| E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83 | Facebook.com/bekesmatrix

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde


Természetbúvár tehetségműhely a Korona utcai Tagóvodában 2020.12.03 14:51
Rendkívüli szünet meghosszabbítása a Teleky utcai Tagóvodában 2020.12.02 15:26
Néptánc tehetségműhely a BKÓB Hunyadi téri Tagóvodában 2020.11.30 11:12
Sokféle vizuális tevékenység a Süni csoportban 2020.11.30 11:08
Színes napok a Hunyadi téri Tagóvoda Margaréta csoportjában 2020.11.30 10:59
Bezárt a koronavírus miatt a Teleky utcai tagóvoda 2020.11.27 16:18
OVI TORNA Tehetségműhely az Újvárosi Tagóvodában 2020.11.24 14:45
Őszi tevékenységek a Hunyadi téri Tagóvoda Süni csoportjában 2020.11.12 15:02
Sütés - főzés a Hunyadi téri Tagóvoda Margaréta csoportjában 2020.11.12 14:50
Játék és tevékenységek munkaközösség - online képzése 2020.11.12 14:24
Ismerkedés a libával a Hunyadi téri Tagóvoda Süni csoportjában 2020.11.12 13:41
A fogak védelméről beszélgetettek a Hunyadi téri Tagóvodában 2020.11.12 13:16
Biztonságos környezet várja az óvodásokat és bölcsődéseket 2020.10.05 12:03
15 bérlakással gyarapodott a város 2020.09.30 14:02
Békés Retro - Baky és Kossuth utcai ovi 1980-1984. 2020.09.21 15:12
Nevelési - gondozási évnyitó értekezlet 2020.08.30 16:30
Óvodapedagógust keresünk 2020.08.28 11:14
Meseterápiás "workshop" 2020.08.26 08:56
Tájékoztatás 2020.05.27 13:33
Facsemetéket adományoztak a Gólyafészek bölcsinek. 2020.05.21 18:57
Megújult a békési Újvárosi ovi! 2020.05.09 15:55
Óvoda-Mentor kategóriában nyert a békési Fürkész Központi ovi 2020.05.05 13:27
Támogatott a BKÓB Fürkész Központi Óvoda óvodakertje 2020.04.23 13:44
Felhívás az óvodaköteles korú gyermekek szüleihez! 2020.04.21 14:34
Bölcsődei előjegyzés 2020 2020.04.21 11:34
Folyamatosan varrják a szájmaszkokat 2020.04.09 09:27
Nagytakarítás a BKÓB tagóvodáiban 2020.04.03 12:05
Nagytakarítás a BKÓB bölcsődéiben 2020.04.03 10:56
Elismerést kapott a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2020.04.03 09:49
Óvodai előjegyzés - BKÓB tagóvodáiba 2020.03.31 09:29
Partner: 2011-11-03
Cím: Békés, Petőfi u. 4.
Tel.: 66 411 680


Igazgató: Béres Istvánné

 

Általános igazgató helyettes: Zseák Lászlóné

 

Óvodai intézményegység vezető: Urbancsekné Sebestyén Marianna

 

1. Újvárosi Tagóvoda vezető: Lipcseiné Jakucs Anikó

 

2. Hunyadi téri Tagóvoda vezető: Szalkai Sándorné (megbízott)

 

3. Korona utcai Tagóvoda vezető: Dr. Farkas Istvánné

 

4. Fürkész Központi Óvoda vezető: Bagolyné Szűcs Andrea 


5. Bóbita Integrált Tagóvoda vezető: Urbancsekné Sebestyén Marianna

 

6. Teleky utcai Tagóvoda vezető: Liptákné Öreg Anikó

 

7. Tarhosi Tagóvoda vezető: Kürti Sándorné

 

Bölcsődei intézményegység:

 

Intézményegység vezető: Zseák Lászlóné

 

1. Földvár Bölcsőde vezető: Csökmeiné Kulcsár Márta

 

2. Gólyafészek Bölcsőde vezető: Zseák Lászlóné

 

Intézményünk jelenleg hét tagóvodából és két bölcsődéből álló szervezet, melynek a 6 békési tagóvoda és 2 bölcsőde mellett a Tarhosi Tagóvoda is tagja.

Fenntartónk a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás mely, óvodafenntartásra jött létre két település Békés és Tarhos részvételével.

Logónk a kilencszínű csokorba kötött léggömb óvodáink és bölcsődéink sajátos, egyéni arculatát jelképezi, mely mégis egységet alkot, összetartozást mutat.

Nevelésfilozófiánk, alapelveink azonosak.

Mindannyian a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör megteremtését hangsúlyozzuk, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük.

Célunk, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas óvodai nevelésben.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a gyerekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, esetenként hátrány csökkentését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását - a családi nevelést kiegészítve, azzal együttműködve.

Nevelési céljaink megvalósulásakor a gyerekek képessé válnak kifejezni gondolataikat, önállóan tevékenykednek, megtanulnak eligazodni környezetükben, együttműködnek, és pozitív magatartási formákat sajátítanak el.

Mindehhez sokszínű tevékenységeket, eszközöket, megfelelő életfeltételeket biztosítunk, amely óvodapedagógusi elhivatottsággal párosul.

Abból indulunk ki, hogy a gyermek alapvető tevékenysége a játék és erre építve valósítjuk meg feladatainkat, a mozgásigény kielégítését, a külső világ tevékeny megismerését, kommunikációs készség alakítását.

Építünk a gyermeki kíváncsiságra, a mesére, a művészi élmény-nyújtására, a cigány kultúra ápolására.

 

Intézményi szintű kiemelt eredményeink:

KINCSES KULTÚRÓVODA 2017

OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE Két alkalommal: 2017 és 2020

Térségi szintű AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT