Molnár Máté református lelkész ünnepi gondolatai


„És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.” (Mk16, 5-6)

Húsvét reggelén az asszonyok döbbenten tették fel a kérdést: Hol van Jézus? A válasz még meglepőbb lehetett számunkra: „Feltámadt, nincsen itt.”. Három asszony igyekszik a sírhoz, hogy befejezhessék a félbe maradt temetési szertartást. Nagypénteki halálát követően ugyanis a Szombat megszakította a temetési szertartást, csupán ideiglenesen helyezték a sírboltba a testet, anélkül, hogy megkenhették volna őt. Tartoztak az Úrnak a balzsamozással, és azt hiszem magunknak is a gyász folyamatának a tovább engedésével, az elsiratással, a kegyelet lerovásával. Gyászmunkájuk előbb a szombat miatt szakadt félbe, most azonban a feltámadás örömteli ténye szakítja meg bennük a folyamatot. Mert a Húsvéti Evangélium félbeszakítja a megszokottat, olyan történés, amely a világtörténelem teljes folyását változtatta meg gyökerestől. Ez a felismerés – tanulva az asszonyok példájából – minden érzékszervünket igénybe veszi. Látni, hallani és beszélni kell róla.

Mit láttak az asszonyok? Ők a követ szerették volna látni, azonban az üres síron akadt meg a tekintetük. A sírboltba belépve egy fehér ruhás férfit láttak, aki átadta nekik Isten örömüzenetét: „Feltámadt, nincsen itt.” Ez a Húsvét üzenete, amelyet látni kell. Nem csak az akkori szereplőknek, hanem nekünk is. A látás mellett legalább ilyen nagy szükségük volt az asszonyoknak a hallásukra is. A gyász terhe alatt gyakran képtelenek vagyunk meghallani a bátorítást, a bíztatást, az feltámadás üzenetét. Ez természetes emberi viselkedés, de hozzánk azóta is szól az örömhír. Tudjuk jól, hogy a hit hallásból van. Mindezek után Húsvét reggelén mozgósítás is történt. „De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek.

Az asszonyok a halál helyett az élettel találkoztak! A húsvéti csoda első tanúinak története arra indít bennünket, hogy engedjük meg a mi Urunknak, hogy kizökkentsen, mert Isten nem azt tartogatja nekünk, amit sokszor megszokottságunkban várunk. Akkor a mondat így hangzott: „Feltámadt, nincsen itt.” 2022. húsvétján szóljon hozzánk is az életet formáló és annak küldetést adó evangéliuma: „Feltámadt, mert itt van közöttünk!”

Molnár Máté

 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!

Cimkék:


Húsvét gondolatok