Tanulmányi kiránduláson jártak a Szkirg hetedikesei


Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés a hetedikeseink számára minden évben különleges alkalom. Miért? A „HATÁRTALANUL” program keretében tanulmányi úton vehetnek részt, amelynek legfőbb célja a közös ünneplés külhoni testvéreinkkel.

A csoportunk március 10-én indult a több napos kirándulásra, március 15-én pedig Piskin ünnepeltünk.

A hat nap alatt közel 1600 km-t tettünk meg.

Bízom benne, hogy a résztvevő diákok (32 fő) számára élmény volt az utazás, akik előtte állnak figyelemfelkeltő lesz az írás, a felsőbb osztályoknak pedig tudok még újat mesélni.

Visszatérő kérdésem lesz: „Tudtad-e?” /Minden meglátogatott helyről csupán egyetlen érdekességet szeretnék megosztani./

 

Vágjunk is bele!

Tudtad-e?

Nagyszalonta szülötte Kulin György magyar csillagász is. Egymaga első kisbolygóját 1936. október 13-án fedezte fel. Ideiglenes neve 1936 TG volt, 1979-ben 2242 Balatonra keresztelték. December 11-én történt az első olyan kisbolygó-felfedezése, amely sorszámot kapott, és amelyet Kulin György nevezhetett el. Szülővárosa tiszteletére az 1436 Szalonta nevet adta az égitestnek.

 

Tudtad-e?

Nagyváradi várban 2023. augusztus 28-án állították fel Szent László király mintegy 4 tonnás bronzszobrát. Deák Árpád szobrászművész alkotását egy zimándújfalui műhelyben öntötték ki, majd darabokban szállították a helyszínre. Ezt az indokolta, hogy egyben nem fért volna át a vár kapuja alatt. A szobor lóháton, fején koronával ábrázolja a lovagkirályt, Várad alapítóját.

 

Tudtad-e?

A románok messze földön híres kolbásza, a mícs, ami 3 féle húsból készül: sertés, marha és birkahúsból. (Királyhágón megkóstoltuk)

 

Tudtad-e?

Ady Endre háborúellenes versei honnan fakadtak? A Boncza - kastély (Csucsa) mellett futó vasútvonalon naponta látta Ady, ahogy eufóriás hangulatban, énekelve, zászlót lobogtatva mentek a férfiak az I. világháborúba.

„Mire a falevelek lehullanak, katonáim itthon lesznek”- hangzatos ígéretben hittek. Utána már csak a koporsók hazaszállítását látta a költő.

 

Tudtad-e?

A Tordai- hasadékban futó közkedvelt, függőhidakkal felszerelt túraút végig járása, a hasadék tetején a visszaút a csoportnak a hét legizgalmasabb élménye volt.

 

Tudtad-e?

Rhédey Klaudia nem más, mint a jelenlegi brit királynő, azaz II.Erzsébet királynő ükanyja. (Rhédei-kastély Erdőszentgyörgy)

 

Tudtad-e?

A szalmakalap díszítéséből a viselő nemzetiségét is be lehetett azonosítani? Az erdélyi magyarok bal oldalt hordták a kalap díszét, míg az erdélyi románok jobb oldalt. Ahogy a mondás is tartotta, csatot, kardot, bokrétát, pipát, bal oldalt, a szíve fölött hordja a magyar. Távolról lehetett már látni így, hogy az illető magyar vagy román, tudták, hogy milyen nyelven köszönjenek egymásnak. (Kőrispatak Szalmakalap Múzeum)

 

Tudtad-e?

Korondon krémmézet is készítenek a helyi méhészek.

 

Tudtad-e?

„Törzsében székely volt, fia Hunniának, hűséges szolgája bomlott századának” – ez áll Tamási Áron sírkövén a székelyföldi Farkaslakán.

 

Tudtad-e?

Egy bronzból öntött medve ül Gyergyószentmiklós főterének egyik padján.

 

Tudtad-e?

A Gyilkos-tó kialakulásának legendája Fazekas Eszterről, az Ő szerelmi tragédiájáról szól.

Békás-szoros: Európa egyik természeti ritkasága, mely 250 – 300 méter magas szinte függőleges sziklafalaival az egyik legszebb szurdokvölgye.

A nevét a Békás patakról kapta. Ez a patak alakította ki a hegyszorost hosszú idő alatt, ahogyan utat tört magának a mészkősziklákba.

 

Tudtad-e?

Gyergyószárhegyen Bethlen Gábor a Lázár-kastélyban töltötte gyermekkorát testvérével és édesanyjával (Lázár Druzsina).

 

Tudtad-e?

A székelység modern történetének legnépszerűbb, karizmatikus alakja, Márton Áron. 1896-ban született egyszerű paraszt szülők gyermekeként Csíkszentdomokosban. Életútját, munkásságát szülővárosa őrzi a nevét viselő múzeumban.

 

Tudtad-e?

A székelység több mint 1000 éves történelmét megismerhetjük a szépvízi Székely Határőr Emlékközpontban.

 

Tudtad-e?

2019-ben Ferenc pápa aranyrózsát adományozott a csíksomlyói Szűzanyának.

Tudtad-e?

A kopjafák (fejfák) szimbólumai sok mindent elárul a halottról. Ha a legfelső rész csúcsos, akkor férfi, ha tulipán akkor nő volt a hantok alatt. Leolvasható a díszekből, hogy az illető mennyire volt vagyonos, mivel foglakozott, milyen vallású volt…

Ma már ezek a hagyományok kezdenek kiveszni, inkább a fafaragó saját díszítési motívumokat használ. (Nyergestető)

 

Tudtad-e?

