Gyakran feltett kérdések a szakképzésben – járvány idején


Az elmúlt hat munkanapon gyakorlati képzőktől beérkezett kérdéseket és válaszainkat összesítjük az alábbiakban:

./

Cégem be tudja tartani a járványügyi előírásokat és mindazt az óvintézkedést, ami a tanulókra elő van írva, mégsem jön a tanuló, mert a szülő nem engedi. Megteheti?

Igen, a tanulónak joga van otthon maradni, illetve a szülőnek jogában áll gyermekét otthon tartani. Azzal viszont számolniuk kell, hogy az elmaradt gyakorlatot a következő tanév megkezdéséig valamikor (lehet, hogy éppen a nyári szünetben) be kell pótolni. E helyett javasoljuk a gyakorlati képzőhelynek a digitális munkarend felvállalását (on-line projektfeladatok adása és értékelése) és a tanulónak az ebben való részvételt.

Hiányzásnak számít a fenti esetben, ha nem jelenik meg a tanuló a gyakorlati képzőhelyen?

Igen, igazolt hiányzásnak minősül. Mindenkinek figyelmébe ajánljuk a szakképzési törvény 39.§ (3) és (5) bekezdését, melyek kimondják a hiányzás szabályozását:

„Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.” (5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól.

2./

Cégem be tudja tartani a járványügyi előírásokat és mindazt az óvintézkedést, ami a tanulókra elő van írva, mégsem jön a tanuló, mert az iskola a tömbösített munkarend mellett döntött, vagyis most leoktatják a tanulóknak a közismereti tantárgyakat és a szakmai elméletet és majd a tanítási év végén kerül sor a szakmai gyakorlati tömbre. Megteheti?

Igen. Ebben a helyzetben a cég a tanítási év végén (május utolsó hete és június első két hete), vagy ha még akkor is tart a járvány, esetleg a nyári szünetben) oktatja le „tömbösítve” a szakmai gyakorlatot. Ez azt jelenti, hogy akkor minden nap fog menni szakmai gyakorlatra a tanuló.

Ebben a helyzetben fizetnem kell a tanulónak havi tanulói juttatást akkor is, amikor az elméleti képzésben vesz részt az otthonában digitális munkarendben?

Igen, ebben az esetben fizetni kell a havi tanulói juttatást, mert a tanulószerződés alapja nem a tanuló személyes jelenléte, hanem a tanulói szakképző iskolai jogviszonya.

Ebben az esetben biztosítanom kell neki a kedvezményes étkezést akkor is, amikor az elméleti képzésben vesz részt az otthonában digitális munkarendben?

Nem, kedvezményes étkezésben csak a gyakorlati napokon kell a tanulót részesíteni. Tehát Önnek csak akkor kell majd a tanulónak kedvezményes étkezést biztosítani, amikor Önnél lesz gyakorlaton, függetlenül attól, hogy Ön a gyakorlatot a tanuló személyes jelenlétével, vagy digitális munkarendben biztosítja.

Ehhez az esethez kapcsolódóan: Lehívhatom-e a normatívát arra az időszakra, amikor a tanuló az elméleti képzésben vesz részt az otthonában digitális munkarendben?

Igen.

3./

KATA-s vállalkozó vagyok és kénytelen vagyok szüneteltetni a vállalkozásomat a járvány időszakában. Mik a teendőim a tanulószerződéses tanulómmal kapcsolatban?

Vegye fel a tanuló szakképző iskolájával a kapcsolatot és közölje, hogy kénytelen a tanulót átirányítani a szakképző iskolába szakmai gyakorlatra. Az iskola köteles ezt bevállalni, abban az esetben is, ha nem rendelkezik tanműhellyel, hiszen digitális munkarendben fogja ezt is megvalósítani.

Meg kell szüntetnem a tanulószerződést?

Erre a kérdésre még várjuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium állásfoglalását.

4./

A cégemet bezártam, az alkalmazottakat nem bocsátottam el, hanem hazaküldtem őket. Megtarthatom-e a tanulószerződéses tanulóimat?

Igen, amennyiben vállalja, hogy otthonról digitális munkarendben oktatja Ön, vagy gyakorlati oktató alkalmazottja a tanulókat.

Mivel nem termelek, nincs bevételem sem. Fizetnem kell-e a digitális munkarend esetén a tanulói juttatást? Biztosítanom kell-e a kedvezményes étkezést?

Igen, mivel Ön állami normatívában részesül, ami független az Ön bevételétől.

5./

Eddig az éttermemben ettek a tanulóim. Most, hogy digitális munkarendben oktatom őket, ezt nem tudom megoldani, Mit tegyek?

A legegyszerűbb megoldás az EdenRed ajándékutalvány hideg és meleg ételre. Biztosíthatja a kedvezményes étkezést pénzben is, ez után azonban adózni kell.

6./

Végzős tanulóim vannak, akik már csak április 30-ig járnak szakmai gyakorlatra, viszont az iskolájuk a tömbösítés mellett döntött. Úgy gondolom, már nem lesznek nálam gyakorlaton. Mit tegyek?

