Békési Gazdakör

Békési Gazdakör

#92593
Partner: 2019 Február 12.
Cím: Békés,
Telefonszám: +36 30 535 4667


A Békési Kisgazdakör 1928. évben alakult, majd a megszüntetését követően 1992. évben alakult újjá Békési Kisgazdakör Egyesület néven Alapvető célkitűzésünk a tagok érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. Városi szinten kiemelkedő a Gazdakör karitatív tevékenysége is.

Fontos számunkra, hogy folyamatosan bővítsük szakmai tudásunkat, ezért tematikus gazdaköri estéket szervezünk, amikor kiváló tudású szakemberek ismertetik az aktuális lehetőségeket. Szoros kapcsolatot ápolunk a falugazdász hálózattal is. Törekszünk arra, hogy érdekes programokat biztosítsunk tagjain számára a szabadidő hasznos eltöltése céljából, valamint igyekszünk részt venni minden jelentősebb városi rendezvényen is. Évenként több jelentős hagyományőrző programot szervezünk, melyeket az alábbiakban szeretnék bemutatni.
A tevékenységünk bemutatása:
Minden év általában a disznóvágással kezdődik. A helyi tradíciókat figyelembe véve csak és szigorúan hagyományos takarmányon tartott hízott sertést dolgozunk fel. Terveink között szerepel, hogy a disznótor nyilvánosságát kibővítjük az óvodások és általános iskolások bevonásával, ezáltal megismerhetik a teljes feldolgozási folyamatot, amelynek során nem csak a boltokban található végeredményt tapasztalhatják meg. A disznótort követően vacsorával zárjuk az eseményt, ahol a gazdák egyúttal megversenyeztethetik a párlataikat is a házi verseny során.
A tavasz kiemelkedő eseménye a határjárás, amelynek során lovas fogatokkal járjuk be a külterületünk egy részét és Isten áldását kérjük a termények betakarítására. Terveink között szerepel. hogy a felnövekvő ifjúság bevonásával tartsuk meg a bejárásunkat, ezáltal biztosítható az a folyamat megismerése, melynek során a mindennapi kenyerünk az asztalra kerül.
A szakmai programjaink közül kiemelkedik a tagjaink részvétele a Hód - mezőgazdasági napokon, illetve az aradi mezőgazdasági vásáron és kiállításon. Az aradi Expo során fontos és kiemelkedő esemény a magyar-magyar gazdatalálkozón való megjelenésünk.
Ugyancsak jelentős esemény életünkben az ősszel sorra kerülő szüreti felvonulás, melyet szintén szeretnénk nagyobb közösség bevonásával megtartani.
A városi rendezvényeken igyekszünk aktívan részt venni, így többek között a Madzagfalvi napok Ízek utcája verseny rendszeres résztvevői vagyunk, csakúgy, mint a dánfoki nemzetközi pacal főző versenynek.
Jószolgálati tevékenységünk közül kiemelkedik a testvérvárosok kenyere sütéséhez a búza adományok összegyűjtése, az aradi Máltai Szeretetszolgálat részére adománygyűjtés és ajándékozás, valamint minden aktuális karitatív tevékenységekben való aktív részvétel. Ennek okán a napokban utalunk át a Magyarországi Református Szeretetszolgálat számlájára a gazdák által összegyűjtött 70.000 forintot a kárpátaljai gazdatársa támogatására.
Természetesen a teljesség igénye nélkül írtam le a fentieket, ezen kívül sok-sok program és rendezvény valósul meg egy év alatt, amiről reményeim szerint ezt követően támogatásoddal a szélesebb publikum is értesülést szerezhet.
Nálunk az elmúlt évben februárban volt vezetőségválasztás, de sajnos a megválasztott elnökünk Pásztor János váratlan halála felülírta a forgatókönyvet, ezért a jelenlegi felállásunk az alábbi:
Elnök: Tarkovács István
Örökös tiszteletbeli elnök: Dr Tóth Attila
Alelnök: ifj. Öreg Péter.
Titkár: ifj. Pálfi János.
Gazdasági vezető: id. Pálfi János.
Pénzügyi eElenőrző Bizottság: Balogh István elnök, tagjai Fábián János és Nagy Máté.
Fegyelmi Bizottság: Balogh András elnök, tagjai Bőhm József és Öreg Fekete Krisztina.
Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a partner oldal létrehozás kapcsán szívesen állok rendelkezésedre.