Stratégiai partner a BVSZSZK az önkormányzatnak


A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, amelynek beszámolóját a békési képviselő-testület a legutóbbi ülésén fogadta el.

A Kádasné Öreg Julianna által jegyzett anyag kapcsán szólalt meg a Fidesz két békési képviselője, Csibor Géza és Balog Zoltán bizottsági elnök. Mint elmondták, Békés Város Önkormányzata számára a számos feladatot ellátó intézmény stratégiai partner. Balog Zoltán, az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke arra mutatott rá, hogy a város közel kétszáz lakást, kertesházat ad bérbe, és a lakók kiválasztása, a velük való kapcsolattartás, gondjaik rendezése elképzelhetetlen lenne a BVSZSZK szakmai segítsége nélkül. A lakáspályázatok előtt a pályázókról sok esetben az intézmény környezettanulmánnyal segíti a döntést, a felmerülő gondokkal hozzájuk lehet fordulni. A jó kapcsolatra a továbbiakban is törekszik a város.

Csibor Géza, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke is elismerését fejezte ki az intézmény kapcsán. Ő a város járásszékhelyi szerepe erősítésében nevezte kulcsfontosságúnak őket. Az intézmény innovatív, a munkatársakat folyamatosan képzik, számos pályázatot adnak be és bonyolítanak le.

Az anyagból kiderül, hogy 2022-ben 75 dolgozóval működött a BVSZSZK. A munkavállalók szakképzettsége közel 100%-os, a szakirányú továbbképzés folyamatos. A Család- és Gyermekjóléti Központ Békésen, Mezőberényben, Köröstarcsán, Muronyban, Kamuton, Bélmegyeren és Tarhoson lát el szakmai feladatokat. A járásszékhely településen lakosságszámtól függetlenül kötelesek család- és gyermekjóléti központot működtetni. Ezt egészíti ki a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, amely pl. a családsegítés tevékenységét is végzi, megszervezi a kortárssegítő tábort és a nyári napközis tábort. Békésen éves szinten 231 fő, Tarhoson 59 fő vette igénybe a szociális étkeztetést, ezen kívül 86 békési és 7 tarhosi a házi segítségnyújtást. Ez utóbbi feladat ellátásában 9 fő hivatásos és 3 fő tiszteletdíjas gondozó, valamint 1 fő közfoglalkoztatott vett részt tavaly. A városban 4 idősek klubja is működik, a tavalyi év végén ezt a szolgáltatást 83 fő vette igénybe. Folyamatosan változik az ellátotti kör, tavaly 18 új személy jelentkezett, hogy szeretne ide járni, de 22 fő ellátása meg is szűnt (jellemzően halálozás miatt). Az intézményen belül három fogyatékos nappali intézmény is van: Derűs-Ház, Végvári Klub és Családi-kör. A BVSZSZK hajléktalanok ellátásával is foglalkozik.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!