Bemutatták a Szegedi Kis Istvánról írott könyvet


A Békési Református Egyházközség gyülekezeti termében, számos érdeklődőt vonzó rendezvényen bemutatták Mucsi András gimnáziumi történelem- és hittantanárnak „Az Úr követe egy széteső országban – Szegedi Kis István kalandos élete és kora” című új könyvét.

A könyvbemutatón elsőként Molnár Máté, a református gyülekezet vezető lelkipásztora köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, Mucsi András közelmúltban megjelent könyve hiánypótló mű és országos érdeklődésre tarthat számot. Ezután Farkas János kántor harmónium kísérettel elénekelte Szegedi Kis István egyik énekét, majd ugyanő és Vági Kornélia előadta a „Mely igen jó az Úr Istent dicsérni” című éneket, a protestáns énekirodalmi egyik ismert darabját.

Ezután következett a kiadvány bemutatása, melynek során Szegfű Katalin újságíró, a Békési Újság főszerkesztője kérdezte Mucsi Andrást a munkamódszeréről, a könyv előkészületeiről, kiadásának körülményeiről. Sokat megtudhatott a gyülekezeti termet zsúfolásig megtöltő, legalább száz résztvevő Szegedi Kis István életéről, teológiai és tanári munkásságáról is. A kötet értéke, hogy abban a szerző a tudós reformátor életútját – aki fél évig tevékenykedett Békésen és róla egyedüliként az országban itt nálunk oktatási intézmény van elnevezve - a XVI. századi történelmi és vallástörténeti események összefüggéseiben mutatja be. Tehát a kiadványban Szegedi alakja mellett a korrajzzal úgyszintén megismerkedik az olvasó: az ország két részre szakadását, a hazai reformáció kibontakozását és a török uralom rendszerét bemutatva.

Mucsi András elmondta, hogy ezzel a könyvvel tiszteleg a református iskola megalapítása 470., és Szegedi Kis István halálának 450. évfordulója előtt.

A könyvbemutató végén sokan éltek a könyv megvásárlásának és dedikáltatásának lehetőségével.

 

Fotók: Gazsó János.

Cikk: Szegfű Katalin 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!