info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Átadták a városi elismeréseket


Megjelent: 2021 Október 22. ( Péntek ) 14:56
Módosítva: 2021 Október 26. ( Kedd ) 08:58
Békés várossá nyilvánításának 48. évfordulóját ma ünnepi testületi ülés köszöntötte. Cikkünk a díjátadó alatt folyamatosan frissül!

Az Év Békési Sportolói:

 

Balog Ágnes Kira - asztalitenisz

Fekécs Szilárd - súlyemelés

Szász Bálint - kézilabda

 

Civilek a városért dijat kapta a:

 

Békési Városvédő és Szépítö Egyesület 

 

Békés Városért dijat kapott:

 

Barkász Sándor ügyvezető (Békés Drén KFt)

Laukó András (Békési Megyei Mozgáskorlátozottak Szervezetének elnöke)

Dr Pálmai Tamás (háziorvos)

 

Békés díszpolgára címet kapott:

 

Izsó Gábor (nyugalmazott polgármester)

 

 

Békés várossá nyilvánításának 48. évfordulójának alkalmából, október 22-én került sor Békés város kiválóságainak elismerésére. A kulturális központ színháztermében tartották azt az ünnepi képviselő-testületi ülést, amelyen a „Civilek a Városért”, a „Békés Városért”, a kitüntetések valamint a „Békés Város Díszpolgára” és „Az Év Békési Sportolója” elismerő címek kerültek átadásra.

 

„Civilek a Városért” kitüntetés

 

BÉKÉSI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET

 

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület városunk egyik legfontosabb civil szervezete. 1988-ban, a Kádár-korszak alkonyán alakult meg. Elmondható, hogy tagjai között megtalálhatók voltak a mindenkori politikai pártok tagjai, de olyan egyesületről van szó, amely mindig felül tudott emelkedni a pártpolitikán. Az elmúlt harminc évben Molnár Imre, Vámos László, Mester Péter, Miklós Lajos és Serfecz Dávid vezették a Városvédő Egyesületet. Számos olyan kezdeményezésük volt, ami gyökeret vert Békés társadalmában. Békésen száznál is több emlékmű található, amely felének megvalósítását az egyesület kezdeményezte.

 

1991-ben felépült a Gyulai úti cédulaház, a korábbi eredeti másaként, 1992-ben P. Szász Lajos emléktábla avatása a zeneiskola falán, majd két évvel később létrejöttek a Németh László emlékhelyek. 1996-ban készült el a több elemből álló II. világháborús emlékmű, középpontjában a csonka haranggal, a hősi halottak és áldozatok neveit megörökítő bronztáblákkal, amelyen mindig megtalálhatók az emlékezés virágai. 1998-ban Irányi Dániel mellszobrával gazdagodott Békés kulturális öröksége, Veres Kálmán békési szobrászművész bronz alkotása. 2000-ben került avatásra Szombathelyi Antal, Békés Vármegye 1848-49-es alispánjának emléktáblája a békési római-katolikus temetőben, és a Szent István királyt ábrázoló Királyok kapuja az Erzsébet-liget bejáratánál. 2001-ben az egykori palánkvár feltételezett helyén, 2002-ben az 1919-es román katonai vérengzés békési áldozatainak emlékére kopjafát emeltetett az egyesület. Az áldozatok mind ártatlan békésiek voltak. 2004-ben Szabó Lőrinc költő békési tartózkodásának adózott az egyesület emléktábla állításával. 2009 eredményekben gazdag évében kettős kereszt állítására került sor a Honfoglalás téren, amely 2010-ben a Trianon emlékművel teljesedett ki, mindkettő a békési civil szervezetek összefogásának eredményeképpen valósult meg. 2009 novemberében Dr. Hepp Ferenc sportdiplomata születésének századik évfordulója alkalmából készült el a Sportkönyv az Erzsébet-ligetben. A Diadal gyógyszertárról 2011-ben állíttatott márványtáblát az egyesület. 2014-ben Giba Heléna a rászorulók gyámolítójának emlékére avattunk márványtáblát, majd a Holokauszt békési áldozatainak emléktáblája előtt hajtottunk főt. 2014-ben az egyesület életének egyik legnagyobb eseménye volt Kálvin János egész alakos szobrának felavatása. 2016-ban a borosgyáni újosztási iskola emlékére, 2018-ban Tokaji Gábor református tanító-igazgató tiszteletére állítottak emléktáblát. Nagy öröm, hogy Nagy Sándor békési elszármazott mecanatúrájával 2001 óta gróf Széchenyi István mellszobra ékesíti a róla elnevezett teret, 2004 óta Kossuth Lajos mellszobra látható a Kossuth utcai hídfőnél, és 2018 óta Petőfi Sándor mellszobra látható az Erzsébet-ligetben. Békés Város Képviselő-testülete „Békés Városért" kitüntetéssel jutalmazta a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét 2011-ben.

