info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Rövid összefoglaló a járványügyi intézkedésekről!


A legfontosabb tudnivalók országosan és városunkban:

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4.-ei hatállyal, tekintettel a koronavírus járványra, Magyarország egész területére kihirdette a veszélyhelyzetet.

A békési lakosok segítése érdekében összeállításra került egy kisokos, amely megpróbál segítséget nyújtani a járvánnyal kapcsolatban megjelenő jogszabályok értelmezéséhez. A jogszabályok hivatalos szövegét a Magyar Közlöny weboldalán olvashatják (https://magyarkozlony.hu/).

 

Kérjük, kísérje figyelemmel a hivatalos tájékoztatóinkat Békés Város honlapján és facebook oldalán, a Magyar Kormány hivatalos weboldalán (www.koronavirus.hu). Az egyéb csatornákon megjelenő, nem hivatalos (fél)információkat kerüljék.

 

A Polgármesteri Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus járvány alakulását és a helyzet változása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

 

1.Kijárási tilalom

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.

 

A kijárási tilalom alóli mentesülés esetei lehetnek pl.:

 • egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal (pl., orvoshoz kell menni, vagy tűz esetén)
 • munkavégzés és a munkavégzés helyére történő közlekedés, amelyet azonban igazolni szükséges (igazolás minta: https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas)
 • a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, melyet igazolni szükséges
 • kutyasétáltatás a lakóhely 500 méteres körzetében

 

2.Maszk és a maszk szabályos viselése

A maszk szabályos viselését (a száj és az orr kötelező eltakarását) jogszabály írja elő.

 

A maszk viselése Békés Város közigazgatási határain belül az alábbi helyeken kötelező:

a) a bölcsődék, köznevelési intézmények bejárataitól számított 50 méteres körzetben,

b) az egészségügyi intézmények bejárataitól számított 50 méteres körzetben,

c) a piacok, vásárok, állatvásárok teljes területén,

d) a buszmegállókban,

e) a Kormányhivatal, valamint a Spar, Penny és Lidl üzletek parkolóiban.

 

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles 

 • a tömegközlekedési eszközön, 
 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • a hivatalokban (polgármesteri hivatal, kormányablak, stb.),
 • a postán, illetve minden olyan helységben ahol ügyintézés folyik (pl. árammal, gázzal kapcsolatos ügyintézés)
 • a szociális intézményben (pl.öregek otthona)
 • az egészségügyi intézményekben (rendelő intézet, kivéve a kórházban fekvő beteget)

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 

Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken (pl. Körös folyó gátján séta közben) a maszk viselése továbbra sem kötelező.

 

3.A maszk viselésének ellenőrzése

A maszk viselésének ellenőrzésére a hatóság (pl. rendőrség, kereskedelmi hatóság) mellett a bolt és vendéglátóhelyek tulajdonosai, üzemeltetői, a tömegközlekedésben dolgozók, a hivatalok, intézmények munkatársai is kötelesek. Amennyiben ezt nem teszik, a maszkot nem viselők, vagy szabálytalanul viselők mellett szintén büntethetőek.

A figyelmeztetés ellenére tovább szabálytalankodókat kizárják az utazásból, a hivatali és egyéb ügyintézésből, illetve nem szolgálható ki az üzletekben és a vendéglátóhelyeken, illetve bírság kiszabására is van lehetőség.

Fentieken túl az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatják.

 

4.Vendéglátó helyek (étterem, kocsma, kávézó)

Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, kivéve az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig.

Azaz az italokat forgalmazó vendéglátó helyek (kocsmák) nem szolgálhatnak ki vendéget.

 

Kivételek közé tartozik még:

 • a munkahelyi étterem, illetve büfé
 • a szálláshelyen található étterem, illetve bár, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki
 • a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büfé, ha ott kizárólag az intézmény dolgozóját, illetve tanulóját szolgálják ki
 • az egészségügyi intézményben található büfé

 

5.Üzletek nyitvatartásának változása

Az üzletek (boltok, dohánybolt, lottózó) – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A tulajdonosok este 7:00 és reggel 5:00 között kötelesek zárva tartani.

 

Az egyéb szolgáltatók és szolgáltatások (például műkörmös, fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

 

6.Rendezvények nem tarthatóak

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat.

 

A libazug utcai Civilház bezár, ott semmilyen rendezvény, összejövetel, gyűlés nem tartható! Kivétel a horgász engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés, a védelmi intézkedések betartása mellett (maszk, védőtávolság). Az önkormányzat az egyéb ingatlanaiban sem támogatja rendezvények, összejövetelek, gyűlések tartását.

