A Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról kaptak beszámolót a képviselők


A képviselő-testület 2023. évi munkaterve szerint március hónapban tárgyaltak a békési képviselők a Polgármesteri Hivatal tavalyi tevékenységéről. Az ötven oldalas anyagot Tárnok Lászlóné jegyző nyújtotta be.

A Polgármesteri Hivatalnak négy osztálya van: Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és Igazgatási Osztály. december 31-én 58 álláshely volt betöltve, a tartósan távol levők száma 6 fő volt. Felsőfokú végzettséggel 34 fő rendelkezik. Tavaly kilenc munkatárs hagyta el az intézményt, 4 köztisztviselő került kinevezésre. A munkatársak továbbképzése folyamatos.

A Polgármesteri Hivatal készíti el a képviselő-testület, valamint annak bizottságai, továbbá a négy nemzetiségi önkormányzat előterjesztéseit, végrehajtja a határozatait. Tavaly 14 képviselő-testületi ülés volt. A Hivatalt kihívás elé állította a pandémia, amely még 2022-ben is megváltozott körülmények betartását tette szükségessé. További komoly feladat volt az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítása, valamint a népszámlálás.

2022-ben 5 fő részesült kamatmentes kölcsön támogatásban, 4 db ingatlan került értékesítésre és egy lakást vásárolt az önkormányzat. A beszámolóból kiderül, hogy bőven volt teendője a mezőőröknek és a közterület-felügyelőknek is. A hivatali konya 20.100 reggelit és 86.501 adag ebédet készített el.

A szociális feladatok között jelentkezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyósítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, a szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, környezettanulmány készítése, az életkezdési támogatás, a nebuló bérlet, a köztemetés intézése és számos más feladat.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!