Kik lesznek a Szegedi leendő első osztályos tanítói?


Bemutatkoznak az induló első osztályok tanítói

PETŐFI U. 1.A. 

 

 

Gion Márton vagyok, húsz éve egyengetem a rám bízott tanulók iskolai pályafutását tanító bácsiként, fociedzőként. Törekszem arra, hogy minden tanítványommal, és szüleikkel is megtalál- jam a közös hangot, hogy bizalommal fordulhassanak felém. Cserébe fegyel- mezett, ugyanakkor családias, barátságos, vidám légkörben igyekszem átadni a tanulás örömeit a gyerekeknek, sok játékkal, mozgással, elősegítve az óvoda és az iskola közötti átmenetet. Célom, hogy az osztályomba járó tanulók képességeit kibontakoztassam, saját adottságaikat figyelem- be véve. Bízom abban, hogy minden gyermeknél megtalálom azt a területet, amiben megmutat- hatják tehetségüket, hogy a sikerélmények birtokában képesek legyenek az előttük álló nehézségekkel, kihívásokkal is megküzdeni. Folyamatosan képzem magam, hogy a mai kor kihívásainak is meg tudjak felelni, ennek érdekében 2019-ben szakvizsgát szereztem, a rá követő évben pedig sikeres minősítésen vettem részt. Osztályfőnökként a matematika és a magyar tantárgycsoportot, valamint a testnevelést fogom tanítani. Reményeim szerint az alsó tagozaton megszerzett szilárd tudásalapra építkezhetnek tanítványaim a felsőbb évfolyamokon, valamint egész életük során. Szeretettel várom a hagyományos értékrendet fontosnak tartó családok gyermekeit!

 

 

Hanczár Mónika vagyok. Közel 25 éve végeztem a Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző Főiskolán, azóta dolgozom intézményünkben. Ez idő alatt  napközis nevelői, osztálytanítói és osztályfőnöki feladatokat is elláttam. Emellett tanítottam felső tagozaton ének-zenét és néhány évig az alsó tagozatos énekkart is vezettem. Fontos számomra a kellemes, vidám légkör megteremtése, mellyel a hozzánk érkező gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését igyekszem segíteni. Munkám során mindig arra törekszem, hogy tanítványaim biztos alapokat kapjanak a későbbi tanulmányaikhoz, mind ezt érdeklődési körüket, egyéni képességeiket figyelembe véve. Óráimat sok mozgással, játékkal, mesével és zenével színesítem, ezzel is elősegítve, hogy élvezzék az iskolában töltött időt. A tanítás mellett nagy hangsúlyt fektetek a gyerekekkel és a szülőkkel való kölcsönös tiszteleten alapuló, jó kapcsolat kialakítására.

Szeretettel várom leendő elsőseimet!

RÁKÓCZI U. 1.B.

Kovács Andrea vagyok, 25 éve dolgozom pedagógusként. A gyermekem is ebben az iskolában tanult. Így mint szülő teljesen át tudom érezni az óvodából az iskolába való átmenet nehézségeit. Nagyon fontosnak tartom ennek az időszaknak a megkönnyítését. Hiszem és vallom, hogyha a gyermek jól érzi magát az iskolában, akkor szívesen végzi el a feladatait. A jó hangulat és az összhang megteremtésének alapja a játék, játékosság. Nagy szerepet kap   mindennapjaink- ban a népmese, a mesehallgatás.

 A mesék oldják, vigasztalják, megnyugtatják a gyermekeket.

Az ismeretszerzés alapja az egyéni képességek figyelembevételével valósul meg és rengeteg játékkal. Nagy hangsúly fektetünk a tehetséggondozásra illetve a lassabban haladó gyermekek felzárkóztatására.

Osztálytermünk rendelkezik interaktív táblával, ami nagyban hozzájárul az ismeretek elsajátításához illetve a játékosság biztosításához.

Mottóm: „Annak tanul a gyerek, akit szeret és elfogad”. Célom, hogy meghitt, biztonságos kapcsolatot alakuljon ki köztem és a gyermekek között.

 

Nagy Andrea vagyok, 25 éve dolgozom pedagógusként. Tanítói oklevelemet a szarvasi tanítóképző főiskola tanító - természetismeret műveltség- területén szereztem, majd itt is szakvizsgáztam, tehetségfej- lesztő pedagógusként.  

Két gyermekem van, akik szintén ebbe az iskolába jártak, első osztálytól a gimnáziumig.

Mindig nagy kihívás kicsi első osztályos gyermekeket tanítani. Öröm látni, ahogy nyílik értelmük, megtanul- nak, olvasni, írni, számolni. Nagyon odafigye- lek az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére. A tanítási órákon sok mozgással kísért mondókát, verset tanulunk, többször felállunk, tornázunk, mozgunk, lazítunk, olyan - többnyire fejlesztő - mozgást végzünk, amely segíti, érdekesebbé, színesebbé teszi a tanulást.

Szeretem hivatásomat, nyitott vagyok az új feladatokra, módszerek megismerésére, elsajátítására, alkalmazá- sára.

A gyermekekkel való kapcsolatom mozgatórugója a szeretet, a bizalom, a hit és a humor. Nap, mint nap tapasztalom, hogy kellemes légkörben sok játékkal, vidámsággal, nyitott szívvel és gondolkodással, könnyebb a tanítás és a tanulás is. Hiszem, hogy gyermek, szülő, tanító együttműködve csodákra képes.

Szeretettel várom a nagycsoportos óvodásokat a Rákóczi utcai családias kis iskolánkba és a leendő osztályunkba!

(X) Reklám


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!