E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83

Békési Állás - építéshatósági ügyintézőForrás: Békés Város ÖnkormányzataMegjelent: 2018 Szeptember 17. ( Hétfő ) 08:00
Részletes kiírás:

Békési Polgármesteri Hivatal

Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békési Polgármesteri Hivatal , Építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

15. Építésügyi igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági eljárások (építési engedélyezési eljárások, használatba vételi engedélyezési eljárások, használatbavétel tudomásulvételi eljárások, fennmaradási engedélyezési eljárások, bontási engedélyezési eljárások, hatósági bizonyítvány kiállítása) szakhatósági eljárások lefolytatása, közreműködés a központi címregisztert érintő ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: •Magyar állampolgárság,

•Cselekvőképesség,

•Büntetlen előélet,

•Középiskola/Gimnázium, szakirányú középfokú iskolai végzettség. (magasépítő),

•Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Főiskola, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy • alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség. ,

•Építéshatósági területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•Felhasználói szintű ÉTDR ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 107/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Békés Megyei Hírlap - 2018. szeptember 22.

•www.bekesmatrix.hu - 2018. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Békés Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.02.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja: 50.000 Ft. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

Figyelmeztetés ikon
BékésMátrix fizetett reklám!
Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?