info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

A gyermekek érdekeit tartják szem előtt


Egyre több jelzés érkezik a gyermekvédelmi szakemberekhez a jelzőrendszer tagjaitól – derült ki a közelmúltban rendezett szakmai találkozáson.

A Gyermekvédelmi Jelzőrendszer célja, hogy a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ égisze alatt dolgozó Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei mielőbb és minél szélesebb körből értesüljenek a problémás esetekről a gyermekek védelme érdekében. A jelzőrendszer tagjai többek között a védőnők, a gyermekorvosok, a köznevelési intézmények, a rendőrség, a pártfogó-felügyelői szolgálat is, akiknek évente egyszer alkalmuk van, hogy együtt értékeljék az előző időszak történéseit, a tipikus problémákról és a megoldási lehetőségekről cseréljenek eszmét – ismertette Fazekas Ágnes, a 17 munkatárssal dolgozó gyermekjóléti központ vezetője.

Milyen jellemző problémák fordulnak elő Békésen? Gyakori például, hogy egyes szülők elhanyagolják gyermekük testi higiéniáját, azok koszos ruhában, mosdatlanul, fejtetvesen mennek óvodába vagy iskolába, de előfordul a nevelés hiánya, az érdektelenség, érzelmi elhanyagolás, kortársak között a testi vagy lelki bántalmazás, kiközösítés, bullying. Nagyon gyakran kell eljárni iskolai igazolatlan hiányzások és iskolai viselkedési problémák miatt. 16 éves korban – ahogy letelik a tankötelezettség – sokan elhagyják a középiskolát és a semmi peremén lézengenek, gyakran a bűnözés világa felé sodródnak. Szintén a gyermekjóléti szolgálat térképezi fel a magántanulóvá váláskor a családi viszonyokat, és feladata kiterjed a bűnelkövetővé váló gyermekek nyomon követésére is.

Mit tudnak tenni a szakemberek? Felmérik a család lakhatási, anyagi és egészségügyi körülményeit, munkaerő-piaci helyzetét, szociális kapcsolatait. Ezek ismeretében együttműködést szorgalmaznak a felmerülő problémákban a szülőkkel és a gyermek közvetlen környezetével. Ha ez nem lehetséges, akkor a legvégső megoldás a védelembe vétel, amit a gyámhivatal hajt végre.

Sajnos előfordul évente egy-két család esetében, hogy a gyermekeket kiemelik a családból, és nevelőszülőkhöz vagy lakásotthonba kerülnek. A családsegítőknek és esetmenedzsereknek nagy dilemma a javaslattétel. Figyelembe kell venniük, hogy mi szolgálja jobban a gyermek érdekét, az elhanyagoló család vagy egy nevelőcsalád. A végső döntést a gyámhivatal hozza meg, a segítő szakemberek munkája pedig arra irányul, hogy a szülőket és a környezetet újra képessé tegyék a gyermekek visszafogadására és családban történő nevelkedésükre.

Nagy segítséget jelent a mindennapokban annak az öt óvodai- és iskolai szociális segítő szakembernek a segítsége, akiket 2018 szeptembere óta alkalmaznak. A Békési Járás hét települése 16 oktatási és nevelési közintézményének 42 telephelyén látnak el szociális segítői feladatot, így közvetlen kapcsolatban állnak a gyerekekkel, a szülőkkel és a pedagógusokkal.

- A gyermekvédelmi feladataink száma nem csökken, úgy tapasztaljuk, hogy a probléma sok családban újratermelődik. Én például 18 éve dolgozom ezen a területen és a mostani ügyfeleim egy része a korábban bántalmazott vagy elhanyagolt gyermekként megismert, mára szülővé váltakból tevődik ki, akik pontosan ugyanazokat a hibákat követik el, mint egykor a családjuk velük szemben – mondta el Fazekas Ágnes.

A szolgáltatási forma vezetője hozzátette, hogy igyekeznek segítő szándékkal mellettük állni a mindennapokban, ami gyakran jelenti a problémás jogi vagy hivatali ügyekben besegítést, a segélyosztást, a nyári táboroztatást és még sok egyebet. Személyre szabott ellátás nélkül senki nem marad.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!