 

Az egyesület számos pályázatot nyert és valósított meg az elmúlt években, melyekből kiemelkedik 2014-ből a munkahelyteremtő pályázat 25 év alatti fiatalok részére, 2016-ban az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére megtartott „Ötvenhat öröksége” című, továbbá 2017-ben a Reformáció 500 jubileum keretében tartott előadássorozatok. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület Alapszabályában meghatározottak szerint kiemelt figyelmet fordít a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységére. A városvédőknek kiemelt szerepe volt Békés és Magyarittabé közötti testvérvárosi kapcsolat kialakításában, létrehozásában. Magyarittabé 2007-ben lett Békés testvértelepülése.

 

Az elmúlt 30 évben több, Békés helytörténetét bemutató kiadványt jelentetett meg az egyesület. A legutóbbi 2019-ben jelent meg Emlékhelyek Békésen címmel. Ezen kívül brosúrákkal, helytörténeti ismertetőkkel, kártyanaptárokkal színesítettük a helytörténeti kiadványok sorát.

 

A civil összefogásnak köszönhetően minden évben egyre több védendő elemmel gyarapítják a város kulturális örökségét, valamint 2002-től évente egyedi, „A ház homlokzatának megőrzéséért” emléktáblát adományoz az egyesület mindazoknak, akik az építészeti értékeket figyelembe véve eredeti formájában állítják helyre lakóházuk homlokzatát. A Békési Újságban éveken át jelentek meg Bíró György városvédő írásai a helyi épített értékekről.

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 232/2021. (VI. 25.) számú határozatával Békés város helytörténeti értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért Civilek a Városért kitüntetést adományozott a Békési Városvédő és Szépítő Egyesületnek. A díjat Serfecz Dávid elnök vette át. Méltatását Csibor Géza, Békés Város Önkormányzata képviselő-testületének képviselő tagja olvasta fel.

 

 

 

„Békés Városért” kitüntetések

 

BARKÁSZ SÁNDOR

 

Barkász Sándor 1963. március 20-án született Sarkadon. A vízügyi középiskola elvégzése után Baján szerezte meg első diplomáját. Nős, négy fiúgyermek édesapja, akik szintén a mérnöki pálya felé orientálódnak.

 

A Békési Vízgazdálkodási Társulatnál kezdett dolgozni, majd az ott eltöltött néhány év után, 29 évesen Daciájával fogott saját vállalkozásba. Az elmúlt 28 évben folyamatosan építette cégét, ami nála elsősorban az innovációról szólt. Ez azért dicséretre méltó, mert az élet kihívásaira mindig tudott eredendően új mérnöki válaszokat adni. Önkritikát gyakorolva többször elmondta már, hogy nem tartja magát a szó szoros értelemben vett vezetőnek, mivel a fejlesztésekre fordítja ideje túlnyomó  részét.

 

Sajátos karrier az övé: nem örökölt, vagyonát nem privatizációból szerezte. A Békés Drén Kft.-t szinte a nulláról építette fel, amely alapvetően környezetvédelemre, vízépítésre és mélyépítésre szakosodott cég. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően Barkász Sándornak több szabadalma van. Ezek a nemzetközi piacon is komoly lehetőségeket biztosítanak és biztonságot nyújtanak mind az Ő, mind a cége számára.

 

Kreativitása nem csak a műszaki életre terjed ki. 2010-ben megalakította tehetséggondozó műhelyét, a Delta Akadémiát, amelyek jelentősége nagymértékben túlmutat saját üzleti érdekein. Jelenleg azon fáradozik, hogy a program ne csak Békés és Csongrád megyei, illetve az Erdélyben érettségiző fiatalok számára adjon lehetőséget. Nem elhanyagolható tény, hogy ezekből a régiókból eddig már közel 1000 fő végzett az akadémián. Szeretné, hogy az általa megálmodott, az innovációs stratégiára épülő nevelési szemlélet a teljes magyar felsőoktatást színesítené az erre fogékony diákoknál.

