Bemutatkozik a SZKIRG hat évfolyamos gimnáziumi osztályának leendő osztályfőnöke


Egeresi Erika vagyok, a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium német nyelv szakos tanára.

Születésem óta Békésen élek. Jómagam is a Szegedi Gimiben tanultam és tettem érettségi vizsgát. Középiskolai éveim alatt tudatosult bennem véglegesen, hogy a pedagógus pályán van a helyem, mert szeretem a gyerekeket, és az egyik legnemesebb feladatnak tartom a tanítást. Immár húsz éve tart ez az elhivatottság.

Felsőfokú tanulmányaimat a Tessedik Sámuel Tanítóképző Főiskola elvégzése után a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatójaként folytattam és német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanárként szereztem diplomát.

2014-ben pedagógus szakvizsgát és közoktatási vezető diplomát szereztem, majd röviddel ezután a pedagógus minősítés során Pedagógus II. fokozatba léptem. Munkám során egyre inkább azt tapasztalom, hogy növekszik a tanulásban, beilleszkedésben segítséget igénylő tanulók száma. Rájuk irányuló figyelmem és érdeklődésem miatt jelenleg egy picit más, bár a munkámba szervesen beilleszthető tanulmányokba kezdtem és a Debreceni Tudományegyetem Gyógypedagógia Karán vagyok főiskolai hallgató.

2017. január 1-je óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen német nyelv szakos tanárként. Számomra a diákközösség az iskola alfája és omegája. Róluk szól és értük van az oktató-nevelő munka, ha ők nem lennének, a munkám is hasztalanná válna.

 

Munkaköröm az osztályfőnöki tevékenységekkel volt mindig kerek egész. Számomra felelősségteljes és felemelő érzés egy osztályt vezetni és az oda járó diákokat gondozni, nevelni. Legfőbb célom egy jól működő osztályközösség kialakítása és megszilárdítása, de ezt nem tudom anélkül elérni, hogy ne figyelnék oda rájuk egyénenként.

 

Osztályfőnökként a hatévfolyamos gimnáziumi képzés egyik legnagyobb előnyének tartom, hogy ebben az életkorban a diákok empatikusabbak, elfogadóbbak egymás és a tanáraik irányában, ezáltal sokkal közvetlenebb kapcsolatot lehet kialakítani velük osztályfőnökként is. Az igazi kamaszkor előtt sokkal könnyebb megteremteni az oda-vissza alapon működő, kölcsönös bizalomra épülő együttműködést. Kilencedik évfolyamra várhatóan egy nagyon erős, összeszokott kohéziót fognak alkotni.

A szülők szempontjából mindig fontos kérdés, hogy biztonságban tudhassák a gyermeküket, mely a jól működő kommunikáció által lehet eredményes. Fontosnak tartom a jó kapcsolatot, bizalmat, őszinteséget a szülői munkaközösség felé is. Tapasztalatom alapján iskolánk családias és diákközpontú, ahol a diákok bátran fordulhatnak segítségért, jó szóért az osztályfőnökük, de a szaktanáraik felé is. Jól működnek az interneten vagy közösségi oldalon kialakított csoportok, ahol elsőkézből van lehetőség megbeszélni és leegyeztetni a gyerekekkel kapcsolatos teendőket, programokat, eseményeket.

 

Szocializációs szempontból is példaértékű ez a képzés. A gyerekek ugyanúgy megmaradhatnak gyerekeknek, tudnak játszani, de az idősebb korosztályt képező felsőbb éves tanulók viselkedését másolva megismerkednek a középiskolai együttélés szabályaival.

 

Fontosnak tartom a tanórán kívüli közösségformáló foglalkozásokat, rendezvényeket, melyek mindig lehetőségeket adnak a diákok személyiségének szélesebb körű kibontakozására. Az évvégi osztálykirándulás pedig jó alkalom arra, hogy ne tanórai keretek között, hanem kötetlenül, szabadabban teljen az együtt töltött idő.

Hálás szívvel állok a megtisztelő feladat előtt, hogy én lehetek a következő hatosztályos gimnáziumi osztály osztályfőnöke.

 

Néhány gondolat a hat évfolyamos, „kisgimis” képzésről:

 

A hat évfolyamos képzésben részt vevő diákok tanulmányi és érettségi átlagukkal mindig kiemelkednek a többi osztály közül, felsőfokú továbbtanulás tekintetében sikeresebbek társaiknál. Pedagógusaink lerakva az alapokat, folyamatosan építik, bővítik a diákok tudását, ismereteit egészen az érettségi vizsgáig. Véleményem szerint a képzés nagy előnye, hogy a tanulóknak nem kell azon gondolkodniuk hetedik, nyolcadik osztályban, hogy milyen szakmát válasszanak 13- 14 évesen. A gimnáziumban biztosított emelt óraszámú nyelvoktatás, valamint az emelt érettségi vizsgákra felkészítő fakultációk lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók a gimnáziumi évek alatt sikeres közép, illetve felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek és előrehozott érettségi vizsgát tegyenek. Egy jól teljesített érettségi vizsga, valamint a megszerzett nyelvismeret pedig útlevél a nagybetűs élethez!

 

 

Kedves Szülők! Szeretettel várom Gyermeküket leendő osztályomba, és minden tőlem telhetőt megteszek, hogy kölcsönös megértésben és bizalomban kísérjem el őket az érettségi vizsgáig.

 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!