info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Kitüntetési javaslatokat várnak!


Április 15-én Békés a várossá nyilvánításának 41. évfordulóját ünnepli. Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja adni kitüntetéseit: a „Békés Város Díszpolgára” címet, a „Békés Városért” kitüntetést az arra érdemes személynek, valamint a „Civilek a Városért” elismerő címet a tevékenységükkel kimagasló érdemeket szerző civil szervezeteknek.

A kitüntetésre javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői, bizottságai mellett a gazdálkodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek.

A cím azon személyeknek vagy kollektíváknak adható, akik közéleti munkásságukkal aktívan és hatékonyan hozzájárultak és hozzájárulnak Békés város gazdasági, társadalmi fejlődéséhez, a lakosok jólétéhez és annak javításához akár szociális, közbiztonsági, egészségügyi, kulturális, turisztikai vagy egyéb területen.

A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt:

- személyi adatait, illetve a kollektíva pontos megjelölését,

- az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és

méltatását.

A javaslatokat 2014. március 10-ig kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez személyesen vagy postai úton. A Békés város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető: www.bekesvaros.hu weboldalon Dokumentumtár/Jogtár


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!