 

2014-ben szakmai fejlesztőként csatlakozott egy, a nagymélységű olajkutak addig lehetetlen kamerázását megoldó projekthez. Az olajiparban egyedülálló, a felszínről irányított lézeres beavatkozások végső célja egy a kutakba illeszkedő robotika kifejlesztése. Mindez a termelés hatékonyságát, és környezeti katasztrófák megelőzését fogja szolgálni.

 

Az 58 éves szakember szívügye szülőföldje – Békés megye – boldogulása. Ezért vállalta fel 2016-ban az ország legtermékenyebb földjeinek öntözhetőségének megoldását. Az Ős-Maros programmal – amit Kassay Jenő 1894-ben elkezdett ugyan, de nem tudott befejezni - most újszerű, a mai közigazgatási határokhoz illeszkedő műszaki megoldáson dolgozik. Az Ős-Maros koncepció lényege, hogy a régi földalatti folyómedrek szabályozásával részben visszatartja a felszín alatt folyamatosan mozgó árhullámokat. Ez segítheti a világviszonylatban is egyedülálló adottságú békési termőterületek öntözését.

 

Vérbeli lokálpatrióta, az általa létrehozott alapítvány a Békési Újság kiadója 2004-es évtől mind a mai napig. 13 éven keresztül - 2006 és 2019 között - önkormányzati képviselőként szolgálta Békés város  lakosságát. Önzetlenül segíti lakóhelyét, az itt élő közösségeket, a helyi sportszervezeteket. Teszi ezt akár anyagi támogatással, de eszközeinek rendelkezésre bocsátásával is. Szintén a közreműködésével valósult meg a fürdő melegvizes medencéjének részleges befedése is. A katolikus templom keresztjének cseréje, a városi fenyőfa állítása, de a dánfoki szivornyán átívelő híd tartópillérjeinek leverése is a város iránti elhivatottságát dicséri. Munkája, teherbírása, innovatív gondolkodásmódja és az emberekhez való őszinte nyitottsága példaként áll előttem is. 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 227/2021. (VI.25.) számú határozatával lokálpatrióta vállalkozóként és 2006-2019 között önkormányzati képviselőként végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért Békés Városért kitüntetést adományozott Barkász Sándornak. Méltatását Polgár Zoltán, Békés város fejlesztésekért és beruházásokért felelős alpolgármestere olvasta fel.

 

 

LAUKÓ ANDRÁS

 

Laukó András 1956. január 14-én Békésen született. Nős, két gyermeke van. Általános iskolai tanulmányait Békésen végezte, majd két szakközépiskolai végzettséget is szerzett. Szakmája kazánfűtő. Egy betegség miatt sajnos 1980-ban le kellet százalékolni. Elmondása szerint kötött Istennel egy szövetséget: ha hozzásegíti egy szép házhoz és családhoz, akkor életét mások segítésére teszi fel. Ez meg is valósult: 1979-ben nősült, két gyermeket vállaltak. Laukó András népes család sarja, rokonai is a településen élnek. Önzetlenül akart segíteni másoknak. Immár 40 éve dolgozik a mozgáskorlátozottak között. 1980-ban lépett be a gyulai mozgáskorlátozott egyesületbe, itt 4 évig dolgozott, majd 1984-ben lépett át a megyei egyesülethez, azóta ott van. Nyolc évig tanulta, hogy miként kell szervezni a helyi munkát, segíteni másoknak, majd 1992-ben alapította meg a békési csoportot 67 fővel.

 

