info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Tájékoztató téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban


Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban felkérte az érintett helyi önkormányzatokat, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartásokról, a következő elvek szerint:

háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

  • · a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15-e,
  • · az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült (a központilag kialakított eljárásrend értelmében, ha a katasztrófavédelmi szerv vizsgálatának eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési-, vagy - minősítő körülmény fennállása esetén - büntetőeljárást kell kezdeményezzen),
  • · a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Előzőek alapján Békés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások a támogatást a mellékelt igénybejelentő lap kitöltésével kérhetik. Az igénybejelentő lap elérhető a www.bekesvaros.hu, illetve a Békési Polgármesteri Hivatal 36-os és 37-es számú irodáiban. Az igénybejelentő lapokat személyesen a jelzett számú irodákban, vagy postai úton a Békési Polgármesteri Hivatal címére (5630 Békés, Petőfi u. 2.) szíveskedjenek legkésőbb 2018. október 15-ig eljuttatni. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő lapokat a Hivatal a Belügyminisztérium részére továbbítja, további intézkedés céljából.

Az igénybejelentéssel kapcsolatosan a későbbiekben, további részletek ismeretében tájékoztatást nyújtunk a Tisztelt Lakosság részére.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!