SZAKMÁK MESTEREI – PÉLDAKÉPEINK


Felhívás KOSZORÚS MESTER cím adományozására

Irányítsuk figyelmünket kiváló mestereinkre!

Ha Ön is ismer olyan szakembert, akit méltónak tart az elismerésre, tegye meg javaslatát a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.

Mint ismert, a mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Teremtse meg a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját.

A hosszú időn keresztül, egyenletesen magas színvonalon végzett, erkölcsi és szakmai példamutatás terén is kimagasló teljesítményt nyújtó mesterek munkájának elismeréseként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 20§ (6) bekezdésében foglaltak alapján arany, ezüst és bronz koszorús mester cím adományozható.

Az arany, ezüst és bronz koszorús mester címet a területi kereskedelmi és iparkamarák önálló döntési jogkör alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Szakképzési Kollégiuma által kiadott egységes adományozási rend betartása mellett ítélik oda a jelölteknek.

Javaslattétel és döntés:

Az adományozott személyére a területi kamarához javaslat érkezhet kamara, szakmai szervezet, vagy magánszemély(ek) részéről. A javaslatokat írásban, indoklással ellátva lehet beterjeszteni. A felterjesztés és kinevezés dokumentációi 5 évig nem selejtezhetők. A beérkezett javaslatokat a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara elnöke által felhatalmazott és megbízott (határozott, vagy határozatlan időre) legalább 3, de legfeljebb 7

főből álló Adományozó Testület vizsgálja meg és dönt a cím elnyeréséről. A döntést a területi kamara elnöke, vagy általa kijelölt képviselője véglegesíti.

A kitüntető cím átadása:

Az arany, ezüst és bronz koszorús mester kitüntető cím évente egy alkalommal ünnepélyes keretek között, mindhárom kategória tekintetében legfeljebb öt-öt fő részére adható át. A kitüntetett személy jogosult az adományozott cím, valamint a területi kamara által átadott kitüntető jelvény, plakett, oklevél használatára, illetve a jelvény tekintetében annak viselésére.

Egy adott személynek, minden koszorús mesterszint csak egyszer adományozható.

Az arany, ezüst és bronz koszorús mester cím adományozási feltételei:

- A jelölt kiemelkedő erkölcsi és szakmai munkásságával meghatározó jelleggel kell, hogy hozzájáruljon a térség gazdasági fejlődéséhez a tanulóképzéshez és a szakmai utánpótlás neveléséhez.

- Magatartása, jelleme példamutató vállalkozó társai, valamint a tanulóifjúság számára egyaránt.

- Tudását folyamatosan magas szinten fejleszti, megmutatva azt az igényességet, mely lehetővé teszi a saját és az elkövetkezendő generációk számára a feddhetetlen és követendő szakmaiság megtestesülését.

- A cím adományozásához mestercímmel kell rendelkezni, továbbá

Arany Koszorús Mester esetén legalább 30 év

Ezüst Koszorús Mester esetén legalább 20 év

Bronz Koszorús Mester esetén legalább 10 év tevőlegesség és büntetlen előélet szükséges. A gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az előírt gyakorlati idő minimum 50 %-át az adott szakmában folyamatosan eltöltött gyakorlattal kell igazolni.

- Az adományozás megítélésénél előnyt jelent a szakmai versenyen elért eredmények, folyamatos szakmai továbbképzéseken történő részvétel, tanulók képzése.

Határidő:

A felhívásnak megfelelő írásos javaslatát 2019. május 31-ig küldheti el postai úton, vagy leadhatja személyesen a BMKIK székházában.

Cím: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Kontakt személy: Mészárosné Szabó Anna, tel.: +36-30-77-60-305.

(X) Reklám


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!