Emellett Békés és környéke helyi szervezetek kialakításával is foglalkozott. Eddig több ezer embernek segített a lakás akadálymentesítése kapcsán. Bárki, aki hozzá fordul, segítséget kap tőle. Az egész országban ismerik a nevét a mozgássérültek érdekvédelme terén, több megyében keresik a tapasztalatai miatt. Ha nem tud személyesen segíteni, összehozza az embereket azokkal, akik tudnak. A békési civil ház létrehozásában közreműködött, és benne volt 1998-ban a Békési Civil Szervezetek Egyesületének megalapításában. Az első elnök ő volt. Ma is tagja a helyi szervezet az egyesületnek. A megyei mozgáskorlátozott szervezetnek 23 helyi szervezete van, ezek egyike a békési csoport. Az irodájuk a városházán van, Békés Város Önkormányzata is támogatja őket. Jelenleg 350 tagja van a csoportnak, 280 fő fizet tagdíjat. Békés egyik legnagyobb civil közössége. 1992 óta sok programot szervezett a tagoknak, több civil szervezetet összefognak. Programjaik között tanácsadást, kirándulásokat, segélycsomagok osztását, télapó ünnepséget, karácsonyi programot lehet említeni, de a Madzagfalvi Napokon is főznek minden évben. Korábban a helyi rádióban Sorstársak címmel volt rádióműsora, amelyet hetente egyszer lehetett meghallgatni, és amelybe szakembereket hívott meg, akik tájékoztatták az embereket.

 

37 évvel ezelőtt néhány lelkes mozgássérült ember a saját élettapasztalatára alapozva életre hívta a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületét. Szándékaik szerint közösséget akartak szervezni ebből az elszigeteltnek számító társadalmi csoportból. A közösség erejét, az abban rejlő tudást, tapasztalatot használták, hogy egy olyan segítségnyújtási formát alakítsanak ki, amely valódi válaszokat nyújt az életükben jelenlévő problémákra. Ma a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete egy 8.750 fős közösséget jelent, Békés megye 65 településén elérhető hálózattal és egy kiterjedt szolgáltatási struktúrával. Békés városában Laukó András kulcsszerepet vállalt a helyi szervezet felépítésében a mozgáskorlátozott embertársai élethelyzetének javításában. Kapcsolatot építve az önkormányzattal, ellátórendszerrel, civil szervezetekkel képviselik a közösség érdekeit. A fogyatékossággal élő embereknek sok évszázados hátránnyal kell megküzdeniük a többségi társadalomhoz képest. A hátrányok felszámolása minden értelmes társadalomban alapvető értéknek kellene lennie, és ez még napjainkban is súlyos hiányosság. Büszkék lehetünk arra, hogy Békés városa már az elején csatlakozott a fenti országos hírű szervezet tevékenységéhez és ebben Laukó András kiemelkedő szerepet, a munka oroszlánrészét vállalta fel. Napjainkban a szervezet folyamatosan ötletekkel, felmérésekkel, véleményekkel igyekszik segíteni a jogalkotót a legésszerűbb jogszabályok kidolgozásában. Érdekképviseleti tevékenységük kiemelkedően magas színvonalon működik.

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 231/2021. (VI.25.) számú határozatával a mozgáskorlátozottak életminőségének javítása érdekében kifejtett magas színvonalú érdekképviseleti tevékenységéért Békés Városért kitüntetést adományozott Laukó Andrásnak, a Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Békés Helyi Csoportjának elnökét. Méltatását Mucsi András, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviselő tagja olvasta fel.

 

DR. PÁLMAI TAMÁS

Sepsiszentgyörgyön született 1958-ban. Erdély semmihez sem hasonlítható csodálatos hegyei között nőtt fel, ahol már fiatalként magába szívta azt a különleges gondolkodásmódot, amelynek alapja a feltétel nélküli segíteni akarás. Ugyancsak gyermekkorában szembesült azzal, hogy a közös akarat megsokszorozhatja az erőt, újabb energiákat szabadíthat fel egy-egy jó, nemes cél érdekében. Ez időkben fedezte fel anyanyelve gazdagságát és szépségét is. Kevésen múlott, hogy ne irodalmár vagy színész legyen. Édesapja nyomdokait követve orvosi diplomát szerzett. Dr. Pálmai Tamás háziorvos, a test és a lélek gyógyítója.

