info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Építéshatósági ügyintéző


Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Békési Polgármesteri Hivatal

Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 15. pontja Építésügyi igazgatási terület

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági eljárások (építési engedélyezési eljárások, használatba vételi engedélyezési eljárások, használatbavétel tudomásulvételi eljárások, fennmaradási engedélyezési eljárások, bontási engedélyezési eljárások, hatósági bizonyítvány kiállítása) szakhatósági eljárások lefolytatása, közreműködés a központi címregisztert érintő ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Magyar állampolgárság,

•Cselekvőképesség,

•Büntetlen előélet,

•Főiskola, • Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

•Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Építéshatósági területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz Motivációs levél, Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint, A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011 114-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 78-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Békés Megyei Hírlap - 2019. június 27.

•www.bekesmatrix.hu - 2019. július 3.

•www.bekesvaros.hu - 2019. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Békés Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja: 50.000 Ft. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

(X) Reklám


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!