Hamarosan lelkészt választanak a reformátusok


Advent első vasárnapján szavaz a békési reformátusok gyülekezete arról, hogy megválasztja-e lelkipásztorának Molnár Máté eddigi beosztott lelkészt.

Mint ismeretes, a református gyülekezetet 27 éven át Katona Gyula vezette, aki sok közegyházi tisztséget is betöltött: volt esperes (az egyházmegye vezetője), a zsinat (az egyházi parlament) tagja, valamint a helyi református iskola igazgatótanácsának elnöke. Az egyházközség presbitériuma nyáron úgy döntött, hogy Katona Gyula helyére nem kíván nyílt pályázatot kiírni, hanem Molnár Mátét hívja meg a tisztségre. A hosszadalmas bürokratikus eljárás végén november 28-án, advent első vasárnapján az istentisztelet után választói közgyűlésre kerül sor, ahol a gyülekezet igennel vagy nemmel válaszol arra a kérdésre, hogy elfogadja-e az ifjú jelöltet.

Molnár Máté ugyan nyolc éve Békésen szolgál, de az egyházi törvények értelmében november 14-én bemutatkozó prédikációt kellett tartania a vasárnapi istentisztelet keretében. Az igehirdetésében Pál apostolnak a Timótheushoz írt 2. levele 3. és 4. fejezete versei alapján arról beszélt, hogy amikor Isten elhívta a lelkészi szolgálatra, akkor ezek a bibliai szakaszok érintették meg, de innen hangzott a lelkészi szentelési igéje is.

Az istentiszteleten hivatalból jelen volt Demeter Ottó esperes és Markó István egyházmegyei gondnok is. 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!