Emellett közösségépítő, karitatív szerepet is vállal. Közel húsz éve koordinálja a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési szervezetének munkáját, amely néhány év alatt hazánk egyik legaktívabb KÉSZ csoportja lett. Mindemellett a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnökségének tagja. A KÉSZ olyan közösség, amely a keresztény gondolkodás mellett zászlajára tűzte a rászorulók megsegítését, a nehéz helyzetbe került emberek felemelését. Sok éve olyan kulturális, irodalmi programokat szerveznek, amelyek erőt adtak a mindennapokhoz; melyek fiatalokat és időseket egyaránt megszólítanak; kohéziót teremtenek azok között, akik hasonlóan látják a világot. Elmondható, hogy a békési KÉSZ Tamás irányításával egy keresztény, polgári értékrendet teremtett a városban. Hosszú évek óta megrendezik a rászorulók karácsonyát, évente programot hívnak életre a fogyatékossággal élő gyermekek számára. Dr. Pálmai Tamás és a helyi KÉSZ szervezet munkája a város határain is túlmutat. Bélfenyéren, a Márton pap által árva és félárva gyerekek számára létrehozott kollégiumban több alkalommal segítettek. Élelmiszert, ruhát, tüzelőt vittek. A békési közösség és a helyi mesteremberek első szóra indultak, és lett kémény, lett új kazán, lett meleg. Szeretetből, elismerésből mindig jutott az arra érdemesek számára.

Két kitüntetést, a KÉSZ díjat és az egészségügyi, illetve szociális területen tevékenykedők elismerését, a Sursum Corda-díjat is megalapították már sok-sok éve. A díjátadók mindig óriási érdeklődés mellett, igazi közösségépítő eseményként zajlanak. Közel húsz éve rendezik meg a KÉSZ-bált, amely az egész megye egyik legfontosabb közéleti eseményévé vált. A jótékonysági bál teljes bevétele ugyancsak a rászorulókat segíti. Dr. Pálmai Tamás 2006 és 2019 között Békés város képviselő-testületének tagjaként tevékenykedett. 9 esztendőn át alpolgármesterként látta el városunk lakóinak szolgálatát. Fogadóóráin sokan megkeresték, segítőszándékát mindenki nagyra értékelte. Most elismeréssel követi ifjú utódjai lelkes, lendületes munkáját. Tevékenységei számát felsorolni is nehéz, hobbira mégis talál időt: közéletiségre, olvasásra, írásra.


„Hiszek a civil szféra összefogásában és nemzetmegtartó erejében, a magyarság határok nélküli jövőjében, a közéletünk megtisztulásában, értékeink megmentésének elkerülhetetlenségében és abban, hogy mindez mindannyiunk kötelessége. Hiszek Istenben, és tudom, hogy ő szeret minket, legtöbbször sokkal jobban, mint ahogyan mi szeretjük őt.” – vallja. Számára a családja mindent jelent: harmóniát, nyugalmat. Felesége, Éva szintén orvos, ahogy elsőszülött fiuk is ezt a hivatást választotta. Gergő jogászként dolgozik. Édesapjuk pezsgése leginkább Panna lányukra jellemző, aki a Pankastic zenekar énekesnője. Arra a kérdésre, hogy hogyan egyeztethető össze a háziorvosi hivatás a közéleti feladatokkal – röviden így válaszol: „egyensúlyra, rendre, belső békére és hitre van szükség.” Kívánjuk, hogy családjában és hivatásában további örömök és sikerek érjék.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 229/2021. (VI.25.) számú határozatával Békés város lakosainak egészségéért és szociális helyzetük javításáért végzett kiemelkedő orvosi szakmai, önkormányzati képviselői és karitatív tevékenységéért Békés Városért kitüntetést adományozott Dr. Pálmai Tamásnak. Méltatását Deákné Domonkos Julianna, Békés Város Önkormányzatának kulturális tanácsnoka olvasta fel.

 

 

„Békés Város Díszpolgára”

 

 

IZSÓ GÁBOR

 

Minden emberi közösséget, éppúgy, mint egy családot vagy akár egy nemzetet a közösen vallott értékek, a közösen megélt élmények és tanulságok tesznek tartalmassá, gazdaggá. Békés városában egy ilyen erős, széles körű összefogáson alapuló közösség meghatározó alakja Izsó Gábor. Személyisége, munkabírása által alkalmas arra, hogy példaképként tekintsünk reá, hiszen az elmúlt évtizedek alatt sikerült bizonyítania, hogy a keresztény-konzervatív értékrend mentén haladva valódi közösségek, baráti kapcsolatok és tartalmas, előre mutató munkakapcsolatok épülhetnek.

 

Izsó Gábor 1951. augusztus 28-án született Békéscsabán. Iskoláit szülővárosában majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végezte, ahol testnevelés-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Ezt követően mint sportvezető, diplomát szerzett a Testnevelési Főiskolán, majd a Műszaki Egyetemen közoktatás vezetői szakon is oklevelet szerzett. Közéleti tevékenységét már a főiskolai évei alatt elkezdte, amikor társaival megszervezte a békési kajak-kenu klubot, lefektetve a sportág alapjait a városban. Nevéhez fűződik az úszásoktatás, a síoktatás bevezetése Békés városában, valamint az általános iskolai testnevelés tagozat megszervezése is. Személyéhez kötődik a Békés megyei vízitúra mozgalom elindítása, a megye bekapcsolása az országos vízitúra hálózatba – ezt erősítette a 2007-ben útjára bocsájtott „Egy hajóban evezünk” vízitúra, valamint a békéscsabai női tornasport legsikeresebb időszaka is, melynek szakmai vezetését 12 éven keresztül látta el. Ebben az időszakban lett olimpiai bajnok Ónodi Henrietta.

 

A rendszerváltással párhuzamosan a sport területén túl aktívabb társadalmi szerepvállalásra törekedett, így személye hamar összeforrt a békési polgári közélettel. 1994-től kezdve a békési önkormányzat képviselője, illetve 2006-tól 2019-ig polgármesterként szolgálta a város és a választókerület polgári értékrendjét. 2006 és 2010 között a Békés megyei képviselő-testület tagjaként, az oktatási bizottság alelnökeként dolgozott. Megalapítója a Békési Fürdőért Közalapítványnak, az itt végzett aktív munkája is nagymértékben hozzájárult a békési fürdő és uszoda látványos fejlődéhez, mely mind a mai napig fontos része a békési és a környékbeli lakosság egészségtudatos életének. Alapítója és jelenleg tiszteletbeli elnöke a Békési Önkormányzati Tűzoltóságnak éppúgy, mint a Békési Kajak-Kenu Szakosztálynak. A Békési Szociális és Gazdasági Szövetkezet elnöke. Aktív tagja a Békési Polgárőr Egyesületnek és a Békési Városvédő és Szépítő Egyesületnek valamint az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének. A Nefelejcs hagyományőrző egyesület tiszteletbeli tagja, református presbiter. Mind a választókkal történő folyamatos kapcsolattartás, mind a társadalmi értékrend továbbadását, megújítását szolgáló célok, a polgári értékrend átadása terén személyes példával és aktív közreműködéssel vett részt a város és térsége életében.

 

Rendszeres támogatója és résztvevője volt valamennyi önkormányzati választási és országgyűlési választási kampánynak, ahol polgármesterként éppúgy, mint utcai aktivistaként kiállt közösen vállalt értékeink, mindvégig hittel képviselt világnézete mellett. Személye és véleménye meghatározó társadalom és közösségformáló tényezővé vált Békésen, munkásságát a megyében is ismerik, elismerik. Polgármesteri időszakát több önálló és közösségi kezdeményezéssel gazdagította, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a helyben működő civil szervezeteknek.

 

Nevéhez fűződik többek között a Hét Krajcár Gyermekétkeztetési Program elindítása, mely teljes mértékben közadakozásból valósult meg és a városban élő hátrányos helyzetű családok étkeztetésében, támogatásában nyújt kimagasló segítséget mind a mai napig, jelenleg az egyesület elnökeként tevékenykedik. Kiemelt figyelmet fordít a város és környezetének tisztaságára, az ezt célzó társadalmi események, takarítások, virágosítás kezdeményezője és aktív résztvevője. Ezen tevékenysége kapcsán a város többször is országos elismerésben részesült. Szintén megyei szintű értéket képvisel azirányú munkássága, mely a Magyar Örökség Díjas Békés-tarhosi Énekiskola hagyományainak fenntartását célozza. Ezt a tevékenységét, valamint a város és a térség fejlesztéséért végzett sokéves, eredményes és közösségformáló munkáját a Magyar Köztársaság Elnöke 2018-ban a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat elismeréssel, Békés Megyei Önkormányzat közgyűlése pedig a Polgárokért díj adományozásával köszönte meg.

 

Jelenleg, immár nyugdíjasként is aktív társadalmi életet él, részt vesz városunk fejlesztésében, tapasztalataival, ötleteivel és töretlen optimizmusával továbbra is Békés fejlesztésén munkálkodik. Pályája, életszemlélete, elveihez való következetes és építő jellegű ragaszkodása személyét olyan példaképpé teszi, mely alapján méltán viselheti a Békés város díszpolgára kitüntető címet.

