Deákné Domonkos Julianna

Deákné Domonkos Julianna

#53039
Partner: 2011 Január 14.
Cím: Békés, , József A.u. 12
Telefonszám:


https://www.facebook.com/deakne.kepviselo

A Dr Hepp Ferenc Általános iskola igazgatója, békési önkormányzati képviselő, a Nefelejcs Egyesület vezetőségi tagja.

Minden hónap második kedd
16.00–17.00 óra
Dr. Hepp Ferenc Iskola
József A. u. 12.

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Képviselő: Deákné Domonkos Julianna

Ügyfélfogadás időpontja:

minden hónap második kedd 16.00-17.00 óra

Helyszín:

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola

5630 Békés, József Attila utca 12.

Deákné Domonkos Julianna

Intézményvezető

Mesterpedagógus

Gyulán született 1958. július 31-én.

Alap- és középfokú iskoláit Mezőberényben végezte.

1976-ban a Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett. Az évben felvételizett a Debreceni Tanítóképző Főiskolára. Vésztőn a Bartók Béla Általános Iskolában képesítés nélküli tanítóként helyezkedett el.

1978 tavaszán kötött házasságot férjével.

A Vésztőn eltöltött két év után Békésen az akkori 3. Sz. Általános Iskolába került. Nagyon büszke volt rá, hogy egy "jónevű-jóhírű" iskola pedagógusai közé felvételt nyert.

Első diplomáját 1979-ben szerezte általános iskolai tanító szakon.

Pályáját Békésen előbb napközis nevelőként, majd a Hunyadi téri iskolaegységben tanítóként folytatta.

1982-ben született meg Viktor nevű fia. Rövid időt töltött Gyes-en, 7 hónap után visszatért tanítani.

A tantestületbe hamar beilleszkedett. Barátokra is talált.

Több területen is kipróbálhatta magát: alsós munkaközösség-vezetőként segíthette kollégái munkáját, de lelkesen szervezte szabadidő szervezőként a gyerekek programjait is.

Empátiával igyekezett minden korosztály felé fordulni. Szakszervezeti vezetőként látogatta a nyugdíjas és a Gyes-en lévő kollégáit egyaránt.

A kezdetekkor diákönkormányzat-vezetői feladatokat is végzett. Fontosnak tartotta a diákok véleményét is.

A tanítás mellett mindig vonzotta a kultúra területe is. 1985-ben felvételt nyert a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola népművelés szakára. 1987-ben okleveles népművelő lett.

A rendezvények szervezése, a civil mozgalomban való aktív részvétel azóta is fontos számára.

Alapítója a "Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesületnek", valamint a "Belencéres Alapítványnak".

2000-ben felkérték az alsó tagozat vezetésére.

Örömmel vállalta ezt a feladatot is. Szívesen emlékszik vissza erre az időre. Sokat tanult akkori vezetőitől: következetességet, kitartást, emberséget és a vezetést.

Tanítói és vezetői munkája során mindig törekedett arra, hogy alapos és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezzen.

A Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán 2006-ban "Tanügyigazgatási, nevelési-oktatási, intézményi ismeretek" kiemelt tanulmányterületen szakvizsgázott pedagógus lett. 2007-ben felkérést kapott a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájának vezetésére.

2010 januárjában vezetői munkáját kiválóan alkalmasra (kiemelkedő) minősítette az akkori iskolavezetés.

Ugyanabban az évben a Hepp Iskola több mint 500 millió forint Uniós forrásból megújult. Az iskola teljes felújítása mellett a belső bútorzat és eszközpark is kicserélődött. Modern, a mai kor követelményeinek megfelelő intézménnyé vált. A projekt levezénylése az ő nevéhez fűződik.

2011 nyarán az iskola ismételt átszervezésekor a tagintézmény-vezetés mellett az intézményvezető-helyettesi feladatokra is megbízást kapott.

Egy év múlva: 2012. november 12-től a Békési Kistérségi Iskola megbízott igazgatója lett.

2013 júniusában közoktatási vezető szakvizsgát szerzett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Karán.

