Testületi döntésekről tájékoztatott a polgármester


Csibor Géza a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke a szociális támogatások változásait ismertette.

 

-        Elfogadták a város és intézményeinek I- III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolókat.

 

-        Döntöttek a jövedelemhatárok emeléséről, család és egyedülálló esetén többségében külön szabályozva, hogy több ténylegesen rászoruló kerülhessen be a támogatottak közé, illetve javasoltuk az alábbi két ellátás vonatkozásában a támogatás adható minimumának és maximumának az emelését, hogy a rászorulók valós segítséget kapjanak.

 

-        Az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás és az önkormányzati lakásfenntartási támogatásnál lett a legmagasabb jövedelemhatár-emelés.

 

-        Emelkedett a Bursca Hungarica havi támogatása 10 ezerről 15 ezer forintra.

 

-        A piaci díjtételek változatlanok maradtak.

 

-        A lakáscélú kölcsönök legmagasabb összege 2 millió forint lett.

 

-        Megtárgyalták és meghosszabbították a Jantyik u. 33. (Békési Német Önkormányzat) a Jantyik u. 29. (Békési Gazdasági és Start Szociális Szövetkezet és a Csabai u. 81. (BKSZ KFT) alatti ingatlanok bérleti szerződéseit.

 

-        Támogatták a Szent Lázár Alapítvány lakhatás bővítési kölcsönkérelmét.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!