Lakossági tüzelő igény felmérése – BARNAKŐSZÉN


A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis miatt Magyarország Kormánya a pénzügyi lehetőségekhez igazodva kiemelt erőfeszítéseket igyekszik tenni, hogy biztosítani tudja a lakosság részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagot. Ennek érdekében a Belügyminisztérium kezdeményezésére az önkormányzatokon keresztül országos felmérés kerül lefolytatásra a településen élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság barnakőszén igényeiről.

Békés Város Önkormányzata részéről tájékoztatjuk a Tisztelt békési lakosokat, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adatokat szükséges rögzítenie az e célt szolgáló adatlapon, mely adatok az igényt jelző háztartások száma és a barnakőszén összesített mennyisége mázsában kifejezve.

Az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése érdekében tisztelettel kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a jelen tájékoztatóval elérhetővé tett igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és a Békési Polgármesteri Hivatal részére 2022. szeptember 29-én 16:00 óráig történő eljuttatásával segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését.

Az igénylőlap letölthető a www.bekesvaros.hu honlapról, ill. beszerezhető a Békési Polgármesteri Hivatal portáján munkanapokon, 08:00 és 16:00 óra között. A kitöltött adatlap benyújtható

  • személyesen, a Békési Polgármesteri Hivatal portáján kihelyezett gyűjtődobozban való elhelyezéssel vagy
  • postai úton (cím: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) vagy
  • elektronikus úton megküldve a következő biztonságos kapcsolattartási címre:

o   hivatali kapu rövid neve: BEKESPH,

o   KRID azonosító: 504084354

 

A Belügyminisztérium által meghatározott lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2022. szeptember 29-ét követően beérkező adatlapokat az igény felméréshez nem tudjuk figyelembe venni.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tisztelettel kérjük az érintett lakosságot, hogy adatszolgáltatásával segítse az igényfelmérést!

AZ ADATLAP LETÖLTHETŐ A CIKK CSATOLMÁNYÁBÓL WORD DOKUMENTUM FORMÁJÁBAN

Letölthető dokumentumok

# Fájlnév Méret
1 igenyfelmeres_barnakoszen 20.17KB

Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!