info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

SZEGEDI - Igazgatói tájékoztató az iskolanyitásról


Kedves Szülők!

1, A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete - a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről – már mindenki számára ismert.

2021. április 19 –én az óvodában és az általános iskola 1-8. évfolyamán (a kisgimi 7. és 8. évfolyamán is) jelenléti/tantermi oktatással folytatódik a tanítás az érvényben lévő járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett. Továbbra is kérem a kedves Szülőket, hogy önmaguk és az adott közösség érdekében csak egészséges, láz- és tünetmentes gyermeket/tanulókat engedjenek el az iskolába. Felelősségteljes együttműködésüket köszönöm. Azok a szülők/gondviselők, akik úgy érzik, hogy gyermekük a tantermi/jelenléti oktatással veszélyezteti önmaga vagy családja egészségét, azok írásbeli kérelemmel fordulhatnak az igazgatóhoz felmentésért. A kérelemben meg kell indokolni a felmentés tényét. A kérelmeket vagy postai úton vagy e-maillen adhatják be. ( titkarsg@szkirg.hu – Palatinus Pál Igazgató, 5630 Békés Petőfi S. u. 11-13.) A kérelmek elbírálásáról Igazgatói határozat születik. Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a gyermek/tanuló számara akkor lesz értékelhető és eredményes a tanév, ha teljesíti a tantervi követelményeket!

aNkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát ,b)egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.”

 

 

2, Órarend

A március 8-án elrendelt on-line órarend megszűnik április 16-án. Az újranyitás után a március 8. előtti órarend lép életbe, és visszatérünk a „régi” órarendszerinti tanításra, így minden órát megtartunk akár jelenléti, akár digitális munkarend szerint tanítunk.

 

3. Napközit, étkezést április 19-től biztosítjuk

Az étkezési igényüket legkésőbb április 16. 10,00 óráig jelezzék:

  • Petőfi alsó tagozat, és a gimnázium épületében tanuló diákok Nagy Mátyásnénak ( e-mail:etkezes@szkirg.hu),
  • az óvoda, Rákóczi úti alsó tagozat, Szánthó A. utcai épületekben tanuló diákok pedig Sebestyén Ágnesnek ( tel:30-7188149)

Ezután az ebédrendelése, lemondása az eddig megszokott módon történik.

Vigyázzanak Magukra, jó egészséget kívánok Mindenkinek!

Köszönöm segítő, támogató együttműködésüket.

 

 

2021.04.13.                                             Üdvözlettel : Palatinus Pál, igazgató


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!