| E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83 | Facebook.com/bekesmatrix

45 éves a Békési RendelőintézetForrás: GA-Pix Fotó - BékésEsemény időpontja: 2019 December 13. ( Péntek ) 16:30
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató-asszony a Békési Rendelőintézet alapításának 45. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségén a következő ünnepi beszéddel köszöntötte az egybegyűlteket . Az Intézet ünnepi év végi vacsoráját megtisztelték: Kálmán Tibor polgármester úr, Izsó Gábor egykori polgármester úr, Tárnok Lászlóné jegyző asszony, Mucsi András elnök úr.

Az Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő év végi vacsorája egyben alkalom arra, hogy megünnepeljük a BÉKÉSI EGÉSZSÉGÜGY, a BÉKÉSI RENDELŐINTÉZET alapításának 45-dik évfordulóját. Az első alapító okirat, ami dokumentálja a Rendelőintézet létezését 45 évvel ezelőtt született meg, azóta többször átalakult, bővült és sokat fejlődött. A jelenben ismert formájában ez a BÉKÉSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT ÉS GYÓGYFÜRDŐ nevet viseli, amely Békés városának alapellátását nyújtó egészségügyét és az egész Békési JÁRÁS járóbeteg szakellátását biztosítja.

Alapítása óta több elődöm igazgatatta legjobb tudása szerint az Intézetet, ezek közül kiemelném dr. Rácz László egykori igazgatót, aki sajnos ma már nem lehet közöttünk, és már személyesen nem köszönhetem meg neki mindazt a munkát, szaktudást és elhívatottságot, amellyel az Intézet alapító munkájában részt vett majd ezt követően vezette az Intézetet.

Célom, hogy elődeim eredményeit tisztelve egy biztos szakmai és gazdasági alapokon álló, fejlődésorientált, beteg-centrikus egészségügyi ellátást biztosítsak a békési lakosok illetve az egész Békési járás számára. Ezt hozták létre elődeink, ezt szilárdítjuk mi, akik most dolgozunk, tesszük ezt azért, hogy utódaink olyan tisztelettel emlékezzenek ránk, mint ahogy mi tesszük ezt a mai napon.

És mindez nem valósulhatott volna meg egy stabil hátteret biztosító Fenntartó nélkül, amely Békés Város Önkormányzata. Köszönöm a város egykori polgármesterének Izsó Gábor Úrnak a támogatását, illetve a jelenlegi polgármester Úrnak, Kálmán Tibornak, aki fontosnak tartja a Békési egészségügyet és biztosított arról, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy Békésen továbbra is egy stabil egészségügyi rendszer működhessen.

A továbbiakban pedig köszönetemet szeretném kifejezni a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő valamennyi ORVOSÁNAK, egészségügyi dolgozójának elhivatottsága iránt, amely példaértékű. Szakmai felkészültségük és hivatástudatuk segítségével egy olyan beteg-centrikus járóbeteg szakellátást ünnepelhetünk ma, melynek alapját a stabilitás, a kiszámíthatóság és a hitelesség alkotják.

Ugyan akkor köszönetemet fejezem ki az egészségügyi dolgozók mellett tevékenykedő nem egészségügyi dolgozóknak is, akiknek munkája elengedhetetlen.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni az alapellátásban dolgozók munkáját, értem ezalatt védőnőket, a gyermek és felnőtt háziorvosokat illetve a hozzájuk tartozó asszisztenseket. Az ő jelenlétük által valósulhat meg Békésen egy teljese körű ambuláns egészségügyi ellátás.

Szeretettel üdvözlöm körünkben az Uszoda dolgozóit is, akik 2017 -től tartoznak az Intézethez. Külön kiemelném ezáltal azt is, hogy az egészségügy 45-dik évfordulója mellett, a Békési Gyógyfürdő és Uszoda mai modern arculatának 10-dik ÉV FORDÚLÓJA is egyben a 2019-es év. 10 évvel ezelőtt valósulhatott meg a régi Békési Fürdő modern arculata, egy Európai Uniós pályázat által, amelyet Békés Város Önkormányzata sikeresen megpályázott.

Végezetül pedig azzal a meggyőződéssel zárom ünnepi megemlékezésemet, hogy a jelenlegi formájában létező BÉKÉSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT ÉS GYÓGYFÜRDŐ egy olyan egészségügyi Intézet, amely az elmúlt 45 esztendőben bizonyította azt, hogy megérte a sok küzdelem, megérte a mindennapi kitartás, a kihívásokkal való szembenézés.

Tisztelettel: Erdélyi Imola Erzsébet igazgató
Embed kód:

<embed src="https://bekesmatrix.hu/api/embed.php?alias=95797_45_eves_a_bekesi_rendelointezet" width="650" height="430">

Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?