E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83

Hét ember, hét élet és egy medence IIForrás: Küldetés AlapítványMegjelent: 2019 Január 4. ( Péntek ) 10:18
Frissítve: 2019 Január 4. ( Péntek ) 10:40
Hét ember, hét élet és egy medence II.

Hét ember, hét élet és egy medence II.

2018.12.30-án délelőtt, szinte teltház volt a békési gyülekezetben, ahol hét testvér bemerítésére került sor.

Javarészt a gyülekezetben felnőtt fiatalok alkotta kis csapat, az Úrral történt személyes találkozásukról számolt be és arról, hogy ennek az elhívásnak engedve, követik Jézus bemerítkezési példáját.

Az igei és bemerítési szolgálatot Kulcsár Tibor lelkipásztor végezte az Apcs 8 részében leírt, etióp kincstárnok megtéréséről szóló igeszakasz alapján.

Fő gondolata, hogy amint a komornyik is megtalálhatta magát az Ézsaiásai tekercsben, úgy mi is benne vagyunk, magunkra ismerhetünk az olvasott igében. Életünkben felmerül a kérdés, honnan jövünk, hova tartunk. Fontos tudnunk biztosra, hogy mi vár ránk. A komornyik az egyetlen helyre indult, ahol erre a kérdésre hiteles választ kaphatott: a jeruzsálemi templomba, Isten elé.

Hét életút kötött ki most, egy medencében, az Isten előtt, a Megváltó előtt. Tudva azt, hogy hova tartanak.

A bizonyságtételek és a fogadalomtételt követően hitük vallomása alapján fiatal testvéreink bemerítése megtörtént.

Istené legyen a dicsőség megmenekülésükért, és Isten adjon nekik növekedést, hűséget és győzelmes életet – mint azt a kézrátételes imádságban is a gyülekezet presbiterei, avatottai a gyülekezet imádságával kísérve kérték.

A bemerítkezők bizonyságtételei, röviden:

Erika:

Nem vallásos családból származik, de mégis mindig hitte Isten létezését. Házassága megromlott, két nagyobb gyermeke elkerült tőle. A maga módján rengeteget imádkozott azért, hogy a gyermekeivel együtt lehessen, de nem látta eredményét egészen tavaly év elejéig, amikor megtapasztalta Isten szeretetét az által, hogy gyermekei egy nap alatt visszakerültek hozzá. Isten egy testvérnőt vezetett hozzá, akivel meg tudta osztani problémáit, és együtt imádkoztak. Egyre fokozódott benne az Isten utáni vágy. Egy női csendesnapon érintette meg Isten közelsége, amikor megszületett benne az elhatározás, hogy Vele szeretné élni az életét. Kereste Istennel a kapcsolatot, és megtapasztalta az Isten által kapott békességet. Jézust kívánja követni ezután.

Gréta:

Keresztény család gyermekeként régóta próbált közelebb kerülni Istenhez, de valahogy mindig volt kifogás arra, miért nem tud dönteni mellette. Úgy gondolta, ha esetleg nem kellene iskolába járnia, sokkal könnyebb lenne számára Istenre figyelnie. Isten elhárította ezt az akadályt is, és egy hívők alkotta közegbe helyezte családja egy részével. Egy éve fogadta be az Urat a szívébe, de halogatta az elköteleződés és bemerítkezés gondolatát. Ősszel egyre több emberrel beszélgetve került újra és újra előtérbe a bemerítkezés fontossága, így most megteszi ezt a lépést.

Durkó Judit:

Gyülekezetben nőtt fel, Isten léte nem volt kérdéses előtte. Tudta, hogy egyszer meg kell térni és bemerítkezni. De hogy fog ez megtörténni, nem tudta. Próbált Istennek tetsző életet élni, Isten formálta, viszont nem érezte magában, hogy megtért. Nyári ifjúsági kiránduláson történt beszélgetések megerősítették abban, hogy ha elfogadta Jézust megváltónak és megbánta bűneit, akkor ő meg van térve. Isten ajándéka az üdvösség hit által, mindez kegyelemből. A bemerítkezéssel szeretné az Ige szavát követni.

Norbert:

Kiskora óta hallotta az evangéliumot, de nem érezte magáénak. Lelkileg sok sebet hordozott, ami minden stressz helyzetben újra és újra előtört benne. Értéktelennek tartotta magát, nem tudta elhinni azt sem, hogy Isten szereti. Úgy érzete, hogy nem elég jó ahhoz, hogy Isten neki is megbocsátson. Nagyon el volt keseredve, amit a környezetében lévők is észrevettek.

Ez volt az a pont, amikor összetört, és letette a terheit, amiket addig hordozott, döntött Jézus Krisztus mellett, ezt a döntését a bemerítéssel véglegesítette, meghalva réginek és feltámadva egy új életre.

Bence:

Gyülekezetben nőtt fel. Fogalma volt Istenről, bibliáról, de nem igazán érdekelte. Hallotta az üzenetet, de nem értett meg belőle semmit. Nem érezte magát rossznak, bűnösnek. Egy táborban hallotta az elveszett bárány példázatát, mely megragadta, előre híváskor nem tudott a helyén maradni. Elfogadta a kegyelmet, elmondta a megtérők imáját, felszabadult lett tőle, mintha valami nagy teher alól szabadult volna fel. Ezt a döntését szeretné a bemerítkezéssel elpecsételni.

Ádám:

Keresztény családban nőtt fel. 2012-es nyári táborban egy film hatására késztetést érzett a megtérő imájának elmondására. Attól kezdve a korábbi gondolkodásmódja változni kezdett. 2017-es Tahi táborban jóbarátja megtérése miatt újabb kérdések támadtak benne. Ugyanazon év ifjúsági táborában újabb lépést tett a megtérés felé, falak bomlottak le benne. Attól kezdve Istenhez tartozónak érezte magát. Az idei gyülekezeti ifjúsági kiránduláson Isten hívását érezte. Eldőlt benne a bemerítkezés szüksége.

Bálint:

2017-es Tahi táborban érezte, hogy változnia kell. Befogadta a szívébe a megváltót, de a debreceni ifjúsági konferencián dőlt el benne véglegesen, hogy Istent követi, vele szeretne közösségben élni. A bemerítkezéssel szeretné kifejezni azt, hogy már ő az Úr Jézusé.


(hirdetés)

Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?