Egységes a polgárőrség Békés városában


Forrás: Virág István
Helyszin: Békés
Évértékelő közgyűlést tartott a Békési Polgárőrség KHSZ május 27.-én. Az eseményen kiderült, a polgárőrök kiemelkedően jól dolgoztak 2021-ban, és ezzel nagyban hozzájárultak városuk kiegyensúlyozott közbiztonságához.

Gyarmati Sándor az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Kálmán Tibor-t Békés város polgármesterét, Ladányi Zoltán r. ezredes-t Békési Rendőrkapitányság vezetőjét és Lipták Istvánt a BMPSZ Felügyelő Bizottság elnökét.

Az ilyenkor szokásos kötelező közgyűlési protokoll letudását követően Gyarmati Sándor polgárőr elnök a napirendi pontok módosítására tett javaslatot, mivel a vendégeknek más egyéb elfoglaltságuk miatt hamarább kell távozniuk. A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a módosító javaslatot és a napirendi pontokat. Ennek megfelelően először elismerések, jutalmak átadására került sor.

Ladányi Zoltán r. ezredes Békés város rendőrkapitánya Csató Gábor és Virág István polgárőröket kiemelkedő tevékenységükért elismerésben részesítette.

Kálmán Tibor Békés város polgármestere Korcsok János és Szilágyi András polgárőröknek ajándékcsomagot adott át.

Gyarmati Sándor a kiemelkedő polgárőr szolgálat ellátásáért Gálicz István és Fehér János polgárőröknek BMPSZ ajándéktágyát adta át. Dobi Anikó, Tokaji Mihály és Szabó Imréné a sok szolgálatukért a Békési Polgárőrség KHSZ ajándékcsomagját vehette át.

- Ha rövid akarnék lenni, akkor elmondhatom, a Békési Polgárőrség KHSZ tagjai a kitűzött célt teljesítették – kezdte beszámolóját Gyarmati Sándor . A megkezdett munka folytatásának fontosságát emelte ki fő célként. Növelni kell a minőségi és mennyiségi szolgálati órák számát. Nagyon fontos feladat, a fiatalok bevonása a polgárőrség tevékenységébe. Ismertette a 2022.évi munkatervet, melyben kiemelkedő szerepe van a Békés városában megrendezendő Megyei Polgárőr Napnak és a Madzagfalvi Napok rendezvénysorozatnak.

Kálmán Tibor, Békés város polgármestere a város és a Polgárőrség kiváló kapcsolatát emelte ki, sok sikert kívánt a további tevékenységhez.

Ladányi Zoltán r. ezredes a Békési Rendőrkapitányság vezetője elismerő szavakkal szólt a polgárőrökről. Rendőrség és a Polgárőrség kapcsolata kitűnő. Megköszönte a polgárőrök tevékenységét a közbiztonság terén végzett áldozatos munkáért. A rendőrséggel való eredményes együttműködését, és további jó munkát kívánt.

Gyarmati Sándor megköszönte a hozzászólásokat, elmondta Békés város viszonylatában a polgárőrség egységes. Kiváló a kapcsolat az Önkormányzattal és a Rendőrséggel, minden esetben lehet számítani a polgárőrökre.

Kovács Lászlóné gazdasági elnökhelyettes ismertette a 2021. évi pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést, valamint a 2022.évi költségvetési tervezetet.

Felügyelő Bizottság beszámolóját Csonka László a FEB tagja olvasta fel. A Felügyelő Bizottság javasolta a beszámolók elfogadását.

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az elnöki beszámolót, pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentés, a 2022. évi költségvetési tervezetet és munkatervet valamint a FEB beszámolóját.

Lipták István a BMPSZ Felügyelő Bizottság elnöke az elismerés hangján szólt az egyesület elmúlt évi teljesítményéről. Példaértékű az egyesület elszámolása, melyet az elmúlt évben a BMPSZ Felügyelő Bizottsága több alkalommal is ellenőrzött, de hiányosságot nem tapasztalt. A 2022-es évhez erőt és jó egészséget kívánt.

Közgyűlés befejezése után kötetlen, baráti beszélgetés következett.

.

 

Tételek: 1 - 20 / 39 (2 oldal)

Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!