info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Induló első osztályok a reformátusban a 2022/2023-as tanévben


2022/2023-as tanévben első osztályt indító tanítók bemutatkozása

Petőfi u. 1.A Olasz Bernadett - Csonka Jánosné

 

Olasz Bernadett vagyok. 2005-ben végeztem Szarvason a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar tanító szakán, vizuális nevelés és fotografika műveltségterületen. Gyermekkorom is iskolánkhoz kötődik, mert általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat egyaránt itt végeztem. Gyakorló pedagógusként is ebben az intézményben kezdtem pályámat. Tizenhat éve tanítok iskolánkban, jelenleg osztályfőnökként matematika, környezetismeret, rajz, technika és testnevelés tantárgyakat tanítom. Az Intézmény tehetséggondozói és fejlesztési feladatainak köréből már harmadik éve a természetismeret témakörét tanítom az osztályomnak. Célom a gyerekek óvodából iskolába való beszokásának megkönnyítése, a családias légkör kialakítása, amely elvezeti a kicsiket a könnyebb tanuláshoz. Ennek érdekében interaktív táblát is használok, amely lehetőséget ad a változatos és érdekes ismeretelsajátításra.

Tanító párommal iskolaotthonos formában tervezzük a közös munkát. 2022 szeptemberétől pedig nagyon várom a leendő első osztályos gyermekeket és Anikó nénivel közösen ránk váró feladatokat.

„A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen.”               /Wass Albert/

 

Csonka Jánosné, Anikó néni vagyok. Óvónői szakközépiskolában érettségiztem, a tanítói oklevelet Debrecenben szereztem, majd „Művészetpedagógiai” műveltségterületen, Nagykőrösön bővítettem tudásomat.

Az óvodás gyermek belép az iskola falai közé, s már tanulnia kell. A játékosság helyébe lép a tudatosság és sokszor a sikerélmények helyébe léphet a sikertelenség, a kudarc. Ezek elkerülése érdekében olvasás- írás óráimat játékossá, élményszerűvé próbálom varázsolni a drámapedagógia módszerével, a drámajátékkal. Egyedül a játék, a játékos munka teremti meg azt a légkört, amelyben a gyermek élni és tevékenykedni tud. Ehhez a játékossághoz igyekszem megteremteni a megfelelő feltételeket, amikor csak a tananyag engedi. Az egyéni képességek kibontakoztatására, a tehetségek támogatására is nagy hangsúlyt fektetek. Rajzpályázatokra, versmondó, mesemondó versenyekre készítem fel tanítványaimat.

Vallom Szent-Györgyi Albert gondolatait, szerinte: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Hiszem, ha mindezt áthatja „a szeretet, ami türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan…” (Pál 1. levele a Korintusiakhoz), akkor élményekben és tudásban gazdag alsós évek várnak kis osztályunkra.

 

Petőfi u. 1b. Izsó Hunor – Balogh Csilla

 

Izsó Hunor vagyok, tanító, metamorphoses meseterapeuta -jelölt. A Károli Gáspár Református Egyetemen kaptam meg tanítói diplomámat, melyet az évek során mentálhigiénés szakemberként, majd szakvizsgázott pedagógusként bővítettem. Úgy is, mint három gyermek édesapja és több generáció tanítója, a személyiségfejlődés csodájaként élem meg az iskolába lépés pillanatát. A pillanatot, mely a családok életében is döntő jelentőségű. Olyan, a gyermekekben élő lehetőség ez, melynek kulcsa a biztonságot nyújtó osztályközösség és a személyes készségek harmonikus egyensúlya.

 

Az 1.b osztályban az írás, az olvasás és a matematika lehetőségekkel, csodákkal teli világában fogom kalauzolni a gyerekeket. Az óvodából érkezve tanítványaim mindezt képességeik, tehetségük és nem utolsósorban a mesék erejének segítségével tehetik majd meg. Az alsó tagozat feladata a stabil alapok biztosítása mellett a tanulás megszerettetése. Célom, hogy az előttünk álló négy év ne csupán munkát, hanem életre szóló élményt, kihívások felé indító kalandot jelentsen a gyerekek számára.

 

Munkám során a tehetséggondozás és a felzárkóztatás jól megválasztott aránya mellett kiemelt jelentőségűnek tekintem a természet megismertetését, tiszteletének kialakítását is. Az osztály délelőtti órái, a délutáni napközi kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörében válnak tartós sikerré. Az, hogy ezt a stabil hátteret egy fiatalosan dinamikus, nyitott és gyakorlott kollégával biztosíthatjuk, lehetőségek hosszú sorát jelenti. Sok szeretettel és várakozással tekintek az előttünk álló négy esztendő elé. Közös munkánk által mindez számomra az értékközvetítés, a gyermekek számára pedig az életre való felkészülés páratlan időszakát jelenti majd.

