Békési Állás - Műszaki ügyintéző


A részletes kiírás:

Békési Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békési Polgármesteri Hivatal
Műszaki osztály

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012.(III:7.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 32. pontjában foglalt feladatkör : Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör. I. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei magasépítéssel összefüggő beruházások előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés a város kiemelt jelentőségű beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és után követési feladatokban, valamint az önkormányzat és intézményei pályázati munkáinál. Központi címregiszter (KCR) működtetésével, ezen belül a cím megállapítással és cím nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok, a Polgármesteri Hivatalban meglévő térinformatikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok. Műszaki feladatkörben építésügyi, közlekedésügyi, vízügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Békési Polgármesteri Hivatal 4/2020. (V.26.) számú közszolgálati szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Építész, építő- mérnök (magasépítő),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019.(IV.23.)Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06/66/411-011/2114 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 39/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Békés Megyei Hírlap - 2023. január 21.

•         www.bekesmatrix.hu - 2023. január 21.

•         www.bekesvaros.hu - 2023. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!

Cimkék:


állás