| E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83 | Facebook.com/bekesmatrix

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde


Tájékoztatás 2020.05.27 13:33
Facsemetéket adományoztak a Gólyafészek bölcsinek. 2020.05.21 18:57
Megújult a békési Újvárosi ovi! 2020.05.09 15:55
Óvoda-Mentor kategóriában nyert a békési Fürkész Központi ovi 2020.05.05 13:27
Támogatott a BKÓB Fürkész Központi Óvoda óvodakertje 2020.04.23 13:44
Felhívás az óvodaköteles korú gyermekek szüleihez! 2020.04.21 14:34
Bölcsődei előjegyzés 2020 2020.04.21 11:34
Folyamatosan varrják a szájmaszkokat 2020.04.09 09:27
Nagytakarítás a BKÓB tagóvodáiban 2020.04.03 12:05
Nagytakarítás a BKÓB bölcsődéiben 2020.04.03 10:56
Elismerést kapott a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2020.04.03 09:49
Óvodai előjegyzés - BKÓB tagóvodáiba 2020.03.31 09:29
Emailben lehet majd előjegyeztetni a leendő ovisokat. 2020.03.30 18:42
Szájmaszkokat készítenek a BKÓB dolgozói 2020.03.27 08:49
A BKÓB bölcsődéiben az előjegyzés elhalasztásra kerül 2020.03.25 14:03
A BKÓB tagóvodáiban az előjegyzés elhalasztásra kerül 2020.03.25 13:37
Elmarad az Ovicsalogató a BKÓB tagóvodáiban 2020.03.16 11:42
Kálmán Tibor polgármester közleménye. 2020.03.15 18:57
Keddtől bezárnak a békési bölcsődék és óvodák március 31-ig 2020.03.15 14:30
Megújult a békési Teleky utcai óvoda 2020.03.13 18:33
Az Ének Munkaközösség szakmai - pedagógiai továbbképzése 2020.02.27 13:29
Színek világa - Egy színes nap a Hunyadi téri Tagóvodában 2020.02.19 07:50
Óvodások díjazása a Békés Megyei Kormányhivatalban 2020.02.10 13:34
Telepocak Matematikai - logikai tehetségműhely 2020.02.05 11:38
Fürkész Tehetség Műhelyben 2020.01.30 13:20
Kérjük támogassa adója 1%-val a BKÓB tagóvodáit és bölcsődéit! 2020.01.27 08:27
Értesítés óvodai nyugdíjas találkozó várható időpontjáról 2020.01.22 11:14
Oktatási Hivatal Bázisintézményi Programja 2020.01.15 15:21
„Okos eszközök gyermekeink kezében” 2020.01.02 09:58
Karácsonyi Kórusok Hangversenye 2019.12.19 09:01
Partner: 2011-11-03
Cím: Békés, Petőfi u. 4.
Tel.: 66 411 680


Igazgató: Béres Istvánné

 

Általános igazgató helyettes: Zseák Lászlóné

 

Óvodai intézményegység vezető: Urbancsekné Sebestyén Marianna

 

1. Újvárosi Tagóvoda vezető: Lipcseiné Jakucs Anikó

 

2. Hunyadi téri Tagóvoda vezető: Szalkai Sándorné (megbízott)

 

3. Korona utcai Tagóvoda vezető: Dr. Farkas Istvánné

 

4. Fürkész Központi Óvoda vezető: Bagolyné Szűcs Andrea 


5. Bóbita Integrált Tagóvoda vezető: Urbancsekné Sebestyén Marianna

 

6. Teleky utcai Tagóvoda vezető: Liptákné Öreg Anikó

 

7. Tarhosi Tagóvoda vezető: Kürti Sándorné

 

Bölcsődei intézményegység:

 

Intézményegység vezető: Zseák Lászlóné

 

1. Földvár Bölcsőde vezető: Csökmeiné Kulcsár Márta

 

2. Gólyafészek Bölcsőde vezető: Zseák Lászlóné

 

Intézményünk jelenleg hét tagóvodából és két bölcsődéből álló szervezet, melynek a 6 békési tagóvoda és 2 bölcsőde mellett a Tarhosi Tagóvoda is tagja.

Fenntartónk a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás mely, óvodafenntartásra jött létre két település Békés és Tarhos részvételével.

Logónk a kilencszínű csokorba kötött léggömb óvodáink és bölcsődéink sajátos, egyéni arculatát jelképezi, mely mégis egységet alkot, összetartozást mutat.

Nevelésfilozófiánk, alapelveink azonosak.

Mindannyian a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör megteremtését hangsúlyozzuk, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük.

Célunk, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas óvodai nevelésben.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a gyerekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, esetenként hátrány csökkentését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását - a családi nevelést kiegészítve, azzal együttműködve.

Nevelési céljaink megvalósulásakor a gyerekek képessé válnak kifejezni gondolataikat, önállóan tevékenykednek, megtanulnak eligazodni környezetükben, együttműködnek, és pozitív magatartási formákat sajátítanak el.

Mindehhez sokszínű tevékenységeket, eszközöket, megfelelő életfeltételeket biztosítunk, amely óvodapedagógusi elhivatottsággal párosul.

Abból indulunk ki, hogy a gyermek alapvető tevékenysége a játék és erre építve valósítjuk meg feladatainkat, a mozgásigény kielégítését, a külső világ tevékeny megismerését, kommunikációs készség alakítását.

Építünk a gyermeki kíváncsiságra, a mesére, a művészi élmény-nyújtására, a cigány kultúra ápolására.

 

Intézményi szintű kiemelt eredményeink:

KINCSES KULTÚRÓVODA 2017

OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE Két alkalommal: 2017 és 2020

Térségi szintű AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT