E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83

Békési Állás - Kulturális központ igazgatói állás kiírásaForrás: Békés Város ÖnkormányzataMegjelent: 2018 Február 5. ( Hétfő ) 08:00
Békés Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 04. 01. -2023. 03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Jantyik M. utca 23-25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok: Gzadálkodói, munkáltatói jogkör gyakorlása, Szakmai feladatok: Békés kulturális életének szervezése, turisztikai arculatának kialakítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, közművelődési szakember,

• közművelődési szakember - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Vezetői program

• Diplomamásolat(ok)

• Szakmai gyakorlat igazolása

• Erkölcsi bizonyítvány

• Nyilatkozat arról, hogy személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi S. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11592/2017. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember.

• Személyesen: Izsó Gábor polgármester, Békés megye, 5630 Békés, Petőfi S. utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása után a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.bekesvaros.hu - 2018. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 5.


Figyelmeztetés ikon
BékésMátrix fizetett reklám!
Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?