 

Lényegében bezártak, ill. elmaradnak:

 • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),
 • a mozik,
 • az edző- és fitnesztermek,
 • az uszodák,
 • a jégpályának,
 • az állatkertek, a vadasparkok,
 • a kalandparkok, a vidámparkok,
 • a játszóházak
 • a múzeumok, könyvtárak, kép- és hangarchívumnak,
 • a közművelődési intézménynek,
 • a közösségi színterek és az integrált kulturális intézménynek

 

Minden gyülekezés tilos.

 

7.Sportolás, edzés, sport események

Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása – azaz pl. futás, gyaloglás, kerékpározás, horgászás – engedélyezett. A Fáy utcán található rekortán futópálya, valamint a szabadtéri edzőhelyek használhatóak. egyénileg

A csapatsportok (foci, kosárlabda) nem engedélyezett. Ezt a közterület-felügyelők is ellenőrzik.

 

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen az edző- és fitnesztermeket, az uszodát, a sportcsarnokokat.

Az uszoda, az edző- és fitnesztermek, a sportcsarnokok, a kosárlabda és foci pálya csak a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen, vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak. A versenyszerű sportolás tényét okirattal kell igazolni.

 

Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

 

A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megtartani.

 

8.Családi események (esküvő, temetés) megtartásának lehetősége

A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a 10 főt.

A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.

 

A Polgármesteri Hivatal díszteremben történő házasságkötésnél kizárólag az anyakönyvezető, a házasulók, a tanúk, a házasulók szülei, nagyszülei, valamint testvérei (családtagok nélkül) és a házasulók gyermekei lehetnek jelen, a védelmi intézkedések megtartása mellett.

Kistermes esküvőn (anyakönyvvezetői iroda) maximum 5 fő lehet jelen (anyakönyvvezető, házasulók, tanúk, fotós) az előírt védőtávolság betartása mellett.

Lakodalom nem tartható!

Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig tarthatóak meg.

 

9.Bölcsődék, óvodák, iskolák

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

 

Iskolákba – ahol ez megengedett – belépni csak testhőmérséklet mérést követően, szabályosan hordott maszkban lehet. A belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott 37,8 fokot, a többi gyermektől, illetve tanulótól el különítik, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatják.

Az intézmény területére

 • az ott foglalkoztatott személyen,
 • az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 • a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 • a gyermeken, illetve a tanulón és
 • a gyermeket, illetve a tanulót - a (2) bekezdés szerint - kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

 

Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot szabályosan viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

 

10.Mi az a karantén?

A karantént előírhatja közvetlenül jogszabály, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv (hatóság). A karantén olyan korlátozó intézkedés, amely során az érintett személy részére magatartási szabályokat írhatnak elő, pl. hol tartózkodhat, milyen tevékenységet végezhet, vagy nem végezhet. A karantén elrendelése nem jelenti, hogy a karanténra kötelezett beteg.

 

A KARANTÉN lehet:

Az Egészségügyi törvény (Eütv.) 67/A. §(1) bekezdése szerinti hatósági házi karantén.

A járványügyi hatóság a meghatározott országokból történő beutazás esetén, fertőzés vagy megbetegedés esetén előírhatja, hogy a meghatározott lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb helyet a határozatban meghatározott ideig ne hagyja el.

2. Az Eütv. 64. § (1) bekezdése szerinti járványügyi elkülönítés.

A fertőző beteget otthonában, illetve tartózkodási helyén akkor lehet elkülöníteni, ha a beteg állapota ezt megengedi, az elkülönítés feltételei biztosíthatók, és a beteg, illetve törvényes képviselője vállalja, hogy az elkülönítés idejére a járványügyi rendelkezéseket megtartja.

3. A járványügyi megfigyelés Eütv. 66. § (1) bekezdés.

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés tartama alatt foglalkozása gyakorlásában, kapcsolattartási jogában és mozgási szabadságában korlátozható.

4. A járványügyi zárlat Eütv.: 67. § (1) bekezdés.

A járványügyi zárlat szigorított, speciális követelményeken alapuló megfigyelés, illetve elkülönítés, amelyet e célra kijelölt helyen kell foganatosítani.)

 

11.A karanténra kötelezettek ellenőrzése

Ha a karanténkötelezett külföldről érkezik a haza tájékoztatja a határellenőrzést végző rendőri szervet annak a karanténlakásnak a pontos címéről, ahol a hatósági házi karantén idején tartózkodni fog. Köteles a karanténlakást azonnal elfoglalni és a karanténlakás bejárati ajtaján rendőrség által részére átadott jelölést mindenki által jól láthatóan elhelyezni.

Ha a karanténkötelezett a hatósági házi karantén ideje alatt annak a fertőző betegségnek a tünetét tapasztalja, erről telefonon köteles értesíteni a háziorvosát.

A hatósági házi karantént elhagyni kizárólag az illetékes rendőrkapitányság részére tett bejelentés tudomásulvételét követően, orvos utasítására, megbetegedése miatt, vagy életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet (tűz esetén) esetén hagyhatja el.

 

A hatósági házi karantén végrehajtását a rendőrség ellenőrzi. A karanténkötelezett a rendőrség ellenőrzését köteles elősegíteni, és ha a helyszíni ellenőrzés másként nem hajtható végre, a rendőrt köteles a karanténlakásba beengedni. A karatén szabályok megsértése esetén a karanténkötelezett bírságolható.

 

12.Kontakt személy

Kontaktszemélynek minősül az Eütv szerinti azon személy, aki 1) COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett, 2) nem mutatja a COVID-19 betegség tüneteit, és 3) a hatóság kontaktszeméllyé nyilvánítja. A kontakt személy járványügyi megfigyelés alá kerülhet.

A kontakt személy járványügyi megfigyelését megszüntetik, ha a járványügyi megfigyelés időtartama alatt, 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett PCR teszt eredményét tartalmazó okirattal igazolja, hogy a koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. Az első vizsgálatot attól a naptól számított negyedik napon lehet megkezdeni, amikor a kontaktszemély a COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett.

 

13.A szociális intézményekre vonatkozó előírások

A szociális intézményekbe foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint (a fent említett szabályos módon) maszkot kell viselniük.

Még várhatóak további szigorítások.

 

14.Parkolás

Jelenleg (2020.11.04.) a parkolásért nem kell fizetni.

 

15.Magyarországra történő belépés szabályairól nem magyar állampolgárok esetében

Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be. 

A  rendőrség engedélyezheti a  beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráson történő részvétel, egészségügyi intézmény beutalójával rendelkezik,  tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesít, fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzés miatt érkezik,  családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) vesz részt, vagy hozzátartozó gondozása, ápolása, vagy más méltányolható ok miatt érkezik.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven.

Az kérelmező a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be, akinél az  egészségügyi vizsgálat során a  fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napra az  illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

 

Részleteket a Konzuli Szolgálat honlapján találhatóak!

 

16.Magyarországra történő belépés szabályairól nem magyar állampolgárok esetében

Részleteket a Konzuli Szolgálat honlapján: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/

 

Csak néhány fontosabb szabály:

A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai 

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a  magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a  továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. 

Ha a  magyar állampolgár esetében az  egészségügyi vizsgálat a  fertőzés gyanúját állapítja meg, a hatáskörrel rendelkező népegészségügyi feladatkörében eljáró, illetékes járási hivatala (a továbbiakban: illetékes járványügyi hatóság) által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és 

a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban, 

b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, 

c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

A  karanténban elhelyezett személy kérelmére a  karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a  karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt

Ha a  két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt igazolja, hogy a  karanténban elhelyezett személy szervezetében a  SARS-CoV-2 koronavírus a  vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

 

17.A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

A Békési Polgármesteri Hivatal – a tiltó, vagy korlátozó jogszabályok meghozataláig – továbbra is tart személyes ügyfélfogadást, de kérjük, hogy a telefonos és az online (e-mail) ügyintézés vegyék igénybe. Az elektronikus csatornákon munkatársaink felvilágosítást adnak, illetve amennyiben a személyes jelenlét elengedhetetlen az ügyintézéshez, időpont egyeztetés minden ügytípusban lehetséges, így elkerülhető a csoportos megjelenés, és az esetleges fertőzés továbbadása.

 

 • Az ügyintézésre egyedül érkezzen, gyermeket, rokont, ismerőst ne hozzon magával.
 • A Hivatal épületébe belépni orrot és szájat eltakaró orvosi maszkban, munkavédelmi maszkban, illetve textil vagy más anyagból készült maszkban lehet. A maszkot olyan módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Maszk nélkül, vagy szabálytalanul viselt maszkban érkező ügyfeleket kizárjuk az ügyintézésből és el kel hagynia a Hivatal épületét.
 • Belépés előtt testhőmérséklet mérést végzünk és amennyiben az eléri, vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott 37,8 fokot, az ügyfél az épületbe nem léphet be.
 • Belépéskor követően kérjük a bejáratoknál elhelyezett automata kézfertőtlenítők használatát.
 • Az ügyintézéskor, és a folyósón történő várakozáskor a 1,5m-es védőtávolság betartása kötelező.
 • A portán kihelyezett kérelmek elvitelét és leadását továbbra is biztosítjuk.

 

A Polgármesteri Hivatal telefonos elérhetősége változatlan, időpont foglalás az általános ügyfélfogadási időn belül a 06/66/411-011-es telefonszámon lehetséges.

Elektronikus levélcím: ugyintezes@bekesvaros.hu


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!