info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Településfejlesztési és település üzemeltetési ügyintéző


Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Békési Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és település üzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2. sz.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pontja. Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat városfejlesztési és városüzemeltetési feladatainak ellátásában való részvétel. Az önkormányzati beruházások lebonyolításában való közreműködés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városüzemeltetési, település-fejlesztési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Magyar állampolgárság,

•Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

•Középiskola/gimnázium, Műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem, Építő mérnök, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

•Hasonló területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•"B" kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:

•Kiváló szintű önálló munkavégzésre való alkalmasság, motiváltság, csapatban való együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz Motivációs levél, Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§.-ában foglaltak igazolására, érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint, A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 77-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési és település üzemeltetési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Békés Megyei Hírlap - 2019. július 6.

•www.bekesmatrix.hu - 2019. július 3.

•bekesvaros.hu - 2019. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Békés Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja: 50.000 Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

(X) Reklám


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!