 

Balogh Csilla vagyok, pedagógiai asszisztens, a Gál Ferenc Egyetem másodéves tanítójelöltje. Megtisztelő feladatnak tekintem, hogy abban az iskolában taníthatok majd, ahol én is felnőttem, ahová az 1. osztálytól egészen az érettségiig jártam. Két éve dolgozom gyerekekkel a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium nevelőjeként. Nagy öröm számomra, hogy a tanulók és kollégák bizalma, tapasztalatai által nem csupán elméletben, hanem a mindennapi feladatokon keresztül állhatok itt helyt. Az 1.b osztályban a készségtárgyak, így a rajz és technika tanítása lesz a területem.

Tantárgyaim mellett a délutáni napköziben megvalósuló szerteágazó tanulmányi és szabadidős tevékenységeket fogom szervezni. Fontosnak tartom, hogy a délelőtti intenzívebb időszakot követően megfelelő teret biztosítsak a közösségformálás nyugodt, kiegyensúlyozott feladatainak is. Szeretném kihasználni az informatika adta lehetőségeket, ezzel is színesebbé, interaktívabbá tenni a tanulást. A mai modern világban, ahol a gyerekek már egyre kisebb korukban találkoznak a digitális eszközökkel, fontosnak tartom, hogy megismertessem velük ennek a hasznos oldalát. Hiszem, hogy a gyermekek fejlődése elsősorban sikerélmények kérdése. A tanórákon tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására különösen alkalmas a napközi oldottabb, mégis határozott keretek között szervezett tevékenysége. Munkám során éppen ebben az oldottságban, jókedvben és bizalmon alapuló kapcsolatban hiszek.

Szeretettel várom leendő kis tanítványaimat!

 

Rákóczi u. 1. A - Székely Edit - Pilánné Varga Helén Noémi

 

Székely Edit vagyok, tanítói oklevelemet 2013-ban szereztem Szarvason, testnevelés és sport műveltségterületen. Büszke vagyok arra, hogy ott taníthatok, ahol korábban én voltam kisdiák.

Tanítóként kiemelt feladatom az első években az iskola, a tanulás megszerettetése, amit az életkori sajátosságok figyelembevételével tevékenykedtetően, játékosan, élményszerűen igyekszem megvalósítani.

Alapvető feladatomnak tartom, a tehetséggondozást és a különböző versenyeken való megmérettetést, valamint a felzárkóztatást. A tanulás megkönnyítésére a digitális tananyagokat is szívesen használom annak érdekében, hogy színesítse tanóráimat.

Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm tanulóimat. Tanító párommal iskolaotthonos formában fogunk dolgozni. Ő matematika, én pedig a magyar nyelv és irodalmat fogom tanítani.

Folyamatosan keresem a szakmai kihívásokat, új lehetőségeket. Jelenleg, gyerekjóga oktatói képzést folytatok, amit szeretnék a munkám során is hasznosítani.

Fontosnak tartom a gyermek, a szülők és az iskola hármas egységét, hiszen az együttműködés megkönnyíti az utat a legjobb eredmények eléréséhez.

Szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyerekeket!

 

Pilánné Varga Helén Noémi vagyok. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem tanítói diplomát 2012-ben, matematika műveltségterülettel.

 

Két alsó tagozatos gyermekem van, akik iskolánk tanulói. Mint édesanya, tapasztalatból tudom, mennyire fontos az óvoda-iskola közötti zökkenőmentes átmenet biztosítása.

Az elmúlt években végzettségemnek megfelelően matematikát tanítottam 5. és 6. évfolyamon. Megtapasztaltam a tanító nénik/bácsik lelkiismeretes munkájának eredményét az 5. évfolyamra érkező diákok esetében. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a leendő elsősöket én vezethetem be a számok csodálatos világába. A gyermekek életkori sajátosságait, egyéni képességeit figyelembe véve, jó hangulatban, játékosan, de fegyelmezett légkörben igyekszem átadni azokat az ismereteket, amire a felső tagozaton és a mindennapi életben építhetnek.

Jelen, értékválságban lévő világunkban életpéldámmal és szavaimmal képviselni fogom a Biblia által tanított alapvető értékeket.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!