| E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83 | Facebook.com/bekesmatrix

22 000 embert védenekForrás: BékésMátrixMegjelent: 2020 Május 19. ( Kedd ) 18:03
Araczki Zsolt a Békés Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka volt a beszélgető partnerünk:

BékésMátrix: Kérem, mutassa be a Békési Önkormányzati Tűzoltóságot!

Araczki Zsolt: A Békési Önkormányzati Tűzoltóság három településen: Békés, Bélmegyer, Tarhos közigazgatási területén lát el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Megközelítőleg 22.000 állampolgár és 248 km2 elsődleges védelmét látja el. Munkánkba a 23 tagot számláló Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület szorosan bekapcsolódik, azonban fontosnak tartom megemlíteni, hogy az önkéntes tűzoltóság legaktívabb tagjai az önkormányzati tűzoltóság munkatársai közül kerülnek ki. Az egyesület tagjai (akik nagy részben az önkormányzati tűzoltóság állományának tagjai egyben) 5. vagy 6. tűzoltóként ülnek fel a gépjárműfecskendőre riasztás során. 2019-ben több alkalommal is előfordult, hogy több jelzés érkezett viharos időjárás miatt egyidejűleg, vagy a káreset kiterjedése és hatékony felszámolása indokolta, hogy a Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a tartalék gépjárműfecskendővel önállóan is vonuljanak egy-egy kárhelyszínre.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény, és a vonatkozó Kormány Rendelet értelmében 2012. április 30-val az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságok Önkormányzati Tűzoltóságokká alakultak át és a területileg illetékes Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságokkal együttműködési megállapodást kötöttek, melyet esetünkben a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató hagyott jóvá. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság 24 órás készenléti szolgálatot ellátó, elsődleges műveleti körzettel rendelkező tűzoltóság. A tűzoltóság állományát főfoglalkozású és megbízási szerződéssel dolgozó tűzoltók alkotják. Tavaly év elején 10 fő főfoglalkozású tűzoltó és 1 fő megbízási szerződéssel dolgozó munkavállaló volt. A napi szolgálati létszám 4 fő, amely főfoglalkozású és megbízási szerződéssel szolgálatot ellátó tűzoltókból áll. Az önkormányzati tűzoltóságokon nem kötelező a laktanyai készenlét. A lényeg, hogy a riasztás után a gépjárműfecskendőnek és az arra beosztott 4 főnek a vonatkozó jogszabálynak megfelelően (éjjel-nappal) 8 percen belül meg kell kezdeni a vonulást. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság riasztási ideje ennél lényegesen rövidebb, átlagosan 4 perc.

B.M.: 2019 évben a Békés Önkormányzati Tűzoltóság milyen tevékenységet végzett?

Araczki Zsolt: A Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019 évben 187 káreseményhez vonult. A kárhelyszínen 143 alkalommal elég volt a helyi tűzoltóság beavatkozása, 44 alkalommal, más egységekkel közösen avatkoztunk be. A beavatkozások száma 2018-hoz képest 51-gyel nőtt. 2019-ben Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület 24 alkalommal vonult a Dánfok Tartalék gépjárműfecskendővel önállóan és 52 alkalommal a Dánfok I. fecskendőn. Ezen felül: 2019.05.21-én 5 fővel és 1 gépjárműfecskendővel Békéscsaba HT-n ált készenlétben a malomtűz ideje alatt. 2019 június 27.-t követően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2 napon keresztül 2 fővel végzett kárfelszámolást. 2019.március 4-én 5 fővel segítségnyújtásra vonult Hajdú-Bihar megyébe az igazgatóság kérésére, ahol 300 hektáron volt tűz.

A tavalyi évben nem csak az esetszámok 28%-kal való emelkedése volt kiemelkedő a beavatkozások tekintetében. Több olyan káresemény is történt, ami több év távlatában is jelentősnek mondható. A 187 káreseményből 2 esemény volt ilyen: 2019. 04. 26. a bejelentés alapján Békésen, a főtéren egy üzlet füstölt. A beérkező segélykérés alapján a műveletirányítás I-es riasztási fokozatban a Dánfok 1 (Békés) és a Mezőberény 1-es fecskendőt riasztotta a helyszínre. A békési egység 90 mp alatt kezdte meg a vonulást. Az egység parancsnoka távolsági felderítés alapján a fokozatot II.-re majd kiérkezés után III fokozatra módosította a riasztást.. A riasztást követő a 4. percben már 1 sugárral a békési egység megkezdte a tűz tovább terjedésének megakadályozását, majd a következő percekben további sugarakat szerelt és intézkedett az oltóvíz ellátásról. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a szomszédos plébánia és az égő épületrészről a kb. 400 négyzetméteres beépített tetőteres főépületre. A káreset felszámolásán egyszerre 26 tűzoltó dolgozott. A káresethez a Dánfok Tartalék gépjárműfecskendő is riasztásra került a berendelt 4 fővel. A káreset felszámolása 23 órán át zajlott. 2019.08.26 Tarhos belterületén található hulladékfeldolgozóban keletkezett tűz. A káresethez a riasztást követő 11. percben érkezet ki elsőként a békési egység.

A tűz oltásában IV. riasztási fokozatban a békési tűzoltókon kívül mezőberényi, békéscsabai, szeghalmi, gyulai és orosházi egységek vettek részt. A káresethez a Dánfok Tartalék gépjármű szintén riasztásra került. Az önkormányzati tűzoltóság állományából berendelést követően további 8 fő vett részt a beavatkozásban, így összesen 12 fő békésről. A káreset felszámolása több mint 27 órát vett igénybe.

