Kiváló középiskolai tanár elismerést kapott D. Nagyné Kecskeméti Nóra


A 2021 – 2022. tanévben a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium kiváló középiskolai tanára D. Nagyné Kecskeméti Nóra. Az elismerést a Reformáció emléknapján adták át az intézmény ünnepi istentiszteteletén.

Pedagógus pályáját 2002-ben kezdte meg a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban angol-német szakos középiskolai tanárként. Tudatosan és folyamatosan képezi magát, ezzel is elérve, hogy az idegennyelv oktatás területén is korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezzen. Óráira a jól szervezettség és a változatos munkaforma alkalmazása jellemző. A kommunikatív nyelvoktatás élharcosa és egyben az intézmény idegennyelvi munkaközösségének vezetője. Munkája során folyamatosan törekszik arra, hogy minden tanulója sikeres legyen.

Pedagógusi munkáját példátlan erővel, kitartással, szorgalommal és pontossággal végzi. Az elmúlt években számos középiskolai diákot készített fel angol nyelvből sikeres közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgára hozzásegítve őket a felsőoktatásba jutáshoz. Tanulói között minden évben szép számmal vannak sikeres előrehozott érettségi vizsgával rendelkező diákok. Mindennapi munkájában a nevelés és oktatás összhangjára, egyensúlyára törekszik.

A tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag felkészült, elkötelezett egyénisége. Hitvallása, hogy a pedagógus munkája a diákok sikerén, eredményein keresztül válhat eredményessé. A szakmai ismeretek átadásán felül, az emberi értékek közvetítését is elsőrendű feladatának tartja. A tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkarolását, segítését mindig is elsődleges feladatai közé sorolta. Munkáját a feladatokkal való azonosulás, a szakmai felelősségvállalás jellemezi. A nevelésben a következetességet, a példamutatást és a másik ember elfogadását tartja igazán fontosnak. Határozott, sokat nyújtó és következetes pedagógus, aki oktató-nevelő munkájának egészét a diákok és az iskola érdekeinek figyelembe vételével szervezi.

Szívügyének tekinti, hogy diákjai a tanórákon elsajátított ismereteken túl, megismerkedjenek kulturális és történelmi örökségeinkkel, így rendszeresen pályázik a Rákóczi Szövetség által meghirdetett programokra. Személyes példamutatásával motiválja diákjait, hogy részt vegyenek a Püski Sándor Könyvtár rendezvényein és a budapesti Operakalandon.

Elkötelezett tagja az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének. Munkájával segítik az egyesület levelezését, a szervezet vezetőségi tagjának is megválasztották. Többek között az ő munkája révén is vált országosan ismert szervezetté a békési egyesület. Kezdeményezésére évente 10-12 tanulót juttatnak el Bécsbe az ausztrál nagykövetségre, valamint az ott szervezett ünnepségre. Ezeken a látogatásokon, amelyekhez városnézés is kapcsolódik, megmutatkozik az idegenvezetői vénája is.

Fejlett empatikus készségének, toleranciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a tanulók, a diákok érdekeit tartja a legfontosabbnak.

Követendő mintát mutat kollégáinak szakmai felkészültségével, következetességével, önmagával és diákjaival szembeni igényességével.

 

 

Békés, 2022. október 24.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!