info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix

Tájékoztató - Békés Városi Szociális Szolgáltató.


Tájékoztató a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint Szolgálat vészhelyzet alatti működésének rendjéről

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről alapján a család és gyermekjóléti szolgáltatásokra is megjelent az útmutatás, mely a további működést szabályozza:

 • Az intézményben az ügyfélfogadást meg kell szervezni, de elsősorban a telefonos, és elektronikus kapcsolattartási formákat kell alkalmazni.
 • Az ügyfelek csak halaszthatatlan okból jelenjenek meg személyesen a szolgáltatónál, de csak előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, valamint pénteken 8-12 óráig lehet a 06-66-411-562 vagy a 06-70-337-1186-s telefonszámon, illetve a bvszszk@gmail.com elektronikus levélcímen lehet.
 • A gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzőrendszeri jelzéseket fogadni kell, melyet a jelzőrendszeri tagok lehetőség szerint telefonon vagy elektronikus formában tegyenek meg.
 • A jelzéssel érintett személyekkel, családokkal elektronikus vagy telefonos formában kell felvenni a kapcsolatot. A jelzőrendszeri tagoktól az információt ugyancsak elektronikus vagy telefonos formában kell beszerezni. A beérkezett információk alapján a szociális szakember mérlegeli nélkülözhetetlen e a család személyes felkeresése.
 • Családlátogatásokra csak krízishelyzetben, súlyos veszélyeztetettség illetve hatsági megkeresés esetén kerül sor.
 • Környezettanulmányt csak azonnali illetve soronkívüliséget igénylő ügyfeleknél illetve hatósági intézkedést igénylő esetekben szükséges készíteni.
 • A családot felkereső szociális szakember védőfelszerelést kell viseljen (pl. gumikesztyű, szájmaszk).
 • Telefonos illetve személyes megkeresés során minden esetben szükséges a szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtani.
 • Az Intézményben egyszerre 2 ügyfélnél több nem tartózkodhat.
 • Az önkormányzati segély igénylés esetén csakis a Segélyes Iroda udvar felöl megközelíthető részéről lehetséges. A Segélyes Irodában egyszerre csak egy igénylő tartózkodhat. A Segély igénylési napok az alábbiak: hétfő délelőtt 8 és 12 óra között illetve szerda délután 12 óra és 16 óra között.
 • A szociális segítő munka során (családsegítés, hatóságilag érintett személyek, családokkal végzett munka) a személyes találkozás helyett a telefonos illetve elektronikus kapcsolattartásra szükséges áttérni. Az elektronikus kapcsolattartás alatt értjük a privát üzenetküldő oldalak (pl. Messenger) illetve az email etikus használatát. Kiemelten szükséges figyelni a jelzőrendszerrel, a társszakmákkal történő kapcsolattartásra.
 • A szociális szakemberek elsődleges feladata rászoruló személyek (pl. idősek, otthonukban élő betegek, fogyatékkal élő személyek) és a gyermeket nevelő családok támogatása, számukra a segítségnyújtás felajánlása. (pl. felhívni a figyelmet a járványügyi helyzettel összefüggő kockázatokra; az önkormányzattal együttműködve részt vállal a gyermekek étkeztetésének megszervezésében, a gyermekek tanulmányi feltételei biztosításának megszervezésében; továbbá részt vállal az önkormányzattal együttműködve az otthonukban maradó idős emberek megsegítésében)
 • A hatósági intézkedéshez kötött esetekben a kapcsolattartást az érintett személyekkel telefonon vagy elektronikus formában történjen meg, ekkor nyilatkoztatni kell őket a kapcsolattartás módjáról, gyakoriságáról.
 • A hatósági intézkedéshez kötött egyéni gondozási-nevelési tervek felülvizsgálatát el kell végezni.
 • Esetmegbeszélések, esetkonferenciák videokonferencia formájában vagy telefonon kerül megtartásra.
 • A speciális szolgáltatások (pszichológusi tanácsadás, jogi tanácsadás, mediáció, stb.) esetében a tanácsadó felméri, melyek azok az esetek, amelyek nem igényelnek személyes találkozást illetve a szolgáltatás felfüggesztésre is sor kerülhet. Számítani kell és fel kell készülni az esetlegesen megnövekedő igényekre (pl. pszichológusi tanácsadás).
 • Az óvodai és iskolai szociális segítő szakemberek telefonon és elektronikus formában nyújtanak segítséget a járásban élő gyerekeknek és szüleiknek a tantermen kívüli, digitális munkarendbe való beilleszkedésbe. Hozzájárulnak, a gyermekek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítéséhez valamint támogatják a pedagógusok munkáját. A gyermekekkel/fiatalokkal történő folyamatos kapcsolattartás elektronikus formában is történhet (Pl. chat csoport, Facebook oldal, egyéb online tér).
 • A készenléti szolgáltatásra különösen nagy figyelmet kell fordítani, azt folyamatosan biztosítani szükséges a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnal segítség, tanácsadás vagy tájékoztatásnyújtás céljából. A készenléti szolgálat a nap 24 órájában elérhető a 06-20-619-7071 telefonszámon.
 • A felügyelt kapcsolattartást a vészhelyzet idejére szüneteltetni kell. Az érintett feleket szükséges telefonon vagy elektronikusan nyilatkoztatni arról, hogy egyéb kommunikáció csatornákon a kapcsolattartás megvalósítható e.
 • Az egyszemélyes család és gyermekjóléti szolgáltatók részére a család és gyermekjóléti központ támogatást nyújt.

 

Békés, 2020. március 23.

 

 

                                                                                                         Kádasné Öreg Julianna

                                                                                                                    igazgató


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!

Cimkék:


koronavírus