Bemutatkozik a a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky utcai Tagóvoda


A szépen felújított óvodánkba érkező gyermekeket a tágas udvar hívogatja játékra. Esztétikus környezetben, füves területen mozgásfejlesztő játékok, kerti padok szolgálják a gyermekek igényeit.

A hátsó udvaron található KRESZ pályán naponta lehetőség van kerékpározásra. Egyik bázisintézményi rendezvényünkön, az évenként megtartott Közlekedési Napon, hangsúlyosan foglalkozunk az óvodások közlekedési ismereteinek bővítésével.

A gyermekcsoportokat közel azonos életkorú gyermekek alkotják. Így a gyermekek az életkoruknak megfelelő közös tevékenységeket végezhetnek, de egyéni sajátosságaikra kiemelt úgyszintén figyelmet fordítunk.

Jól felszerelt tornatermünkben a korszerű mozgásfejlesztő eszközök, tornaszerek használata által a gyermekek mozgáskészsége napi szinten fejleszthető.

Heti rendszerességgel fejlesztőpedagógus értelmi- és mozgásfejlesztő foglalkozásokat vezet a rászoruló gyermekek számára, valamint utazó logopédus, gyógypedagógus helyben segíti munkánkat.

A nagycsoportosokkal, több alkalommal uszodába látogatunk, ahol a vízhez szoktatás a legfőbb feladatunk. Megtekintünk színházi előadásokat, a könyvtárban a könyvkölcsönzéssel ismerkedünk meg, részt veszünk múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Az alapfokú művészeti iskola óvodásoknak szervezett hangversenyeit lelkesen hallgatjuk. A tehetségígéretnek mutatkozó nagycsoportosok zeneovi és gyermektánc tehetségműhelyek tagjai lesznek és hittan foglalkozás is várja az érdeklődő gyermekeket.

Több évtizedre tekint vissza óvodánkban a hagyományőrző Mihály-napi Vásár. Az udvaron megrendezett vásári forgatagban a gyermekek megismerkedhetnek népi kismesterségekkel, háziállatokat tekinthetnek meg, vásári ételeket és italokat kóstolhatnak. Játékpénzért kínáljuk a saját kezűleg készített portékáinkat a város valamennyi óvodásának.

Mindhárom csoportban empatikus, gyermekcentrikus pedagógusok dolgoznak, akik tudatosan tervezik nevelőmunkájukat. Óvodakezdéskor különös gondot fordítunk a gyermekek egyéni bánásmódjára. A beszokás nehézségeit a szülőkkel együttműködve, kölcsönös segítségadással, tanácsokkal tudjuk zökkenőmentesen áthidalni. A szeptemberben induló kiscsoport (Méhecske csoport) óvodapedagógusai: Liptákné Öreg Anikó és Szűcsné Korcsok Tünde lesz, a dajka: Novodomszky Marianna.

Célunk az, hogy lelkiismeretes munkánkkal a jövő kihívásaira úgy készítsük fel a gyermekeket, hogy élményekkel gazdagodjanak és kedves emlékeket őrízzenek óvodánkról.

Szeretettel várjuk a gyerekeket!

Liptákné Öreg Anikó tagóvoda vezető


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!