E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83

Békési Állás - Adóügyi ügyintézőForrás: Békés Város ÖnkormányzataMegjelent: 2019 Február 7. ( Csütörtök ) 10:42
Békési Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal Adóügyi ügyintéző

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. pont: Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok: Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó adóügyi feladatokat. A helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok teljes körű ügyintézése, adó ellenőrzések, végrehajtási feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, adóigazolások kiállítása. Iktatási feladatok elvégzése, irattározás, ügyirat kezelés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Adóigazgatással és annak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása, ügyirat kezelés.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középfokú képesítés, . Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, •

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,

• Adóügyi ügyintéző-Önkadó-ASP Program ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• Mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 30-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Békés Megyei Hírlap - 2019. február 9.

• www.bekesmatrix.hu - 2019. február 8.

• www.bekesvaros.hu - 2019. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Békés Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja: 50.000 Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.


Figyelmeztetés ikon
BékésMátrix fizetett reklám!
Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?