Közgyűlés tartott a Békés Megyei KPVSZ.


Forrás: Virág István
Helyszin: Békéscsaba
Beszámoló és tisztújító közgyűlést tartott a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség.

Lipták István elnök ismertette a 2021 évben végrehajtott feladatokat és beszámolt a jelenlévőknek az egyesület gazdálkodásáról. A civil szervezet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai irányításával közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a megye állampolgárainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi, tűzoltási tevékenységében és egyéb humanitárius feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében, Fontosnak ítélte meg, hogy a megye 75 települése közül 69 tagja a Szövetségnek. Reménykedik abban, hogy a 6 település is hamarosan tagja lesz a Szövetségnek.A Megyei Önkormányzattal, 10 Gazdálkodó szervezettel és a megyében működő összes Mentőcsoporttal szoros kapcsolatot tartanak.

Az elmúlt évben a megyénkben megalakított Mentőcsoportok felkészítésében és gyakorlataik végrehajtásában történő közreműködés- lakossági tájékoztatás illetve a Szövetség eszközparkjának fenntartása és bővítése volt a legfontosabb feladat.

A beszámoló és a mérleg elfogadása után került sor a tisztújításra. A jelenlévő tagság ellenszavazat nélkül választotta újabb négy évre a Lipták István elnök vezette tisztségviselőket, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait.

Szövetség Elnöke:                  Lipták István

                 Titkára :                  Illin József

               Elnökség tagjai:       Völgyi Sándor

                                                Both Imre

                                                Bakucz Péter

Felügyelő Bizottság Elnöke:    Sztancs József

Felügyelő Bizottság tagjai:      Szívós László

                                                Gyarmatiné Horváth Anna

Gratulálunk, és saját biztonságunk érdekében eredményes jó munkát kívánunk!

 A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a 2022 évi munkatervet és annak végrehajtásához szükséges költségvetést.

Lipták István tü. ezredes, a Szövetség elnöke köszönetet mondott az elmúlt húsz évben végzett munkájáért a nyugdíjba készülő Várközi Mihálynénak és emléktárggyal jutalmazta.

Tételek: 1 - 20 / 53 (3 oldal)

Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!