2013. augusztus 16-án Budapesten vehette át a magasabb vezetői beosztásra szóló intézményvezetői kinevezést.

Törekszik a demokratikus iskolavezetésre, a munkamegosztásra, az információ áramlás hatékonyságának növelésére.

Sikerorientált vezető, ugyanakkor nagyon büszke iskolája és kollégái sikereire is. Ezeket saját sikereinek is érzi.

2014. június 1-jén a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete felelősségteljes, példamutató munkája elismeréseként Balog Zoltán miniszter Úr "Elismerő Oklevelet" kapta meg.

2016. január 30-án az EMMI és a Földművelésügyi Minisztérium "ÖKO Iskola" címet adományozott intézménye számára. 2019-ben az "Örökös Ökoiskola" címet is elnyerték.

A Pedagógusok Szakszervezete a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapszervezetét eredményes szakszervezeti tevékenységének, magas színvonalú oktató-nevelő munkájának elismeréseként 2016. március 15-én Eötvös József emlékplakett kitüntetésben részesítette.

Fontosnak tartja a szakmai elismerések mellett, hogy a tantestület összetartó, egymást segítő közösség legyen.

Eredményes munkájuk érdekében évek óta tudatosan és kezdeményezően együttműködnek szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

Büszke tantestületének tagjaira. Kollégái továbbtanulási-továbbképzési elképzeléseit örömmel támogatja.

2016. augusztus 31-én a Dr. Hepp Ferenc Iskola az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím és logó használatára is jogosulttá vált.

Gondosan ügyelnek arra, hogy a tehetséggondozás és a fejlesztést igénylők megsegítése egyaránt teret kapjon.

A hagyományokra építve, az új utakat keresve a gyerekek sokoldalú fejlesztését tartják

kiemelt feladatuknak.

Intézményvezető asszony nyitott az újra, a változásra.

Hisz abban, hogy az ésszerű és világosan megfogalmazott célokat mindenki elfogadja.

2019-ben 3. alkalommal nyerte el iskolája a "Boldog Iskola" címet.

Fontosnak tartja a visszajelzésre épülő, bizalomteli légkör kialakítását, ahol minden kolléga és diák véleménye számít, bárki hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

Vallja, hogy minden tanulói életkorban meghatározó a pedagógus személyisége.

Hisz a csapatmunkában, ugyanakkor támogatja egyéniségek kibontakozását.

A jövőben is olyan vezető szeretne lenni, aki tiszteli elődeit, az intézmény múltját, hagyományait, az iskola névadójának családját. Olyan, aki nyitott és befogadó, aki önképzéssel és továbbképzéssel kész megújulni. Aki demokratikus vezetési stílusban, de határozottan irányít. Aki következetes, értékel és ellenőriz. Aki emberileg és szakmailag is példamutató. Olyan vezető, aki támogatók felkutatásával segíti az intézmény működését. Aki a marketing eszközrendszerét is felhasználva közvetíti intézménye értékeit.

Több mint 40 éve a 3. Számú, majd a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában dolgozik. Az elmúlt sok év alatt rengeteg változást megélt.

Pedagógusjelöltek és pályakezdők szakmai fejlődését segítette.

A tudatos minőségi munka igénye több évtizede motiválja.

2018-ban Mesterpedagógussá vált.

Pályája során a nevelést és az oktatást mindig igyekezett egységben szemlélni.

Az elmúlt négy évtized alatt tanóráin igyekezett kellemes légkört, harmóniát teremteni. A bizalom, a szeretet, egymás tisztelete ma is fontos szempont munkája során.

Hálával és tisztelettel gondol elődeire. Ápolja emlékület. Valamennyiük szakmai tudása és emberi tulajdonsága példa előtte.

Békés város közéletében 13 éve aktívan tevékenykedik.

Több civil szervezetben is tag.

Önkormányzati képviselői, bizottsági munkáját hittel, nagy szorgalommal végzi.

Az elmúlt években az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot vezette.

2019 őszétől oktatási, kulturális tanácsnoki feladatokkal bízták meg.