Átadták az idei Sursum Corda Díjakat!


Megjelent: 2018 Április 18. ( Szerda ) 21:47
Módosítva: 2018 Április 19. ( Csütörtök ) 07:37
Bereczki Sándorné Vég Margit, Dr. Baranyainé Dr. Bodoni Zsuzsanna Mária és férje, Dr. Baranyai István vehették át Sursum Corda díjat, melyet a város életének egészségügyi és szociális területén kifejtett kiemelkedő tevékenységükért, életművükért adományoznak a kitüntetetteknek.

Bereczki Sándorné Vég Margit 1947-ben, Békésen látta meg a napvilágot nagyon szegény családban, ahol a szülőknek hat gyermekről kellett gondoskodni. Ő a negyedik volt a sorban. Apja egészségőrként dolgozott, édesanyja a gyermekek miatt háztartásbeli egy ideig, majd a városi szülőotthonban mosónő, aztán az egészségházban és az akkori kultúrházban, a Silóban (ma Galéria) takarítónő. A szülők kemény munkával tudták biztosítani az így is nagyon egyszerű körülményeket, ezért már zsenge kiskorukban beálltak segíteni a gyermekek. Hamar megtanulták a munka ízét tehát, ami egyáltalán nem vált kárukra a későbbiekben.

A Csabai úti óvodába járt, majd a Rákóczi úti lányiskolába, ahol a tanítási nap azzal kezdődött, hogy Pepó tanár úr eljátszotta hegedűjén a himnuszt. Zenei hallására hamar felfigyeltek, már alsó tagozatosan megtanult zongorázni, szépen énekelt - és szeretett is énekelni - amit majd később kamatoztatott is a városi színjátszó szakkörben, ahol évekig testvéreivel közösen játszottak. E kedvtelése miatt is talált a szó későbbi szeretett munkatársával, Dér Főorvos Úrral, akivel ugyancsak közös "szenvedélyük" volt a jó könyv, az olvasás. Az általános iskola befejezésével nem tanulhatott tovább, akkoriban minden ilyen korúnak és társadalmi helyzetűnek dolgoznia kellett. Így ő is bedolgozott a konzervgyárba, illetve idősebb testvérei nevén a helyi TSz-be. Ám úgy érezte, többre hivatott, emberekkel szeretett volna foglalkozni. Ezért jelentkezett a gyulai Semmelweis egészségügyi szakiskola 2 éves betegápoló szakára, ahol 1966-ban végzett vörös diplomával.

Ez nagyon nagy megerősítés volt számára. Érezte, jól választott, hiszen azoknak a tanulóknak, akik kitűnő bizonyítvánnyal végeztek, nagyon jó kórházakban adtak munkát. Így került Budapestre a Honvéd Kórházba. Egy évig dolgozott ott, míg szerelembe nem esett, és 1967 novemberében házasságot is kötött mai férjével. Ekként keveredett Békéscsabára, a kórházba. Itt is egy évet dolgozott, mivel 1968-ban megszületett első gyermekük, Margit, majd - mert nagy családot szerettek volna - 1970-ben megszületett második gyermekük, Mónika. Születésük hozta haza Békésre, itthon talált munkát körzeti nővérként az SZTK/Rendelőintézetben. Olyan orvosokkal dolgozott együtt, akik folyamatosan inspirálták a jó munkavégzésre, a tanulásra.

Számára a munka nem csak egyszerű kötelesség. A test ápolása, gyógyítása mellett fontos volt számára az emberek szeretete, a lélek ápolása, a családok gondozása is. A tanulás és a tudásvágy továbbra is buzgott benne, a helyi gimnázium esti iskolájában 1980-ban érettségit szerzett. Ugyanebben az évben született meg harmadik gyermekük, Sándor. 1983-ban, a gyulai egészségügyi szakiskola körzeti ápolónői szakát jeles eredménnyel végezte el. 1995-ben szociális menedzseri diplomát szerzett a Körösi Csoma Sándor Főiskolán.

Dolgozott Dr. Borbély Ilonával, a már emlegetett Dr. Dér Lászlóval, Dr. Bodoni Zsuzsannával (akivel ma is szoros lelki kötelék köti össze), Dr. Bárány Bélával, Dr. Duliskovich Gáborral és több ízben került munkaköri kapcsolatba az ugyancsak lelki rokon Dr. H. Kovács Eszterrel, azaz velem. Merész döntésekre mindig képes nőként a békési szociális otthonban folytatta tevékenységét, majd megalapította az otthon-ápolási szolgálatot. 2000-ben nyugdíjba ment, 2009-ben "fokozatot váltott", de sosem maradt tétlen. Alapítványi munka, ápolásra, gondozásra szoruló ember segítése mind-mind belefért és belefér "szabadidejébe". Ha segíteni kellett vagy kell, sosem mondott, mond nemet, ma is van - régi "kolléga" - ahová eljár.

Mostanság, férje mellett éldegélve - akivel tavaly ülték aranylakodalmukat - Dávid, Tamás, Bálint, Réka és Jázmin unkáját figyeli, mint cseperednek emberré. A kertészkedés, kutyázás mellett egyre kevesebbet hódol másik kedvtelésének, a táncnak, inkább óriási lelkét hagyja szabadon szállni biciklizés közben. Ugyancsak 2017-ben töltötte be a 70-ik életévét. Ezen alkalomból a családjától tabletet kapott, melynek segítségével mára már az internet világában is otthonos.

