Trinity Forum lesz a KEVE szervezésében Békésen


Szervező a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE Társaság) A CBMC International és a Europartners magyarországi társszervezete.

Úton

A hit és értelem keresése

2014. november 29.

Dübögő Szálloda és Étterem, Békés

"Jó volna, ha lenne egy üzleti iskola, ahol olyan dolgokat lehetne tanulni,

amelyeket nem tanítanak az üzleti iskolákban."

Charles Handy

ISMERTETŐ – THE TRINITY FORUM

Szókratésztől napjainkig sok gondolkodó hirdette, hogy "az önvizsgálat nélküli élet nem igazi élet". A modern élet tempója és feladatai mellett azonban számunkra az jelenti a kihívást, hogy egy önvizsgálatot nélkülöző korban önvizsgáló életet éljünk.

A "falak nélküli akadémiaként" is emlegetett The Trinity Forum (TTF) pontosan ennek a kihívásnak a megválaszolására jött létre 1991-ben. A fórum abban kíván segíteni, hogy a vezető pozícióban lévők a közéletben vállalt szerepük és személyes életük kulcskérdéseit a hit kontextusában vegyék szemügyre. A TTF egyik vezérgondolata, hogy a vízióval rendelkező és elkötelezett egyének meghatározó befolyással lehetnek korukra. A TTF Krisztus-központú vezetői akadémia, s egy olyan non-profit szervezet, amely támogatja azon programokat, illetve kiadványokat, amelyek hozzá kívánnak járulni a társadalom formálásához és megújulásához a társadalom vezetőinek formálása és megújulása által.

A fórumok stílusa

A TTF a tanulás kollegiális megközelítését választotta, így a fórumokon "mindenki tanár és diák is egy személyben". A fórumbeszélgetések tartalmas eszmecserék, amelyek morális, etikai, világszemléleti viták lehetőségét kínálják az egyenrangú résztvevők számára. A történetek feldolgozása - ami nem "helyes" és

"helytelen" vélemények ütköztetése - közösen történik a kiválóan megszerkesztett tananyag és a felkészült moderátorok segítségével. A leggyakoribb fórumtípus a Vezetők fóruma - általában 20-30 résztvevővel -, ahol a vezetésben, vagy a vezetőkkel közös munkában már tapasztalattal rendelkezők tanulnak együtt.

A tananyagok

A fórumok alapját rendkívüli intellektuális gondossággal összeállított olvasmánygyűjtemények, úgynevezett curriculumok képezik, melyek a történelem kiemelkedő személyiségeinek, gondolkodóinak, íróinak, vallási vezetőinek gondolatait gyűjtik össze különböző témák körül. A beszélgetések forrásául szolgáló olvasmányok minősége és terjedelme megvédi fórumainkat a pusztán csöndes, udvarias csevejek kialakulásától.

"Úgy hiszek a kereszténységben, mint a napban – nemcsak azért mert látom, hanem

mert általa látok minden mást."

C.S. Lewis

A KEVE – Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága 2004-ben kezdte meg a magyarországi fórumok szervezését, illetve a Harmat Kiadóval közösen a magyar nyelvű curriculumok kiadását. Az eddig megjelent kötetek: "Az Élet vállalkozása" – a hit és a céltudatos élet kihívásáról szóló anyag, az "Amikor senki sem lát" - a jellem kérdéséről, valamint az "Eligazodni a zűrzavarban" - a bűn és az erény kérdéséről az erkölcsi zűrzavar korában. A negyedik gyűjtemény a "Csak ne általam" címet viseli, témáját tekintve a gonoszsággal és szenvedéssel való szembenézés áll a középpontban.

Az Úton – a hit és értelem keresése című olvasmánygyűjtemény – a korábbi curriculumokhoz hasonlóan – alapos beszélgetésre ad lehetőséget a fórumon résztvevőknek. Felvázolja azt az utat, amelyet a gondolkodó ember jár be a hit felé közeledve. A keresők ismerős aggályait és kérdéseit taglalja, valamint mérlegre teszi a keresztény hit és a konkurens vallások alaptanításait.

