BMPSZ közgyűlése


Forrás: Virág István Emlékoldal
Helyszin: Békés
A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége március 3.-án, Békés város polgármesteri hivatal dísztermében tartotta meg éves közgyűlését.

Lipták István a közgyűlés levezető elnöke, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége FEB elnöke, köszöntötte a résztvevőket, megjelent kedves vendégeket. Külön köszöntötte:

Csóra Györgyöt az OPSZ általánoa elnökhelyettesét; Dankó Béla országgyűlési képviselőt; dr. Krizsán Anett-et a Békés Megyei Kormányhivatal igazgató asszonyát; dr. Polyák Zsolt dandártábornokot, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét; Kiss András tü. ezredest, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét; Izsó Gábort Békés város polgármesterét; Ladányi Zoltán r. ezredest, Békés város rendőrkapitányát; Telekné Furák Mónika r.alezredest, a BMRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetőjét; Hajdú Gábor tű. alezredest, Békés Megyei Védelmi Bizottság titkárát; Gulyás László alezredest, Békés Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettesét; Lipták József őrnagyot, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő,Felderítő és Kiképzési Parancsnokság Békéscsabai részlegének vezetőjét; Batiz Istvánt a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökét; Kolozsi József-et, a Törökszentmiklósi Polgárőrség elnökét, az OPSZ volt gazdasági elnökhelyettesét; dr. Fekete Mihály ny. r. ezredest, Békés és Békéscsaba volt rendőrkapitányát, Békés Megye Rendőrfőkapitány helyettesét.

Az ilyenkor szokásos közgyűlési formaságok után ( jegyzőkönyvezető, hitelesítők megválasztása és a napirendi pontok elfogadása ) Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke kezdte meg évértékelő beszámolóját:

- Ha rövid akarnék lenni, akkor elmondhatom, a 2017-es év csodálatos év volt a Polgárőrség életében. Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége a kitűzött célt teljesítette – kezdte beszámolóját.

A megyében működő hetvenhárom egyesület tagjai szolgálatuk harminc százalékát külterületek biztonsága érdekében végezték. A Rendőrséggel, valamint az összes szolgálatok órák száma megközelítette 441 000 óraszámot. 2017. évben megalakult a Békéscsabai Ifjú Polgárőr Centrum, ennek következtében a megyei polgárőr egyesületek létszáma 74-re emelkedett. A kormányhivatallal, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a postával, a Magyar Vöröskereszttel és a megyei önkormányzattal egyaránt kiváló a kapcsolatuk. Magyarország Kormánya stratégiai partnernek tekinti a Polgárőrséget, mely eddig soha nem látott támogatásban részesült. A belügyminiszter úr 2017. december végén plusz támogatásban részesítette 300X100 –as Biztonsági Programban résztvevő egyesületeket. Felelevenítette és megerősítette dr. Túrós András OPSZ elnökének szavait:

- A Polgárőrség csak akkor fog működni, ha egység és összefogás van. Ebben a szervezetben nem lehet ellenzék.

Beszélt még az ellenőrzések fontosságáról, majd ismertette a 2018.évi munkatervet:

Gyarmati Sándor a megkezdett munka folytatásának fontosságát emelte. – Továbbra is a rendőrséggel közösen és önállóan is járőrözünk majd a bűnmegelőzés érdekében – sorolta. – Folytatjuk a 300×100 programot, a fiatalok bevonását a polgárőrség tevékenységébe, a Szomszédok Egymásért Program erősítését. Oktatások szervezés. Lovas,- vízi és határvédelmi tagozatok támogatása, népszerűsítése.

Az elnöki beszámoló után a gazdasági és FEB beszámoló következett.

A hozzászólások sorát Csóra György az OPSZ általános elnökhelyettese nyitotta meg:

Tolmácsolta dr. Túrós András OPSZ elnökének jókívánságait, üdvözletét – mivel az egészségével kapcsolatos vizsgálaton kell részt venni, ezért nem tudott részt venni a közgyűlésen. Büszkék vagyunk a Békés megyei Polgárőrökre országosan is, hiszen olyan tevékenységet folytatnak, hogy Békés megye biztonságos. Dicséretes a 441 000 szolgálati óra és a migráns tevékenységbe való besegítés, melyet a megye polgárőrei végeztek. Közrendet, közbiztonságot Magyarországon a Polgárőrség nélkül nem lehet biztosítani. Beszélt még a Polgárőrség fejlődéséről, a fiatalokkal való foglalkozás fontosságáról. Békés megye büszke lehet rá, hogy az országban először létrehozták a Polgárőr Ifjúsági Centrumot.

- Ha Békés megyébe eljön az ember, akkor úgy jön el, hogy egy nyugodt Békés megyébe jön el és azzal a tudattal távozik, hogy ide érdemes eljönni- fejezte be hozzászólását Csóra György.

dr. Polyák Zsolt dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elismerő szavakkal szolt a polgárőrökről. Rendőrség és a Polgárőrség kapcsolata kitűnő, jó a polgárőrökkel szolgálatot teljesíteni. A nap 24 órájában bármikor lehet a polgárőrökre számítani. A polgárőrök is hozzájárultak, hogy a megyében a bűncselekmények száma 6000 alá csökkent. 2017. évben 5650 bűncselekmény történt. Örömét fejezte ki, hogy az Ifjú Polgárőrök is bekapcsolódtak a bűnmegelőzési tevékenységbe, Megköszönte a polgárőrök tevékenységét a közbiztonság terén végzett áldozatos munkáért, a rendőrséggel való eredményes együttműködését, és további jó munkát kívánt.

Izsó Gábor, Békés polgármestere a város és a Polgárőrség kiváló kapcsolatát emelte ki, sok sikert kívánt a további tevékenységhez.

Kiss András tü. ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője köszönetét fejezte ki az áldozatos tevékenységért, melyet a polgárőrök végeznek, további tevékenységükhöz erőt, egészséget kívánt.

Dankó Béla országgyűlési képviselő az emberi összefogást, az önként vállalt munkát, az egymásra való odafigyelést méltatta a polgárőrség kapcsán. Nagyon fontos a társadalom számára a polgárőrök tevékenysége, erőt egészséget kívánt minden polgárőrnek az elkövetkezendő munkájához.

- Bízom abban, hogy nagy jövője lesz a Polgárőrségnek, nem csak dicső múltja és jelene – fejezte be hozzászólását Dankó Béla.

Lipták József őrnagyot, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felderítő és Kiképzési Parancsnokság Békéscsabai részlegének vezetője ugyancsak a polgárőrség társadalomban betöltött szerepéről szólt.

Beszámolókat elfogadása után, meghozták a közgyűlési határozatokat, majd megválasztották a 2 fő OPSZ küldöttet és a megyei Jogi és Etikai Bizottság, valamint a FEB 1-1 tagját.

Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át:

Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát kapta:

Auer György r. ezredes, rendőrkapitány – Sarkadi Rendőrkapitányság

Balázs Imre – Kunágotai Polgárőrség KHSZ elnöke

Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatát kapta:

Fábián Imréné – Sarkadi Polgárőr Egyesület elnöke

Gyaraki Imre - Polgárőr Egyesület Köröstarcsa elnöke

Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát kapta:

Gál Sándor - Békési Polgárőrség KHSZ tagja

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság elismerését 5 fő Polgárőr vehette át.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elismerésében 1 fő polgárőr részesült.

BMPSZ –től 8 fő polgárőr kapott elismerést.

Tételek: 1 - 20 / 112 (6 oldal)

Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!