Békés testvértelepülési kapcsolatairól tárgyaltak


Békés város képviselő-testülete a januári ülésén tárgyalta meg és fogadta el a város testvértelepülési kapcsolattartásáról szóló beszámolót.

Békés városnak négy testvértelepülése van: három magyarok lakta település a Kárpát-medencében, valamint a lengyelországi Myszkow. 2023-ban is számos találkozásra került sor. Az anyagból kiderült, hogy a testvértelepüléseink idén is eljöttek a békési rendezvényekre, pl. a Madzagfalvi Napokra, a délvidékiek pedig a Kolbász Vigalomra. 2023 nyarán írta alá a békési delegáció a testvérvárosi szerződést Bihar településsel (Bihar megye, Románia), amelynek része Hegyközkovácsi, a békésiek testvérfaluja. Magyarittabé és Bihar vezetőivel havi rendszerességgel egyeztet Polgár Zoltán alpolgármester. A békésiek delegációja tavaly Magyarittabét és Bihart kereste fel. A lengyelországi kapcsolat ápolásáért Deákné Domonkos Julianna, a bihar-hegyközkovácsiért Mucsi András képviselő felel.

Mucsi András, a képviselő-testület Humán és Szociális Bizottságának elnöke a képviselő-testület ülésén elmondta: a cél az, hogy lehetőség szerint ne csak protokollárisan, vezetői szinten történjenek meg a találkozások, hanem a lakosság szintjén is épüljenek is kapcsolatok. Ebben nagy szerepe van pl. a református egyháznak. 2023-ban írták alá a Hegyközkovácsiban és Békésen működő református egyházközségek testvérgyülekezeti megállapodást, és ez a kapcsolat élénk: a nyáron 40 kovácsi nyaralt Dánfokon és hatvanan jöttek el főzni a Madzagfalvi Napokra. Magyarittabé református közössége és a békésiek között is van kapcsolat. Gyergyószentmiklós kapcsán már korábban is voltak együttműködések magánszemélyek és intézmények szintjén. Ezt szeretnénk erősíteni – fogalmazott a békési képviselő.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!