E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83

Újból itt a széntámogatás! Lehet jelentkezni!Forrás: Békés Város ÖnkormányzataMegjelent: 2018 Február 6. ( Kedd ) 17:34
MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A HATÁRIDŐT FEBRUÁR 23-IG LEHET BENYÚJTANI AZ IGÉNYEKET

Békés Város Önkormányzata vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szenet biztosít a Békés városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen ténylegesen ott tartózkodó személy részére, aki

aktív korúak ellátására jogosult, vagy

időskorúak járadékára jogosult, vagy

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 22. §-a szerint fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés g) és h) pontjai szerint emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek törvényes képviselője, vagy

települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

települési gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-ában szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

Szén biztosítható továbbá annak a 70. életévét betöltött egyedül élő személynek, akinek jövedelme nem haladja meg a 100.000 Forint összeget, és ezt hitelt érdemlően, jövedelemigazolással igazolja.

A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

A kérelmeket 2018. február 23. napjáig lehet előterjeszteni a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a feltételnek megfelelnek és határidőben érkeztek – el kell utasítani.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai minden kérelem vonatkozásában helyszíni szemlével ellenőrzik, hogy az ingatlan szénnel fűthető-e.


Figyelmeztetés ikon
BékésMátrix fizetett reklám!
Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?