Országgyűlési képviselő-választás és népszavazás


A Helyi Választási Iroda tájékoztatója:

A Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását és a népszavazást.

A szavazás április 3-án (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tart.

 

A kampányidőszak február 12-től április 3-án 19.00 óráig tart.

 

Békés városban a szavazóhelyiségek címei nem változtak az előző választás óta, továbbra is 16 szavazókörben lehet voksolni. A Nemzeti Választási Iroda értesítő kiküldésével tájékoztatta a választópolgárokat arról, hogy melyik szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, és hol szavazhatnak.

 

A szavazóhelyiségben kizárólag az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. Szavazni személyesen lehet, az értesítőn megjelölt szavazóhelyiségben.

 

A szavazás céljából megjelent választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi néven személyi számát) vagy lakcímét az SZSZB (szavazatszámláló bizottság) ellenőrzi.

A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak (kártya formátumú személyazonosító igazolványok, régi típusú személyi igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, ideiglenes útlevél). Személyi azonosító vagy a lakcím igazolására lakcímkártya. A veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat érvényesnek kell tekintetni. Érvényes, ha az érvényességi ideje 2020. március 11. előtti időpont.

A névjegyzékben külön kell aláírni (a választópolgár az aláírásával igazolja a szavazólapok átvételét) a népszavazás szavazólapjának átvételét és az országgyűlési választás szavazólapjainak átvételét.

A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedéseket a Kormány megszüntette, azonban a szavazóhelyiségek bejáratánál kézfertőtlenítők kerülnek elhelyezésre, melyet lehetőség szerint szíveskedjenek használni. A szavazóhelyiségekben sem kötelező a maszk használata, de nem tiltott.

 

Mozgóurna igénylése:

 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok alapján (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) nincs lehetőség mozgóurna igénylésre.

 

A mozgóurnát a választópolgár kérheti

-        a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre,

-        ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén található bármely címre,

-        ha előzőleg nem jelentkezett át, a szavazást megelőző 9. nap (március 25-én 16.00 óráig) akkor is kérheti bármely település területén bármely címre.

 

A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához:

 

-        levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb március 30-án 16.00 óráig,

-        személyesen április 1-jén 16.00 óráig,

-        vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12.00 óráig lehet kérni.

 

Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján – április 3. -  legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani. A mozgóurna iránti kérelmet írásban kell benyújtani. Amennyiben a választópolgár saját kezűleg írta alá a kérelmet, akkor helyette bárki beviheti az SZSZB-hez, neki nem kell meghatalmazással rendelkezni.

 

Átjelentkezés

 

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A választópolgár március 25-én 16.00 óráig nyújthatja be átjelentkezési kérelmét, illetve ugyanezen időpontig módosíthatja korábban beadott kérelmét.

 

 

 

Békés, 2022. március 16.

 

 

                                                                                          Tárnok Lászlóné

                                                                                               HVI vezető

 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!