info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Álláspályázat - Könyvtárigazgató


Részletes kiírás:

Békés Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 03. 01. - 2023. 02. 28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Széchenyi tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok: gazdálkodói, munkáltatói jogkör gyakorlása Munkaköri feladatok: szakmai végzettség szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, könyvtáros,
 • könyvtáros - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Vezetői program
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Diplomamásolat(ok)
 • Szakmai gyakorlat igazolása
 • Nyilatkozat arról, hogy személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi S. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11591/2017. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • Személyesen: Izsó Gábor polgármester, Békés megye, 5630 Békés, Petőfi S. utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.bekesvaros.hu - 2018. január 5.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!