info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Január 31-ig nyújthatják be a szülők a gyermekük sportszervezeti tagdíjtámogatásra vonatkozó kérelmet.


Az új ellátás bevezetéséről tavaly döntött a testület.

Eszerint kérelemre, az egészséges életmódra nevelés ösztönzése érdekében az önkormányzat sportszervezeti tagdíjtámogatásként átvállalja a sportról szóló törvény szerinti amatőr sportoló gyermek sportszervezetnél adott évre fizetendő hat havi tagdíját, de maximum havi 3000 forintot.

Ehhez az alábbi feltételek együttes fennállása szükséges:

- a gyermek és a törvényes képviselők a kérelem benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen ott laknak,

- a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát (85.500 Forint/fő), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 400 százalékát (114.000 Forint/fő),

- a gyermek a sportszervezetnek a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve a tagja, és ezt a sportszervezet elnöke a kérelem nyomtatványon igazolja.

 

A kérelmet 2022. január 1-től január 31-ig lehet benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmet nem a sportegyesületnek, hanem a szülőnek kell előterjesztenie a polgármesteri hivatalnál.

 

A nyomtatvány elérhető a Békési Polgármesteri Hivatalnál, illetve a www.bekesvaros.hu honlapon –tette közé közösségi oldalán Polgár Zoltán alpolgármester.

 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!