A tömbösítés mellett döntő iskolák most elméletet oktatnak. Kiszámolják, hogy ez az óraszám meddig tart és ha még mindig járványidőszak lesz, akkor a szakképző iskola fogja leadni a szakmai gyakorlati anyagot, ha Ön nem tudja ezt digitálisan, vagy a tanuló személyes jelenlétével vállalni.

Ebben az esetben ne szüntessem meg a tanulószerződést?

Nem javasoljuk megszüntetni.

7./

Milyen járványügyi intézkedéseket kell megtennem jelen helyzetben?

Egy munkaállomásnál egy tanuló legyen. Tartami kell a tanulók között a min. 1 m-es távolságot. Meg kell oldani a tanulók elkülönített étkeztetését és átöltözését. Az iskolában benn lévő tanulók csoportja 5 főből állhat – ez alapján vélelmezzük, hogy a gyakorlati képzőhelyen sem lehet a csoport összetétele 5 főnél több. Biztosítani kell a tanuló számára is mindazon védőfelszereléseket, amelyek az alkalmazottak számára is elő vannak írva.

8./

Nekem mindkét szakképzési centrumból vannak tanulóim. Egyik centrum a tömbösítés mellett döntött, másik centrum a digitális munkarendet preferálja. Nagyon nehéz ezt nekem követnem. Nem lehetett volna egyeztetni a két iskola között?

Amikor a centrum vezetés meghozta a döntést, mérlegelnie kellett a tanulói létszámot, azt, hogy hány helyen vannak külső gyakorlaton a tanulók, figyelembe kellett venniük a szakmai sajátosságokat és a saját kapacitásukat is. Mindez alapján döntöttek. Azt javasoljuk, hogy keresse fel az adott szakképző intézményt, hogy van-e lehetőség egyedi megállapodásra.

9./

Ugye azt nem gondolták komolyan, hogy lehet távoktatásban gyakorlatot végezni? Digitális munkarendben hegeszteni?

Nem, nem gondoljuk azt, hogy a digitális munkarend egyenlő értékű a tanuló személyes jelenlétében megvalósuló gyakorlattal. Viszont a járványhelyzet sem egy megszokott közeg. És nekünk ehhez alkalmazkodva kell egy olyan megoldást találnunk, hogy a tanuló a gyakorlati napokon ne láblógatással töltse a napját, hanem hasznos tevékenységgel. A tanulónak projektfeladatot lehet adni, írja le, hogy mit hogyan csinálna, ha ott lenne. Fel lehet használni az Interneten lévő oktatófilmeket és ezekhez kérdéseket összeállítani, amelyekre a tanulónak választ kell küldenie, stb. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is gyűjti a jó gyakorlatokat, amelyeket közre fog adni és a szakképző iskolák szakoktatói is felajánlották segítségüket.

10./

Mit írjon be a cég a digitális gyakorlati oktatás alatt a jelenléti ívbe?

A jelenléti ívbe azt kell beírni, hogy részvétel digitális munkarendben.

11./

Mit írjon be a cég a jelenléti ívbe, ha a tanuló tömbösített elméleti képzésen vesz részt gyakorlati napokon?

Semmi esetre sem azt, hogy igazoltan vagy igazoltalanul van távol, hiszen a szakmai gyakorlata meg lesz tartva későbbi időintervallumban. Írják be azt, hogy tömbösített elméleti képzésen vesz részt a tanuló.

12./

A cég a digitális munkarend szerinti gyakorlati oktatást választotta. Milyen módon igazolja, hogy az oktató elküldte a feladatot és a tanuló visszaküldte a választ?

Mindenképpen legyen nyoma a kapcsolattartásnak, ennek a módja attól függ, milyen kommunikációs csatornát talált a gyakorlati képzést szervez., Lehet e-mailben feladatot küldeni és fogadni (ebben az esetben ne töröljük ki a levelezést). Lehet Messengeren is szöveget, fotókat küldeni és fogadni, ezt is mentsék minden esetben. Akinek eddig is volt hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, ide is írhat be házi feladatot. Lehet használni különféle távoktatási alkalmazásokat (Discord, 8x8, Zoom, Facebook LiveGoogle Docs, Google Drive, Google Űrlapok, Google Meet, stb.). Ne féljünk a tanulótól segítséget kérni a legjobb alkalmazás kiválasztásában, hiszen valószínűleg az ő digitális kompetenciái fejlettebbek a mieinknél.

13./

Asztalos ipari cég digitális munkarendben biztosítja a oktatást a tanulónak, azonban a tanuló végzős és vizsgaremeket kell leadnia. Ha még nem készítette el a tanuló, hogyan, mikor tegye ezt meg?

Ha a tanuló még neki sem kezdett a vizsgaremeknek, akkor eléggé az utolsó időszakra hagyta a feladatot. Ebben az esetben készítse el otthonában a vizsgaremek műszaki dokumentációját, de a vizsgaremek elkészítéséhez kénytelen elmenni a céghez, hiszen ott van megfelelő alapanyag és eszköz. Ha a műhely átmenetileg bezárt, kérjen segítséget gyakorlati oktatójától, hogy mindezekhez hozzájusson.

(X) Reklám


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!