Madéfalva miért nem Mádéfalva? Mert kölcsönadta az ékezetét a Szárhegynek. J

A madéfalvi veszedelem emlékművön megtalálhatjuk a székelyek ellen elkövetett tömeggyilkosság évszámát a római számok összeadásával.

 

Tudtad-e?

Mini Erély Park található Szejkefürdőn, ahol most már kisvasúton is körbejárhatjuk a kiépített parkot. Bővítése még mindig folyik.

 

Tudtad-e?

1849. június 30-án a segesvári csata előtti éjszakát Petőfi Sándor Székelykeresztúron, a Gyárfás-kúrián töltötte. Az udvarban lévő körtefa alatt szívesen időzött a költő. Később róla nevezték el a fát. A Szánthó utcai iskolánk udvarán növekvő körtefa oltványa Székelykeresztúrról származik.

 

Tudtad-e?

Bem tábornok nagyon megharagudott Petőfire, amikor 1849. július 1-én meglátta. Többször visszaparancsolta a költőt biztonságos helyre. Az „ágyban, párnák közt” meghalni nem akaró ifjonc nem hallgatott a féltő szóra. Fehéregyházán az oroszok támadása menekülésre kényszerítette a költőt is. Szemtanuk szerint, egy orosz dzsidás hátulról leszúrta. A halottakat egy tömegsírba temetették el. Hogy valóban Petőfi köztük volt-e, azóta sem derült ki. Egy tény, ekkor látták utoljára. Fehéregyházának a mai napig ez olyan legenda, ami életben tartja a magyarságtudatukat.

 

Tudtad-e?

A Diáklépcső Segesváron 1642-ben épült. A fedett lépcső a vár főterétől a várhegyre vezet. A felsővárost kötötte össze a várhegy legmagasabb pontjával, az evangélikus templom mellett álló iskolával, melyet 1522-ben említettek először források. Az 1849-es átalakítási munkálatok nyomán csupán 175 lépcsőfok maradt az eredeti 300-ból.

 

Tudtad-e?

„Ha elvész a híd, elvész Erdély is” – summázta a csata előtt Bem tábornok. A piski hídért folytatott küzdelem sorsfordító volt, a csata több száz áldozatot követelt a magyar és az osztrák oldalon is, az egyik legnagyobb erdélyi küzdelem volt az 1848–49-es szabadságharcban.

Megtiszteltetés volt koszorút elhelyezni a templomkertben lévő emlékműnél. Büszkén viseltük a kokárdát. Öröm volt, hogy iskolánk képviselőit megszólították, így róhattuk le kegyeletünket.

 

Tudtad-e?

2022. május 22-én Gyulafehérváron avatták fel Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrát.

” Vannak, akik "ünnepjavító" módon belekötnek abba, hogy Bethlen Gábor keresztneve Gabriel formában, latinul szerepel a szobron. Pázmány Péter magyarul írta a leveleit Bethlen Gábornak (melyeket többször is Kemény János, a csatatéren meghalt későbbi erdélyi fejedelem, a XVII. századi magyar irodalom klasszikusa vitt el hozzá), de a latin nyelvű címzésben azt írja Pázmány, hogy Dno Gabrieli (Gábor úrnak).”

 

Tudtad-e?

A 15. század közepén, amíg Hunyadi János volt Magyarország kormányzója, felesége, Szilágyi Erzsébet Vajdahunyadon a várban élt. 

 

Elhiszed-e?

Déván a Kőmíves Kelemen balladájának igazságalapját nem tudtuk kideríteni, de a vár máig is áll, megtekinthető.

 

Hallottad-e?

Egy idős bosnyák férfi Vrichonassa György adományozott a helyi ferences rendnek egy Kármelhegyi Boldogasszonyt ábrázoló papírnyomatot. Ö ezt korábban egy olasz kereskedőtől vette és házi oltárnak használta. Ezt a képet egy fakápolnába helyezték. A Máriaradnai kolostor feljegyzése szerint 1695 szeptember 8-án a II. Musztafa oszmán szultán elfoglalta a Maros túloldalán Lippa városát, és a radnai faházakat és a kápolnát felgyújtották. A templomi kegytárgyakat egy helyre vitték és elégették. A papírkép viszont sértetlen maradt, kissé megfeketedett. A hagyomány szerint a tűz olyan nagy volt, hogy égő zsindelyek repültek fel az égbe és ráestek a török sátortáborra felgyújtván és jelentős kárt okozván abban. A legenda szerint a gyújtogatókat a török vezér halállal büntette. Egy török szpáhi elindult, hogy a képet újra megpróbálja megsemmisíteni. A lovának patája viszont beleragadt egy kőbe, leesett és nyakát szegte. A kő ma is látható a templom déli, belső oldalába falazva, benne mélyen egy patkónyomra emlékeztető mélyedés.

 

Utunk utolsó állomása Aradon volt, ahol a Vesztőhelyen megemlékeztünk a Vértanúkról.

Néma főhajtással és a Himnusz eléneklésével róttuk le kegyeletünket a hősök előtt.

 

A visszajelzések alapján a gyerekeknek hatalmas élményt jelentett a kirándulás.

Bízom abban, hogy lehet/lesz folytatása a következő években is.

 

Köszönjük a pályáztató anyagi segítségét!

         Szeverényi Valéria

kísérő pedagógus

 

Tételek: 1 - 20 / 113 (6 oldal)

Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!