B.M.: Sok rendezvényen lehet látni a tűzoltókat. Mondana erről pár szót!

Araczki Zsolt: Lehetőségeinkhez mérten minden rendezvényen és programon igyekszünk részt venni, a szervezetet és az általa végzett tevékenységet népszerűsíteni. A tűzoltóság állandó részvevője valamennyi bölcsőde, óvoda és iskola gyereknapi rendezvényének. A tavalyi évben minden felkérésnek eleget tudtunk tenni. 2019 év decemberében első alkalommal rajzpályázatot hirdettünk 3-14 év közötti gyermekek számára. Az idei évtől ezt rendszeresen megfogjuk hirdetni. A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyre 2 korcsoportban 3 csapatot készítettünk fel. A Gál Ferenc Főiskola honvédelmi majd rendvédelmi versenyre készülő 2 csapatát is sikeresen készítettük fel. Ezen felül ugyan csak a Gál Ferenc Főiskola közszolgálati ügyintéző szakon tanuló diákjai számára gyakorlati képzést végzünk az egész tanévben heti 2 órában. 

 

B.M.: Legtöbb munkahelyen folyik a dolgozók továbbképzése. A Békési Önkormányzati Tűzoltóságnál ez hogyan valósul meg?

Araczki Zsolt: 2019 évben 49 oktatást terveztünk, ezek végrehajtása maradéktalanul megtörtént. Továbbra is szükséges a szerelési feladatok gyakoroltatása, elméleti ismeretek folyamatos frissítése. A gyakorlatok és oktatások biztosítják az állomány gyors és szakszerű beavatkozását. A készség szintű ismeretek elsajátítása csak így biztosított. A vonatkozó előírások több alkalommal módosultak, de ezeket a változásokat rövid időn belül elsajátították tűzoltóink. Rendszeresen tartunk a tervezetten felüli szerelési foglalkozásokat az éppen aktuális időjárási, vagy egyéb körülmények miatt, vagy egy megtörtént káresetet kiértékelve. 2019-ben 4 helyszínen tartottunk 3-3 alkalommal helyismereti gyakorlatot. Továbbá 2 helyszínen tartottunk 3-3 alkalommal szituációs begyakorló gyakorlatot. Két helyszínen történt parancsnoki ellenőrző gyakorlat megtartásra, mindkét alkalommal sikeresen. Júliusban 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam lebonyolításában vettünk részt. A tanfolyam elvégzése után 3 fő új önkéntest került hozzánk. 2019 év végén 7 fő sikeres szerkezelői típusvizsgát tett Békéscsabán.

 

B.M.: Milyen fejlesztések voltak az elmúlt évben?

 

Araczki Zsolt: A tavalyi évben jelentősebb fejlesztést tett lehetővé a Magyar Államkincstár által biztosított többletforrás. Az egyes szerállás betonozása javításra került, újra használhatóvá vált. Az egyes szerállást elektromos garázskapuval láttuk el, így a reagálási idő csökkent. A híradóügyelet számítástechnikai berendezéseit modern eszközökre cseréltük. A híradóügyeleten épületgépészeti vezérlőrendszer került kialakításra. Új SMS rendszer került beépítésre, ami szintén a reagálási időt csökkenti. A külső raktárban egy megfelelő tárolást biztosító védőfelszerelés raktár és irattár került kialakításra (az állomány készítette). A fa tüzelésű kazánt modern turbós gázkazánra cseréltük, így a laktanya fűtése folyamatosan biztosított. A pince és torony ajtókat lecseréltük (az állomány készítette). A hátsó kerítést lecseréltük (az állomány készítette,) Új Makita típusú kisgépeket szereztünk be, amelyek, a beavatkozások során gyorsítják a munkavégzést A zuhanyzót felújítottuk Az állomány képzéséhez szereztünk be technikai eszközöket. Új kamerarendszer került kiépítésre. Új egyenruházati termékekkel láttuk el az állományt a jogszabálynak megfelelően. Pályázat útján a következő eszközöket szereztük be: 5 szett Bristol védőruhát, 6 db kompozit palackot, 4 db motoros láncfűrészt, 20 db védőcsizmát, 7 db mászóövet, 1 db kombinált sugárcsövet, 2 db puttonyfecskendőt.

B.M.: Milyen fő célkitűzésük van 2020. évben?

Araczki Zsolt: 2020-ban célként tűztük ki a laktanya épületének belső és külső felújítását. Járművek tekintetében mindkét gépjárműfecskendő régen megérett már a cserére. Újabb fecskendő beszerzését tervezzük, mivel az elsődleges beavatkozó gépjármű országosan szinten is sereghajtó, a korát tekintve. Egy modernebb járművel csökkenne a vonulási idő, csökkenne a karbantartás miatti kiesés és nőne a beavatkozás hatékonysága.

A Békési Önkormányzati Tűtoltóság parancsnoka elmondta még, nagyon büszke arra, hogy az állomány aktivitása kiemelkedő. A szakmai felkészültséget megerősíti az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Mobil Ellenőrzési Osztálya által 2019 évben végzett szolgálatellátás ellenőrzése, amely hibát vagy hiányosságot nem tárt fel.Embed kód:

<embed src="https://bekesmatrix.hu/api/embed.php?alias=97429_22_000_embert_vedenek" width="650" height="430">

Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?