PROGRAM

Érkezés, regisztráció* 9:30–10:00

Fórumbeszélgetés I. 10:00–11:30

Kávészünet 11:30–11:50

Fórumbeszélgetés II. 11:50–13:20

Ebéd 13:20–14:20

Fórumbeszélgetés III. 14:20–15:50

Kávészünet 15:50–16:10

Fórumbeszélgetés IV. 16:10–17:40

* Felhívjuk kedves résztvevőink figyelmét, hogy érkezéskor nem biztosítunk kávét/teát és süteményeket! Ellátás csak az első kávészünetben, 11:30-tól lesz.

"Az ember legjobb definíciója: hálátlan kétlábú."

Fjodor Dosztojevszkij

TALÁLKOZÓHELYÜNK

Cím: 5630 Békés, Szánthó Albert utca 2.

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Békés város a Kettős-Körös bal partján fekszik, kitűnő turisztikai adottságokkal rendelkező alföldi kisváros.

A békési Dübögő Szálloda és Étterem 1913-ban épült, nevét a korábban az épület közelében álló fahíd hangjáról kapta, mely – a szekerek áthaladásakor – erőteljes dübögő hangot adott.

2007-ben a ház teljes külső és belső renováláson esett át, a 14 szobás szálloda fedett tetőterasszal, tetőkerttel, konferencia teremmel, pizzériával, wellness részleggel bővült.

Részvét eli díj : 4.500 Ft

Előleg: 3.000 Ft

A jelentkezés e-mailben történik a mail.keve@gmail.com címen; név, e-mail cím,

postacím é s telef onszám megadásával, v alamint az előleg átutalásával . (A részvételi díj magában foglalja az ebéd és a kávészünetek költségeit. Az anyagok előállítási költségeit a KEVE Társaság fedezi.) A részvételi díj maradékát a helyszínen kell befizetni, készpénzben.

Jelentke zési é s fizetési határidő : 2014. november 7. péntek

Jav aso lt ö ltö zkö dés : laza üzleti viselet

Tov ábbi info rm áció :

KEVE Társaság – Illéssy Dorottya, asszisztens

mail.keve@gmail.com

+36 30 250 79 63

Bankszámlaszám: (CIB Bank) 10700206-24320601-51100005

MODERÁTOROK

Bernhardt Dóra

Angol-német szakos bölcsész tanári diplomával rendelkezik, amellyel középiskolában tanított, majd több éven keresztül a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség titkáraként dolgozott. 1995 és 2000 között a kanadai Regent College-ban tanult, ahol teológiai diplomát szerzett. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Tanszékén tanít, ahol angol nyelvgyakorlatot tart, ill. irodalmi, teológiai és kulturális témájú szemináriumokat vezet, miközben a Vrije Universiteit Amsterdam keretein belül doktori disszertációját írja. Budapesten lakik. Szeret olvasni, barátaival beszélgetni, levelezni, moziba járni, úszni és sok időt tölt unokaöccseivel és húgaival is.

Bánhidai Csilla

Közgazdászként végzett, majd ezen belül is a turizmusra és annak fejlesztésére szakosodott. Jelenleg a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tervező-elemző munkatársa. Számos turisztikai projekt tervezésében, előkészítésében vett részt, valamint szakértő kollegáival közösen több turisztikai témájú megvalósíthatósági tanulmány elkészítésén dolgozott. Óraadóként 15 éves oktatói múltat tudhat maga mögött, ebből 10 évet felsőoktatási intézményekben töltött el; döntően területfejlesztéshez, turisztikai fejlesztésekhez kötődő témakörökben, illetve tréningeken oktat.

A Budapesti Fasori Református Gyülekezet szolgáló tagja. 2001-ben csatlakozott a KEVE Társasághoz, 5 éven keresztül a Monday Manna szolgálati ág vezetője volt, jelenleg a Felügyelő Bizottság elnöke.

Illéssy János

Eddigi életpályájának legnagyobb részét a műanyag-feldolgozó Pannonplast Rt-nél töltötte, ahol 1987-ben mérnök-gyakornokként kezdett, majd különböző állomásokon keresztül a társaság pénzügyi vezérigazgató-helyettesi feladatát kapta (1996-2001). 2003 és 2004 között egy ideig a Pannonplast Rt. elnök-vezérigazgatójaként is dolgozott. Ezt megelőzően két évig, a francia a BNP-Paribas bank magyarországi leányvállalatának volt egyik ügyvezető igazgatója. 2004-től 2007-ig gazdasági vezérigazgató-helyettes volt Magyarország egyik nagy iparvállalatánál, a BorsodChem-nél. A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának elnöke és Felügyelő Bizottságának tagja. Villamosmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen 1987-ben. 1991-ben MBA diplomát, 1998-ban PhD fokozatot szerzett, mindkettőt az amerikai University of Pittsburgh egyetemen. Kisebb- nagyobb megszakításokkal 1991 óta tanít pénzügyet posztgraduális üzleti képzési programokban, itthon és külföldön egyaránt.