Ha pozitív jelzőként használjuk a nyakas kálvinista jelzőt, rá ez valóban igaz. Ám ez a nyakasság nála a gerincességet, a szókimondást és az igazságszeretetet jelenti. Szakmai felkészültsége, emberi tartása, rokonokat összefogó képessége, "széles válla" rengeteg terhet elbírt és elbír ma is. Példa volt és ma is az a szakmán belül és kívül is.

Mindezekért döntött úgy a kuratórium, hogy a 2018-as Sursum corda díjat Bereczki Sándorné Vég Margitnak ítéli.

Dr. Baranyainé Dr. Bodoni Zsuzsanna Mária és férje, Dr. Baranyai István méltatása.

E méltatás rendhagyó, hiszen először fordul elő a Sursum corda díj történetében, hogy egy házaspár kapja. Ám ők annyira egyek számunkra, annyira össze-tartoznak, hogy teljesen természetes volt mindenki számára: együtt kell kitüntetni őket. Ám minden csapat tagokból tevődik össze, így, ahogy illik, mi is kezdjük a hölgytaggal.

1953-ban született, Debrecenben. Gyermekkorát Szegeden töltötte. Ott is érettségizett 1971-ben. 1978-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett diplomát cum laude minősítéssel. Még ez év októberében Bonyhádon, a Járási Kórház belgyógyászatán kezdte el gyógyító munkáját. 1980-ban Békésre költöztek férjével - akivel csoporttársak voltak, és akiről nemsoká szó lesz - és 1989-ig körzeti orvosként dolgozott. 1989-től 2003-ig OEP ellenőrző főorvos. 2003-2011-ig OEP osztályvezető ellenőrző főorvos. 2011-től napjainkig főosztályvezető helyettes főorvos a Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőnél. Közben számos képesítést szerzett: 1992-ben általános orvostanból szakvizsga, 1994-ben közigazgatási alapvizsga, 1997-ben a háziorvostan szakvizsga, 2000-ban egészségbiztosítási szakértői vizsga (cum laude), 2003-ban közigazgatási szakvizsga, 2000-2003 között pszichoterapeuta képzés a SOTE-n. Kitüntetései: 1997 és 2005-ben OEP Főigazgatói dicséret, 2009 és 2014-ben Szent Kristóf plakett. Büszkeségei: orvos fia és családja, kiemelve a két gyönyörű lány-unokát: Blankát és Boglárkát.

A házaspár férfi tagja következik: 1954-ben született Cegléden. Gyermekkorát Albertirsán töltötte, s már négy évesen eldöntötte: orvos lesz. Gimnáziumi tanulmányait Cegléden végezte. 1972-ben felvételt nyert a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára. 1978-ban szerzett orvosi diplomát. 1978. október 1-től a bonyhádi Járási Kórház Sebészeti Osztályán kezdte meg orvosi hívatását gyakorolni. 1980-ban, a nagy árvíz idején baráti unszolásra költöztek Békésre feleségével. Egyből a mély vízbe kerültek: azokban a hetekben családokat költöztettek Rosszerdőről Békésre, és szállásolták el őket a helyi iskolákban. Hozzájuk is kijártak, ahogy néhány árvíz sújtotta területre is. Ettől kezdve körzeti orvosként, illetve felnőtt háziorvosként dolgozik folyamatosan, bebizonyítva: e hivatás legszebbje az, hogy generációk során át követheti egy család sorsát. 1992-ben általános orvostanból tett szakvizsgát. 1997-ben megszerezte a háziorvostan szakvizsgát is. Kitüntetései: 2000-ben Egészségügyi miniszteri dicséret, 2005-ben Békés Városért kitüntetés, 2017-ben Címzetes főorvos, 2018-ban Békés Megyei Orvosi Kamara Kiváló Orvosa cím. Büszkeségei: ki más, mint orvos fia családjával, két gyönyörű lány unokája: Blanka és Boglárka.

Szűkre szabott szabad idejüket a magyar irodalom, Jókai Mór, a jó zene - legyen az rock vagy klasszikus akár - a rejtvényfejtés, a jó baráti társaság, no és természetesen a továbbképzések töltik ki, persze most már csak az unokák után.

Ha a kitüntetetteket valaha kőbe vésnék, akkor joggal írhatnák a férj talapzatára: a végtelen türelem és a szelíd szeretet szobra, a feleségére pedig, hogy a szenvedélyes szeretet szobra. Sokkal profánabbul, fehér asztal mellett körülbelül ugyanezt fogalmazta meg e sorok felolvasója. "Azt mondják az alanyai: jó orvos a Baranyai! Zsuzsanna a felesége: kardos, ez a fenesége!"

A leplet emígy félig már lerántva hadd tegyük meg ezt a maga teljességében: az előbbiekben taglaltak miatt, azaz keresztényi alázattal, mély emberséggel, maximális szakmaisággal végzett gyógyító, szervező, irányító - sokszor napi tizenkét órás - munkájukért, kiemelkedő egészségügyi tevékenységükért a 2018-as Sursum corda díjat Dr. Baranyainé Dr. Bodoni Zsuzsanna Mária és férje, Dr. Baranyai István vehetik át.

Az idén is elismerték az egészségügy terén kimagaslót nyújtókat. Képeink:

A képek akár eredeti méretben is elérhetőek a GA-Pix - Minden ami Fotó! weboldalon!

Tételek: 1 - 20 / 187 (10 oldal)

Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!