Posztumusz Díszpolgári címet kapott Dr Pásztor Gyula


Az elismerést a mai ünnepi testületi ülés keretében vette át családja.

1949. július 16-án Békésen született. Általános és középfokú iskoláit Békésen-, majd a jogi egyetemet, előfelvételisként, kötelező katonai szolgálatának letöltése után Szegeden végezte. A szakvizsga megszerzése után a Békési Ügyvédi Munkaközösségben kezdte meg ügyvédi munkáját, mely közösségnek hamarosan a vezetője is lett.

Bekapcsolódott a rendszerváltó mozgalomba és hosszú, de eredményes kampány után a Független Kisgazdapárt színeiben, egyéni képviselői mandátumot szerezve jutott be az első szabadon választott országgyűlésbe. Tagja volt számos bizottságnak, egy ideig az Országgyűlés jegyzőjeként is tevékenykedett. Képviselői munkája során mindig Békés város, és a választókörzetének lakosai és a gazdák érdekében dolgozott. Tevékenyen vett részt a kárpótlási törvények, így különösen a termőföldet érintő kárpótlási jogszabályok kidolgozásában és később, már ismét ügyvédként, azok alkalmazásában, végrehajtásában.

Az első szabadon választott országgyűlés nehéz helyzetben volt, hiszen olyan törvényeket kellett alkotnia, olyan lépéseket végre hajtani, amit még soha senki nem csinált annak előtte.

Képviselői munkájának eredményeként:

Békésen újraindulhatott a református egyházi oktatás, a Gimnázium épülete visszakerült az egyház kötelékében és megkezdődött a kollégium épületének kivitelezése is.

A mezőgazdasági iskola közel 150 hektár tangazdasághoz jutott, mely azóta is az oktatást szolgálja.

Elkészült a Városi Sportcsarnok, megkezdődött a telefonhálózat fejlesztése, illetve az élővízcsatorna kikotrása és partvonalának megerősítése is megtörtént. Ugyan próbaüzemben, de elindult a Békési szennyvíztisztító telep is.

Bármikor szóba került, ezekre az eredményekre mindig büszke volt.

 

Az országos politika után helyben politizált tovább. Lakókörnyezetében önkormányzati képviselővé választották, több cikluson át társadalmi megbízatású alpolgármestere volt a városnak. Támaszkodva régi kapcsolataira, a város érdekében pártállástól függetlenül bárkit megkeresett régi ismerősei közül, ma úgy mondanánk lobbizva a különböző beruházások megvalósulásáért; mint pl. a 2000-es évek elején a város szennyvízgyűjtő hálózatának megvalósulásáért, illetve az uszoda megépítéséért.

Időközben gyermekei felnőttek. Legnagyobb örömére követték a pályán és a 2000-es évek végén előbb leánya, majd később fia is mellette kezdte meg gyakorlati éveit; innentől kezdve fokozatosan, de határozottan eldöntve, tudatosan vonult vissza a közélettől és 2010-től egyetlen tisztséget sem vállalva adta át gyermekeinek az iroda ügyeit, azzal együtt közel 4 évtizedes tapasztalatát. Teljes volt az életműve, annak minden eredményével és hibájával együtt.

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2024. (III. 28.) határozatával Dr. Pásztor Gyula részére „Békés Város Díszpolgára” posztumusz kitüntetést adományoz, aki Békés város és polgárai érdekében tevékenységével kimagasló érdemeket szerzett.

A Posztumusz Díszpolgári címre az alábbi szervezetek tettek a felterjesztést, amelyek alapján a képviselő- testülete odaítélte a kitüntetést:

Békés Város Képviselő- testülete

 

Békési Ipartestület

 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!