2004 és 2013 között a KEVE (Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága) elnöke volt. Feleségével, Orsolyával és három gyermekével, Kristóffal, Dorottyával és Johannával Piliscsabán él.

CURRICULUM

Úton – a hit és értelem keresése

A gyűjtemény kétezer év több mint harminc nagy írójának és gondolkodójának műveiből vett rövid részletekből tevődik össze, s az alábbi témák köré épül. A curriculum négy része az élet értelme keresésének négy szakaszát követi – amelyek egyben a gondolkodó ember hithez vezető útjának állomásai is.

Első rész – A kérdések ideje

Az út első szakaszában ráébredünk a kérdésfeltevés fontosságára és a szükségletre, amely arra kényszerít, hogy elgondolkozzunk azon, hol is járunk az életben. Az élet általunk ismert értelménél mélyebb értelem megtalálása utáni vágy egyben kereső emberré is tesz minket. Az első részben három témáról gondolkodhatunk közösen, különleges olvasmányok segítségével: Világ a világban, amely az egész világot megváltoztatja – Platón és Viktor Frankl egy-egy írásával ismerkedhetünk; Az igazi különbség a komoly szándék és a közömbösség között van – Pascalt és Goethe-t olvashatunk; Amikor felráz az élet – Ebben a részben olvashatunk (többek között) C.S. Lewis és W.H. Auden egy-egy művéből.

Második rész – A válaszok ideje

Az értelem keresésének második szakasza, amikor az előzőekben felszínre jött konkrét

kérdésekre és válságokra aktívan keressük a válaszokat – és közben egyre közelebb kerülünk ahhoz a válaszhoz, amiről úgy gondoljuk, hogy az a válasz. Más szóval, számba vesszük az elérhető térképeket és útikalauzokat, és kiválasztjuk azt, amelyik jelenlegi helyzetünkhöz és úti célunkhoz leginkább megfelelő. A második szakasz lényegét könnyű megérteni, de nehéz kivitelezni. Közös gondolkodásunk két témája: Ha rossz dolgok történnek jó emberekkel; A kép és a tükörkép.

Harmadik rész – A bizonyítékok ideje

Az élet értelme keresésének útján akkor lépünk a harmadik szakaszba, ha feltesszük a

kérdést, hogy a második szakaszban megtalált oly megvilágosítónak tűnő válaszok tényleg igazak-e? A problémára talált válasznak tényleg van-e súlya? Ha el tudjuk hinni, hogy a válasz igaz, az mindent megváltoztathat. De igazolhatjuk-e válaszunk igazságát? Van olyan megalapozott bizonyíték, amelyet – valódiságát ellenőrizve – megerősíthetünk? Ismét két témán gondolkodhatunk közösen: A megerősítés előszobája a cáfolat; Igazság – az új illetlenség.

Negyedik rész – Az elköteleződés ideje

Keresésünk negyedik szakaszában meggyőződésekre kezdünk jutni, amelyek összeállva az elköteleződés lépéséhez vezetnek. Más szóval, a dolgok számunkra, keresők számára úgy kerülnek helyükre, hogy azokra támaszkodva kezdünk el cselekedni, és elmondhatjuk, hogy valóban hiszünk bennük és elindultunk az Istenhez hazavezető úton. Néha tudatában vagyunk a mi részünknek, azaz a hitből fakadó lépésnek, és néha tudatában vagyunk Isten részének, amelyről Jézus úgy beszélt, hogy fentről kell újonnan születni. Három témán gondolkodhatunk, miközben ezúttal is remek írásokat forgathatunk: Lépés, ugrás, vagy fogadás; Mindig két lehetőség van; Azért utazunk, hogy megérkezzünk.

 

(X) Reklám


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!