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 226/2021. (VI.25.) számú határozatával 2006-2019 között Békés város polgármestereként végzett kiemelkedő munkásságáért valamint Békés város sport- és civil életében kifejtett aktív közéletiségéért Békés Város Díszpolgára kitüntetést adományozott Izsó Gábornak. Méltatását Kálmán Tibor, Békés város polgármestere olvasta fel.

 

 

„Az Év Békési Sportolója”

 

BALOGH ÁGNES KIRA

ASZTALITENISZEZŐ

 

A Békési TE 2020-2021-es hazai asztalitenisz nemzeti csapatbajnokság Délkeleti Csoportjában a női csapatban az NB1-es rájátszást követően a 2. helyen végzett a junior válogatott Balogh Ágnes Kira, amellyel sporttörténelmet írtak, hiszen feljutottak az Extraligába. Balogh Ágnes Kira több mint 95 százalékos teljesítményt ért el, ezzel az élen végzett holtversenyben a soltvadkerti Ambrus Beátával. A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség ranglistáján az U17-es korcsoportban Kira az 560. helyen áll. A felnőtt országos női ranglista 15. helyén, az ifjúsági országos ranglistán pedig 5. helyezett.

 

Edzője: Balogh József

 

Békés Város Képviselő-testülete 263/2021. (VIII. 12.) számú határozatával a 2020. évben nyújtott kiemelkedő sportteljesítményéért a felsorolt eredmények alapján „Az Év Békési Sportolója” címet adományozta Balogh Ágnes Kirának, a Békési TE asztaliteniszezőjének.

 

 

 

FEKÉCS SZILÁRD

SÚLYEMELŐ

 

Fekécs Szilárd 2004. február 5-én született, 2016 óta a Békési TE Súlyemelő Szakosztályának tagja. 2020-ban összesen nyolc alkalommal versenyzett, hét versenyen országos csúcsot javított, összesen 20-szor írta át a csúcslistát. Valamennyi hazai versenyét hatalmas fölénnyel nyerte, többek között az ifjúsági és a junior bajnokságot is megnyerte. Korosztályában teljesítette a nemzetközi első osztályú szintet. A Magyar Súlyemelő Szövetség 2019. után 2020-ban is Fekécs Szilrádot választotta Az Év Férfi Súlyemelőjévé. Eddigi sportpályafutása során több, mint 50 alkalommal javított országos csúcsot, melyet 2021-ben is folytatott, eddig már 10-szer sikerült neki idén is.

 

Edzője: Balogh János

 

Békés Város Képviselő-testülete 262/2021. (VIII. 12.) számú határozatával a 2020. évben nyújtott kiemelkedő sportteljesítményéért a felsorolt eredmények alapján „Az Év Békési Sportolója” címet adományozott FEKÉCS SZILÁRDNAK, a Békési TE súlyemelőjének.

 

 

SZÁSZ BÁLINT

KÉZILABDÁZÓ

 

A békéscsabai születésű sportoló 2009-ben került a Békési Férfi Kézilabda Clubhoz szivacskézilabdás korában. Már a korai időszakban kiemelkedett a tehetsége és a szorgalma. Alázatos munkája által felfigyelt rá a Balatonfürdei KSE, ahol később az NB1 osztályú felnőtt csapatban bemutatkozott. A rövid kitérő után visszatért a békési férfi kézilabda csapat felnőtt csapatába, és meghatározó játékossá vált. A korábbi években Diákolimpia 1. és 3. helyet szerzett, az U14-es korosztállyal Magyar Bajnokságban 1. helyezést, Serdülő 1. osztályban 1. helyezést, Ifjúsági 1. osztályban 1. helyezést, MEFOB 1. helyezést és NB1 felnőtt bajnokságban 4. helyezést ért el csapataival. 2017-ben Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 7. helyen végzett, a 2018-ban megrendezett Európa Bajnokságon 10. helyezést ért el.  

 

Edzője: Padla József

 

Békés Város Képviselő-testülete 264/2021. (VIII. 12.) számú határozatával a 2020. évben nyújtott kiemelkedő sportteljesítményéért a felsorolt eredmények alapján „Az Év Békési Sportolója” címet adományozott Szász Bálintnak, a Békési Férfi Kézilabda Club kézilabdázójának.

 

 

 

 

 

 

 

Tételek: 1 - 20 / 69 (4 oldal)

Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!