E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83

Az önkormányzat támogatja a főiskolásokatForrás: Békés Város ÖnkormányzataMegjelent: 2018 Szeptember 20. ( Csütörtök ) 13:02
Békés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot.

A/ felsőoktatási hallgatók számára

B/ felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A Pályázók köre: Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű

A/ felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

B/ fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2018. november 6.

Hiánypótlásra 2018. november 14.-ig van lehetőség.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani:

Békési Polgármesteri Hivatal 47. sz. iroda

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009. (III.27.) számú rendelete alapján szociálisan rászorulónak minősül, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, ez jelen esetben 62.700 Ft,-.

A részletes pályázati kiírás Békés város honlapján található meg: www.bekesvaros.hu


Figyelmeztetés ikon
BékésMátrix fizetett reklám!
Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?