Békés megye az ország egyik legbiztonságosabb megyéje


A Békés Megyei Önkormányzat júniusi közgyűlésén elfogadta a megyei rendőrfőkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint tájékozódott többek között a megye lakosságának egészségügyi állapotáról és a kórházak helyzetéről. A helyi közösségekért végzett munka elismerésére „Közösségért-díj” elnevezéssel új elismerést alapítottak.

Békés megye közbiztonsági helyzetéről dr. Polyák Zsolt megyei rendőrfőkapitány számolt be a képviselőknek. A megyei rendőrfőkapitányság stratégiai célja a mindenki számára elfogadható biztonság fenntartása, aminek sikeres megvalósítását bizonyítják a tavalyi évről szóló statisztikai adatok. Kiemelte, hogy a megyei rendőrfőkapitányság munkájának eredményeként 2018-ban 4998 bűncselekményt regisztráltak a megyében, ami a korábbi évhez képest 11,5%-kal kevesebb. A nyomozáseredményességi mutató terén is jelentős növekedés figyelhető meg, hisz a megkezdett nyomozások 82,9%-át eredményesen zárták le, ami 12,5 százalékkal jobb érték, mit 2017-ben. Az emberölések száma csupán 4 volt, az esetek felderítettsége 100%-os. Bár a garázdaságos bűncselekmények száma minimálisan növekedett, de az esetek több mint 97 %-át felderítették. A lopások száma 15,03 %-kal, a lakásbetöréses eseteké pedig 24,6 %-kal csökkent. 2018-ban a szakmai munka mellett az együttműködésre is nagy hangsúlyt helyeztek. A megyei igazságügyi szervekkel, a megyei és települési polgárőrszervezetekkel, önkormányzatokkal és más intézményekkel történő összefogás már számos pozitívumot produkált. A rendőrfőkapitány nagyon szép eredménynek tartja, hogy a megyei települési önkormányzatok körében végzett kérdőíves felmérés során a rendőri tevékenységet 1-től 5-ig terjedő skálán 4,49-re ítélték a tavalyi évben. Elmondta, hogy az utóbbi években Békés megye az ország egyik legbiztonságosabb megyéjének tudhatja magát. A napirendhez hozzászóló képviselők elismerésüket és köszönetüket fejezték ki a rendőrség hatékony munkájáért. Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke köszönetet mondott a részletes és minden tevékenységre kiterjedő beszámolóért. Örömét fejezte ki afelett, hogy a rendőrségi beszámolóban évről évre javuló tendenciákról olvashatnak, ami azt mutatja, hogy a korábbi eszközfejlesztések, megnövelt személyi állomány, valamint a lakosság körében a megelőzés érdekében végzett kommunikáció idővel kifejti kedvező hatását.

Békés megye lakosságának egészségügyi állapotáról tájékoztatta a képviselőket Dr. Gaálné dr. Maráczi Gabriella, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályának vezetője. Az ismertetett adatokból kiderült, hogy a születéskor várható élettartam növekedett, a férfiaknál jelenleg 71,51 év, a nőknél pedig 78,54 év. A javuló számok ennek ellenére még mindig elmaradnak az uniós átlagtól, így sokat kell tenni azért, hogy a lemaradást behozzuk. A leggyakoribb halálokokat a megyében a keringési rendszer megbetegedései jelentik, a második helyen a daganatos megbetegedések állnak. Hangsúlyozta, hogy a halálesetek száma a megfelelő életmód folytatásával és a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétellel jelentősen csökkenthető lenne. A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya "Közös érték az egészség" elnevezéssel egy új mintaprogramot hozott létre, melynek célja a megyében élő emberek egészségi állapotának feltérképezése. A program keretében a 2018 szeptemberi indulás óta 48 település 128 rendezvényére kitelepülve végeztek szűrővizsgálatokat, fizikai állapotfelméréseket. Ezen felül oktatási-és nevelési intézményekben számos egészségnapot, valamint ismeretterjesztő előadást tartottak. Sinka Imre képviselő hozzászólásában kifejezte, hogy a megyei kistelepüléseken a háziorvosok kiöregednek, a fiatal orvosok pedig a nagyobb városok csábító ereje miatt nem a kistelepülések háziorvosi körzeteit töltik be, nincs fiatal utánpótlás. Mucsi András képviselő jelezte, hogy a Magyar Falu Program keretében jelentős nemzeti forrás áll rendelkezésre a kistelepülési orvosi lakások és rendelők felújítására, ami segíteni fogja az orvosok odavonzását. Zalai Mihály elnök pedig hangsúlyozta, hogy a Békés Megyei Önkormányzat a területfejlesztési oldalon mindent megtesz az egészségügyi ellátottság növelése érdekében, hisz a Terület- és Településfejlesztési program keretében 34 egészségügyi intézményt újítottak fel több mint 1,5 milliárd Ft értékben, illetve az Interreg RO-HU határon átnyúló pályázat keretében gyakorlatilag az összes orvosi ügyelet eszközállományát fejleszteni fogják. Megjegyezte, hogy a Magyar Falu Programban a megyei önkormányzat is részt vesz, és már kötöttek ilyen irányú megállapodást Békés megyei kistelepülésekkel.

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet módosításával létrehozták a "Közösségekért-díj" elnevezésű kitüntetést, mellyel azon természetes személyek és civil szervezetek eredményeit kívánják elismerni, akik a helyi közösségek érdekében végeznek kiemelkedő munkát.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!