info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

27 év békési szolgálat után nyugdíjba vonul Katona Gyula


A presbitérium egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a vezető lelkészi tisztségre Molnár Mátét hívják meg.

Úgy döntött a Békési Református Egyházközség presbitériuma a legutóbbi ülésén, hogy meghívással fogja betölteni Katona Gyula megürülő lelkészi állását.

Miután betöltötte a 65. életévét, Katona Gyula, a Békési Református Egyházközség vezető lelkésze úgy döntött, hogy nyugdíjba kíván vonulni. A reformátusok lelkészi szolgálati törvénye értelmében minden lelkész 70 éves koráig szolgálhat, de lehetőség van arra is, hogy 65 évesen kérjék a nyugdíjazásukat. A vezető lelkész a lemondás okaként azt nevezte meg, hogy több időt szeretne az egyre népesebb családjával, gyermekeivel és unokáival tölteni, és szeretné megkezdeni a nyugodtabb nyugdíjas éveket.

Mint ismert, a békési lelkész 2012-2020 között a Békési Református Egyházmegye esperese is volt, de a tavalyi választásokon már itt sem akarta megméretni magát. Ezzel párhuzamosan 27 éven át betöltötte a békési református iskola igazgatótanácsa elnöki tisztségét is, amelyre szeptember 9-én a református gyülekezet presbitériuma Molnár Máté beosztott lelkészt választotta meg.

Az igazgatótanács gyakorolja a fenntartói jogok nagy részét az egyházközség nevében az intézmény felett. A presbitereknek arról is dönteni kellett, hogy Katona Gyula megürülő vezető lelkészi állását nyílt pályázattal vagy meghívással kívánják-e betölteni. A presbitérium egyhangú határozattal úgy döntött, hogy az utóbbi lehetőséget választja, és a vezető lelkészi tisztségre is Molnár Mátét hívják meg.

A fiatal lelkész kilenc éve szolgál Békésen, felesége békési, egy kisfiút nevelnek. Lelkészi és vallástanári diplomáját a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerezte. A végső szót a vezető lelkészi állással kapcsolatban a gyülekezet választói közgyűlése mondja ki várhatóan 1-2 hónapon belül, az átadás-átvételig pedig ügyvivőként helyettes lelkészi minőségben Katona Gyula vezeti az egyházközséget.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!