E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83

FRISS! Szenet ad Békés Város Önkormányzata!Forrás: Békés Város ÖnkormányzataMegjelent: 2018 Január 3. ( Szerda ) 13:00
Frissítve: 2018 Január 3. ( Szerda ) 13:12
FELTÉTELEK! Békés Város Önkormányzata vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szenet biztosít a Békés városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen ténylegesen ott tartózkodó személy részére, aki

a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

b) időskorúak járadékára jogosult, vagy

c) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 22. -a szerint fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy

d) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. (1) bekezdés g) és h) pontjai szerint emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek törvényes képviselője, vagy

e) települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

f) települési gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy

g) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. -ában szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

Szén biztosítható továbbá annak a 70. életévét betöltött egyedül élő személynek, akinek jövedelme nem haladja meg a 100.000 Forint összeget, és ezt hitelt érdemlően, jövedelemigazolással igazolja.

A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

A kérelmeket 2018. január 12. napjáig lehet előterjeszteni a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a feltételnek megfelelnek és határidőben érkeztek – el kell utasítani.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai minden kérelem vonatkozásában helyszíni szemlével ellenőrzik, hogy az ingatlan szénnel fűthető-e.

Figyelmeztetés ikon
BékésMátrix fizetett reklám!
Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?