info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Részletezték a következő hetek szabályait, szigorításait!


Szerkesztőségünket sokan kérdezték, most a Magyar Közlöny alapján már hivatalos: a piac nyitva lehet.

A legfontosabb tudnivalókat az INDEX.hu szedte csokorba. 

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

 

A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 

Kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

 

A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 

Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

 

Az üzletek közül csak a következők maradhatnak nyitva:

                     a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletek,

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletek,
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletek (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusítók), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzleteket,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek,
 • a mezőgazdasági üzletek, ideértve a műtrágyát értékesítő üzleteket és a vágóhidat,
 • a kertészeti árudák, a faiskolák,
 • a piacok, a helyi termelői piacok
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletek,
 • az állatgyógyszertárak,
 • az üzemanyagtöltő állomások,
 • a nemzeti dohányboltok és
 • az újságosok.

A vendéglátóhelyek (éttermek) nem minősülnek üzletnek, ezért elvitelre alkalmas ételek kiadására vagy szállítására egy rövid időtartamig be lehet menni. A fenti listában fel nem sorolt üzletek kötelesek zárva tartani.

A nemzetközi nőnap alkalmából, március 8-án, hétfőn a virágüzletek nyitva tarthatnak, és ott megengedett a tartózkodás illetve a vásárlás. 

Személyes megjelenést igénylő szolgáltatások helyiségei kötelesek zárva tartani. Ez alól kivételt képeznek

 • a pénzügyi szolgáltatások, bankok
 • a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 • a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 • a szociális szolgáltatás,
 • a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
 • a totózó és lottózó szolgáltatás,
 • a  járműszerviz szolgáltatás, a  mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a  háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 • a temetkezési szolgáltatás,
 • az állategészségügyi szolgáltatás,
 • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 • a közétkeztetési szolgáltatás,
 • az állattenyésztési szolgáltatás,
 • az ügyvédi szolgáltatás,
 • a biztonsági szolgáltatás,
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 • a mosási és tisztítási szolgáltatás.

Bezárnak a kaszinók és a kártyatermek, zárva maradnak a szálláshelyek, kivéve az üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkezők számára.

A jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek, valamint a sportlétesítmények továbbra is zárva maradnak, de a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

További gyűjtemény az INDEX.hu cikkében


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!